Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

PREDNISOLON

Capsule, Drank, Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PREDNISOLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB06 DI-ADRESON-F (PREDNISOLON) Poeder injectievloeistof
H02AB06 PREDNISOLON Capsule, Drank, Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Prednisolone and hiccups 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


PREDNISOLON

Aantal meldingen 2.622
Ernstig 632
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
1.096
(42%)
1.518
(58%)
8
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 305
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
astma : 4
beklemming keel : 3
benauwdheid (paradoxaal bronchospasme) : 1
bloedneus : 13
bronchiale hyperreactiviteit : 1
bronchospasme : 2
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 4
diafragma-aandoening : 2
diffuse alveolaire beschadiging : 1
droge keel : 2
falen van de ademhaling : 4
Faryngeale zwelling : 4
farynx-erytheem : 1
gevoel te stikken : 1
hik : 6
hoesten : 30
hyperventilatie : 3
interstitiële longziekte : 10
irritatie keel : 1
kortademigheid : 106
kortademigheid bij inspanning : 3
longaandoening : 4
longembolie : 16
longfibrose : 4
longontsteking : 5
loopneus : 3
luchtwegaandoening : 2
neusklachten : 2
neusseptumaandoening : 1
neusverstopping : 2
oedeem van het strottenhoofd : 1
onderdrukking ademhaling : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
ophoesten van bloed : 2
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeale pijn : 12
piepen : 2
pijnlijke ademhaling : 1
pleurale effusie : 1
pneumothorax : 1
productieve hoest : 2
pulmonale arteriële hypertensie : 1
respiratoire spierzwakte : 1
slaap apneu syndroom : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 26
tekort van zuurstof in de weefsels : 3
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 66
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 11
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 6
beenmergfalen : 2
Bloedarmoede : 4
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 2
eosinofilie : 3
febriele neutropenie : 3
methemoglobinemie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 9
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 14
trombotische microangiopathie : 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 2
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 117
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
bleekheid : 4
Bloeding : 6
Bloeduitstorting : 24
extremiteit necrose : 2
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 4
granulomatose met polyangiitis : 1
hemodynamische instabiliteit : 1
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 9
lage bloeddruk bij opstaan : 1
lymfoedeem : 1
maligne hypertensie : 1
nitritoïde reactie : 1
opvlieger : 8
overmatig blozen : 10
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 5
trombose : 5
trombose ader : 2
vaatontsteking : 4
veno-occlusieve ziekte : 1
verhoogde bloeddruk : 20
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
arteria coronaris bypass : 1
ziekenhuisopname : 1
Endocrien syteem : 20
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
Addison, ziekte van : 1
bijnierbloeding : 1
klachten na staken steroïden : 1
stoornis functie bijnier : 4
syndroom van Cushing : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 7
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 3
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 145
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 5
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 5
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 6
hartkloppingen : 75
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 6
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 5
iets vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (1e graads AV blok) : 1
onregelmatige hartslag : 7
ontsteking hartzakje : 1
ontsteking van de hartspier : 2
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 11
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
snelle regelmatige hartslag : 1
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 7
trombusvorming in hart : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 602
acne : 5
actinische elastose : 1
afsterven huid : 1
allergische huidontsteking : 3
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 13
blaar : 11
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
brandend gevoel van de huid : 5
dermatitis psoriasiformis : 1
dermatomyositis : 1
droge huid : 7
dunne huid : 6
eczeem : 11
Enkelvoudige blauwe plek : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erythema multiforme : 3
exfoliatieve dermatitis : 2
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 28
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 94
huid warm : 2
huidaandoening : 4
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 6
huidgeur afwijkend : 1
huidgezwel : 1
huidhypopigmentatie : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 3
huidstriae : 3
huiduitslag : 54
huiduitslag ( maculo-papulair) : 8
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 10
huiduitslag met blaasjes : 4
huidverkleuring : 5
huidzwelling : 1
Jeuk : 55
jeukende huiduitslag : 18
Meerdere blauwe plekken : 15
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 5
nagelverkleuring : 2
nefrogene systemische fibrose : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overmatig haargroei : 6
overmatig haargroei : 4
overmatig zweten : 49
overmatige verhoorning van de huid : 1
pigmentatieaandoening : 2
pijn aan de huid : 5
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
puntbloedingen : 2
pustulaire psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 10
rode huiduitslag : 18
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 42
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 2
subacute cutane lupus erythematosus : 1
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 3
verandering haartextuur : 4
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 9
vlekkerige huiduitslag : 5
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 2
zweer : 2
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 40
anafylactische reactie : 8
anafylactische shock : 5
cytokinenvrijgavesyndroom : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 22
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 122
abces : 2
appendicitis : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
