Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DABIGATRANETEXILAAT

Capsule, Zakje (granulaat)

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in DABIGATRANETEXILAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AE07 PRADAXA (DABIGATRAN) Capsule, Zakje (granulaat)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 de Jong L Slokdarmklachten als bijwerking van dabigatran Pharmaceutisch Weekblad 2015 150(34 Download publicatie

2 Härmark L Voorkom oesofagitis bij gebruik dabigatran Pharmaceutisch Weekblad 2020 155 Download publicatie

3 Weits G Pradaxa en slokdarmklachten Gezondgids 2020 2020 Download publicatie

4 Haaksman M Slokdarmklachten bij dabigatran GezondNu 2021 2021 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on dabigatran 2013 Signals document

2 Commissie Praktijk: Dabigatran en oesofagitis 2015 Signals document

3 Dabigatran and oesophagitis 2020 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


DABIGATRANETEXILAAT

Aantal meldingen 730
Ernstig 143
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
394
(54%)
335
(46%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 96
astma : 2
bloedneus : 9
bronchospasme : 4
eosinofiele pneumonie : 1
Faryngeale zwelling : 2
hemothorax : 2
hoesten : 11
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 6
kortademigheid : 20
kortademigheid bij inspanning : 1
longbloeding : 1
longembolie : 4
longinfarct : 1
longvliesontsteking : 1
loopneus : 2
neusafscheiding verkleuring : 1
neusontsteking : 1
neusverstopping : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
ophoesten van bloed : 5
orofaryngeale pijn : 7
piepen : 2
productieve hoest : 2
stemloosheid : 1
stemstoornis : 2
strottenhoofd hemorragie : 1
verstikking : 3
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 15
Bloedarmoede : 7
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
bloedingsneiging : 1
milthemorragie : 1
Normocytic anaemia : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
Bloedvaten : 50
arteria femoralis embolie : 1
Atheroembolism : 1
blauwe pijnlijke verkleuring van een teen : 1
bleekheid : 2
Bloeding : 12
Bloeduitstorting : 12
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
perifere arterie trombose : 1
perifere embolie : 2
Peripheral vein thrombosis : 1
Spataderen : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose ader : 4
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 19
abnormale vochtophoping hartzakje : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking hartzakje : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 97
angio-oedeem : 3
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 5
galbulten : 4
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 3
huidgeur afwijkend : 4
huiduitslag : 13
huiduitslag (rash papulair) : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 24
jeukende huiduitslag : 6
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 8
pityriasis lichenoïdes et varioliformis acuta : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 5
rosacea : 1
subcutane bloeding : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
COVID-19 : 1
longontsteking : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 30
aangezichtsbotbreuk : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 7
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
branderig gevoel slokdarm : 4
extraduraal hematoom : 1
hemorragie wond : 2
hersencontusie : 1
kneuzing : 1
medicatiefout : 2
miltruptuur : 1
onderhuidse bloeding : 1
postprocedurebloeding : 1
traumatisch hematoom : 1
traumatische intracraniale bloeding : 1
val : 2
Vreemd lichaam in de keel : 2
wondsecretie : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 2
auto-immuunhepatitis : 1
geelzucht : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 428
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandoening slokdarm : 5
abnormale ontlasting : 4
acute onsteking alvleesklier : 1
acuut slokdarmslijmvliesletsel : 1
anale hemorragie : 1
anorectaal ongemak : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 6
bloeding van de endeldarm : 13
boeren : 3
braakneiging : 1
braken : 5
buikbloeding : 3
buikklachten : 47
buikpijn : 19
darmulcus : 2
Defaecation disorder : 1
diarree : 43
Discoloured vomit : 1
droge mond : 1
dunne darmulcus : 1
frequente darmbewegingen : 1
gastro-intestinale vaatmisvorming hemorragisch : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 19
hemorroïdale hemorragie : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
intestinale bloeding : 6
intra-abdominale bloeding : 1
maag verwijding : 1
maagaandoening : 3
maag-darm bloeding : 9
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 38
maagontsteking : 1
mesenterische arterietrombose : 1
misselijkheid : 36
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 8
oedeem mond : 1
oesofaguspijn : 25
onderste maagdarmkanaalbloeding : 1
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 6
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 7
pijn in de bovenbuik : 30
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
regurgitatie : 2
retroperitoneale fibrose : 1
slikken pijnlijk : 3
slokdarm ongemak : 8
tandvlees bloeding : 1
tongblaren : 1
Tongue discomfort : 1
varices sublinguaal : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 14
zachte ontlasting : 2
zuurbranden : 8
zwarte ontlasting (door bloed) : 6
zweer in slokdarm : 6
Neoplasmata : 2
acute myeloïde leukemie : 1
kleincellige longkanker : 1
Nier en urinewegen : 41
Acute kidney injury : 1
albumine in de urine : 1
blaasirritatie : 1
blaasklachten : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 17
nachtelijke urinelozing : 1
nierbloeding : 1
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 2
nierinfarct : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urogenitale bloeduitstorting : 1
vaker urineren : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 3
Oog : 36
aandoening van het netvlies : 1
accomodatiestoornis ooglens : 1
afsluiting van de netvliesslagader : 2
bijziendheid : 1
blindheid unilateraal : 1
bloeding in het oogwit : 2
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 8
irisbloeding : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
Oogkas hematoom : 1
retina vasculaire trombose : 1
retinavene occlusie : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 12
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 9
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
verpakking van product moeilijk te openen : 1
Psychisch : 60
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 1
dagdromen : 1
depressieve stemming : 7
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
doorslaapstoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 4
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 4
onrust : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 5
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 6
stemming veranderd : 1
stress : 4
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 4
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 48
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 4
Klachten skelet/spierstelsel : 2
peesongemak : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 2
reumatoïde artritis : 1
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
spierbloeding : 2
Spierpijn : 17
spierspasmen : 4
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 38
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloed urine : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
geneesmiddelspiegel subtherapeutisch : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 5
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverfunctietests abnormaal : 4
rode bloedceltelling verlaagd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 149
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
fysieke conditie afname : 1
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 7
geneesmiddelinteractie : 9
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 3
gevoel van bloedstroom : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 4
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 5
koorts : 2
koude rillingen : 4
lage lichaamstemperatuur : 2
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 2
malaise : 18
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 6
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 6
pijn : 4
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verhoogd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 3
vermoeidheid : 37
verslechtering van de aandoening : 7
vertraagde genezing : 1
weigering behandeling : 1
wisselwerking tussen geneesmiddel en ziekte : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 23
diabetes mellitus : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 2
verminderde eetlust : 13
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
bloedingen na de menopauze : 1
Intermenstrual bleeding : 1
menstruaties met grote tussenpozen : 1
tepelaandoening : 1
tepelpijn : 1
vaginale bloeding : 4
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
Zenuwstelsel : 163
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
aura : 1
beroerte (CVA) : 5
bloeding in of rondom de hersenen : 3
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 2
branderig gevoel : 1
cerebraal hematoom : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 35
dysstasie : 1
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 6
flauwvallen : 1
frontotemporale dementie : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
gelaatsparese : 1
hemorragische beroerte : 1
hersenbloeding : 5
herseninfarct : 5
hoofdpijn : 34
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
ischemisch cerebraal infarct : 3
ischemische beroerte : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 12
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
neurologisch symptoom : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 6
trombose hersenslagader : 1
trombose van arteria basilaris : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DABIGATRANETEXILAAT

