Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PREDNISOLON

Capsule, Drank, Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in PREDNISOLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB06 DI-ADRESON-F (PREDNISOLON) Poeder injectievloeistof
H02AB06 PREDNISOLON Capsule, Drank, Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Prednisolone and hiccups 2014 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


PREDNISOLON

Aantal meldingen 872
Ernstig 125
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
316
(36%)
550
(63%)
6
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 64
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
astma : 1
bijholteongemak : 1
bloedneus : 3
gevoel te stikken : 1
hik : 8
hoesten : 1
kortademigheid : 17
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 3
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 2
neusverstopping : 2
niezen : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 3
pleurale effusie : 1
respiratoire spierzwakte : 1
stemstoornis : 14
Bloed- en lymfestelsel : 4
leukocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 50
bleekheid : 2
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 13
fenomeen van Raynaud : 1
Giant cell arteritis : 1
hypertensieve crisis : 1
lymfoedeem : 1
opvlieger : 8
overmatig blozen : 5
trombose : 5
verhoogde bloeddruk : 11
Endocrien syteem : 18
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
klachten na staken steroïden : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
stoornis functie bijnier : 3
syndroom van Cushing : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 11
Hart : 69
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartfalen : 2
hartfalen : 1
hartkloppingen : 42
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
onregelmatige hartslag : 6
snel hartritme : 7
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 4
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 230
acne : 6
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 1
blaar : 1
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 3
droge huid : 3
dunne huid : 10
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 8
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 49
huid warm : 1
huidaandoening : 2
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 16
jeukende huiduitslag : 7
Meerdere blauwe plekken : 8
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 3
nagelverkleuring : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 8
overmatig haargroei : 5
overmatig zweten : 30
pijn aan de huid : 5
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 2
roodheid : 23
rosacea : 1
trichorrhexis : 1
verandering haartextuur : 3
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 5
Immuunsysteem : 6
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 3
Reaction to excipient : 1
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 38
blaasontsteking : 3
Clostridium difficile-colitis : 1
dermatofytose : 1
diverticulitis : 1
gordelroos : 3
huidinfectie door schimmels : 1
infectie met cytomegalovirus : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
Legionella-longontsteking : 1
leverabces : 1
lever-amoebiasis : 1
longontsteking : 1
ontsteking beenmerg : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 2
orale herpes : 1
orale infectie : 1
orale schimmelinfectie : 1
orofaryngeale candidiasis : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 2
pneumonie viraal : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 3
schimmelinfectie : 1
sepsis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
waterpokken : 2
Intoxicaties en letsels : 20
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
oogzenuwletsel : 1
retinaal letsel : 1
ruptuur pees : 12
spierscheur : 1
val : 1
zonnebrand : 2
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 2
Maag-darmstelsel : 176
aambeien : 2
aandoening maag-darmstelsel : 3
alvleesklierontsteking : 2
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 1
bloeding van de endeldarm : 2
braakneiging : 1
braken : 7
branderige tong : 6
buikklachten : 9
buikpijn : 9
caries tanden : 3
diarree : 9
droge mond : 7
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 2
Gingival discomfort : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 2
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 6
maagperforatie : 1
misselijkheid : 25
mondaandoening : 1
mondslijmvliesverkleuring : 1
obstipatie, verstopping : 9
ontsteking mondholte : 2
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 9
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 8
tandaandoening : 4
tanden bros : 2
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 2
tong beslagen : 3
tongaandoening : 3
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 3
tongverkleuring : 4
verandering in het speeksel : 1
vergroting speekselklier : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 1
verval van tandvlees : 2
winderigheid : 2
zuurbranden : 2
Neoplasmata : 3
blaaskanker : 1
goedaardig vetgezwel : 1
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) : 1
Nier en urinewegen : 25
nachtelijke urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
stress-urine-incontinentie : 2
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 5
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 6
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
Oog : 72
Afwijking oogbeweging : 1
asthenopie : 1
blindheid : 2
Central serous chorioretinopathy : 1
cornea-aandoening : 1
droog oog : 1
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvelduitval : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 10
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 4
jeuk aan oog : 2
loslating van het netvlies : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 3
oogbloeding : 1
oogirritatie : 3
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 2
staar : 8
traanproductie verhoogd : 3
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 17
zwelling van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 20
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 4
oorpijn : 2
oorsuizen : 12
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
hulpmiddelenuitstoting : 1
klacht over product : 2
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 245
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 1
abnormale dromen : 2
agressie : 7
angst : 12
angststoornis : 1
brassend eten : 2
claustrofobie : 1
dagdromen : 2
depressie : 4