Aantal meldingen 44.867
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
20.511
(46%)
21.056
(47%)
3.300
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
175
(0%)
29.796
(66%)
2.073
(5%)
10.526
(23%)
2.297
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.244
Bloed- en lymfestelsel : 4.185
Bloedvaten : 5.848
Chirurgische en medische verrichtingen : 406
Congenitale en genetische afwijkingen : 108
Endocrien syteem : 68
Hart : 3.753
Huid- en onderhuid : 2.770
Immuunsysteem : 174
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.212
Intoxicaties en letsels : 5.401
Lever en galwegen : 535
Maag-darmstelsel : 18.173
Neoplasmata : 738
Nier en urinewegen : 3.746
Oog : 1.002
Oor en evenwichtsorgaan : 270
Psychisch : 1.303
Sociale omstandigheden : 133
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.538
Testuitslagen en onderzoeken : 4.953
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.168
Voeding en stofwisseling : 1.183
Voortplantingsstelsel en borsten : 444
Zenuwstelsel : 9.741
Zwangerschap en perinatale periode : 4
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AE02 REFLUDAN (LEPIRUDIN) Poeder voor injectie/infuus
2 B01AE03 ARGANOVA (ARGATROBAN) Infuus
3 B01AE03 ARGANOVA MULTIDOSE (ARGATROBAN) Oplossing voor infuus
4 B01AE06 ANGIOX (BIVALIRUDINE) Poeder voor injectie/infuus
5 B01AE06 BIVALIRUDINE Poeder voor injectie/infuus