depressieve stemming : 18
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 2
emotionele labiliteit : 8
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 3
hypomanie : 1
ijlen : 7
impulsief gedrag : 1
manie : 3
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 7
ontremming : 2
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 3
paniekreactie : 2
parasomnia : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 3
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 8
rusteloosheid : 18
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 50
stemming veranderd : 3
stemmingswisselingen : 21
stress : 1
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 4
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 6
Sociale omstandigheden : 1
verbaal misbruik : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 147
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
bindweefselaandoening : 1
botpijn : 1
fibromyalgie : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 18
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
liespijn : 1
Myopathie : 2
osteoporose : 3
pees pijn : 1
peesafwijking : 1
peesontsteking : 7
pijn in arm of been : 10
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 3
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 4
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 30
spierspasmen : 23
spierzwakte : 20
versterf botweefsel : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 68
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 8
bloedingstijd : 1
gewicht verhoogd : 16
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 5
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 9
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 8
leverenzym verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
SARS-CoV-2-test negatief : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 2
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 262
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
Complication associated with device : 1
dorst : 2
energie verhoogd : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 14
geneesmiddelinteractie : 18
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 7
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 4
het heet hebben : 10
het koud hebben : 2
honger : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 11
koude rillingen : 10
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 4
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 2
malaise : 19
niet lekker voelen : 1
nodule : 1
oedeem : 8
onbestendig gevoel borstkas : 4
ontsteking : 2
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 6
onverwacht effect : 15
perifeer oedeem : 10
perifere zwelling : 7
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 6
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
roodheid op de injectieplaats : 2
schreeuwen : 1
toename van vetweefsel : 1
traagheid : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 39
verslechtering van de aandoening : 4
vertraagde genezing : 3
voedselinteractie : 1
weefselschade op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 5
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 15
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 52
diabetes mellitus : 2
gewichtsschommeling : 1
herverdeling van vet : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 15
Hyperglycaemic crisis : 1
hyperglykemisch hyperosmolair niet-ketotisch syndroom : 1
jicht : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
toegenomen eetlust : 7
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 8
vocht vasthouden : 9
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 27
bloedingen na de menopauze : 2
borstverkleuring : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
Intermenstrual bleeding : 2
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
spontane peniserectie : 1
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 6
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
verlate menstruatie : 3
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 260
aandachtstoornis : 9
afwijkend coördinatievermogen : 2
allodynie : 1
beroerte (CVA) : 1
Brain fog : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 27
epilepsie : 4
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 2
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 4
gelaatsparese : 1
gevoelsverlies : 1
hoofdpijn : 53
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
hypersomnie : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 1
Irregular sleep wake rhythm disorder : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
koude-stimulus-hoofdpijn : 1
langzame spraak : 2
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 3
minder smaak : 2
Motorische disfunctie : 2
niet kunnen ruiken : 7
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 6
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
petit mal epilepsie : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
Sensory overload : 1
slaperigheid : 6
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 15
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
tintelingen : 15
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 28
verandering reukvermogen : 6
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 11
zenuwpijn : 5
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PREDNISOLON

Aantal meldingen 73.977
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
37.825
(51%)
31.880
(43%)
4.272
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
988
(1%)
10.418
(14%)
35.331
(48%)
24.503
(33%)
2.737
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.227
Bloed- en lymfestelsel : 4.857
Bloedvaten : 3.666
Chirurgische en medische verrichtingen : 465
Congenitale en genetische afwijkingen : 369
Endocrien syteem : 1.803
Hart : 2.563
Huid- en onderhuid : 9.357
Immuunsysteem : 2.473
Infecties en parasitaire aandoeningen : 16.417
Intoxicaties en letsels : 6.999
Lever en galwegen : 1.636
Maag-darmstelsel : 12.080
Neoplasmata : 2.939
Nier en urinewegen : 2.672
Oog : 3.951
Oor en evenwichtsorgaan : 436
Product aanlegenheden : 608
Psychisch : 4.627
Sociale omstandigheden : 151
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.180
Testuitslagen en onderzoeken : 6.236
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16.687
Voeding en stofwisseling : 5.522
Voortplantingsstelsel en borsten : 447
Zenuwstelsel : 7.519
Zwangerschap en perinatale periode : 739
Vergelijkbare geneesmiddelen