bacteriële infectie : 1
bacteriëmie : 1
blaasontsteking : 5
Bovenste luchtweginfectie : 4
bronchiolitis : 1
bronchitis : 2
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 1
cellulitis : 1
Clostridium difficile-colitis : 1
cryptococcose : 1
dermatofytose : 1
diverticulitis : 2
endocarditis : 1
faryngitis : 3
Fournier-gangreen : 1
gordelroos : 2
hepatitis viraal : 1
herpes-simplex-encefalitis : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
huid bacteriële infectie : 1
huidinfectie : 1
huidinfectie door schimmels : 1
infectie : 2
infectiegevoeligheid verhoogd : 4
John Cunningham virus : 1
Legionella-longontsteking : 1
leverabces : 2
lever-amoebiasis : 1
longabces : 1
longontsteking : 14
neus-keelontsteking : 1
nocardiosis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
ontsteking beenmerg : 3
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van haarzakjes : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
ooginfectie : 1
oogkascellulitis : 1
orale candida infectie : 7
orale herpes : 3
orale infectie : 1
orale schimmelinfectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 2
pneumonie viraal : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 3
Pustule : 2
pustuleuze rash : 5
schimmelinfectie : 3
scrotumabces : 1
sepsis : 3
speekselklierontsteking : 1
steenpuist op aangezicht : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
tuberculose : 1
urineweginfectie : 1
Varicella zoster virus infection : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
waterpokken : 2
Intoxicaties en letsels : 63
branderig gevoel slokdarm : 1
epidurale hemorragie : 1
femurfractuur : 6
Fout bij voorschrijven van product : 1
kneuzing : 1
litteken : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
medicatiefout : 2
onderhuidse bloeding : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
peesletsel : 2
postprocedurebloeding : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 3
ruptuur pees : 30
schouderbladbreuk : 1
spierscheur : 1
val : 5
wond : 2
zonnebrand : 1
Lever en galwegen : 48
afwijkende leverfunctie : 8
galstuwing : 2
geelzucht : 5
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 12
hepatitis acuut : 3
hepatitis cholestatisch : 5
hepatocellulair letsel : 1
hyperbilirubinemie, neonataal : 1
icterus van het oog : 1
leveraandoening : 2
leverfalen : 2
levervenetrombose : 1
vena portae trombose : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 594
aambeien : 3
aandoening maag-darmstelsel : 10
abnormale ontlasting : 4
acute onsteking alvleesklier : 2
acuut abdomen : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 15
anale pruritus : 2
Anesthesie van de mond : 1
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 4
bloedbraken : 2
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 2
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braakneiging : 1
braken : 51
branderige tong : 12
buikbloeding : 1
buikklachten : 15
buikpijn : 34
buikwand hematoom : 1
caries tanden : 4
colitis ulcerosa : 1
darm-perforatie : 2
diarree : 62
droge mond : 21
frequente darmbewegingen : 1
gastro-intestinale vaatmisvorming hemorragisch : 1
gekloofde lippen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 11
gezwollen tong : 9
Gingival discomfort : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lingua plicata : 1
Lip erythema : 1
lipzwelling : 11
maagaandoening : 2
maag-darm bloeding : 4
maagklachten : 11
maagperforatie : 2
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 116
mondaandoening : 2
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 21
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 13
ontsteking van de dikke darm : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 11
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 21
pijn in de mond : 2
rectale ulcusbloeding : 1
regurgitatie : 1
slikken pijnlijk : 1
slokdarmstenose : 3
tandaandoening : 5
tanden bros : 2
tandpijn : 2
tandverkleuring : 3
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 4
tong beslagen : 1
tongaandoening : 5
tongblaren : 1
tongontsteking : 7
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 9
uitbraken van medicatie : 1
verandering in het speeksel : 2
verhemelteaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 4
verkleurde ontlasting : 1
verval van tandvlees : 2
winderigheid : 5
zuurbranden : 7
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 7
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 20
acute leukemie : 1
B-cellymfoom : 1
blaaskanker : 2
borstkanker : 1
colonkanker : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 2
goedaardig vetgezwel : 2
huidkanker : 1
kwaadaardig gezwel : 1
kwaadaardige longkanker : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
myelofibrose : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 2
plasmacel myeloom : 1
prostaatkanker : 1
vergrote lymfklier : 1
Nier en urinewegen : 80
aandoening urinelozing : 2
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 4
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
bloed in de urine : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
hypocalciurie : 1
incontinentie : 3
kristalurie : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfalen : 8
nierfunctie verminderd : 10
nierkoliek : 1
nierontsteking (glomerulonefritis) : 1
nierstenen : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 5
stress-urine-incontinentie : 2
toxische nefropathie : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 2
uitblijven van urineproductie : 2
urinegeur abnormaal : 3
urine-incontinentie : 5
urineretentie : 1
vaak plassen : 8
vaker urineren : 5
verkleuring van de urine : 5
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 150
afsluiting netvliesader : 1
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 2
asthenopie : 2
blindheid : 3
chorioretinopathie : 2
cornea-aandoening : 1
Delayed dark adaptation : 1
droog oog : 5
dubbelzien : 5
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 25
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 3
halogezicht : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 3
jeuk aan oog : 4
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 2
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking oogleden : 1
oogaandoening : 5
oogbloeding : 1
oogirritatie : 5
ooglidirritatie : 1
ooglidzwelling : 2
oogontsteking : 1
oogpijn : 3
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 1
opticus ischaemie neuropathie : 1
pupilreactie gestoord : 1
refractieaandoening : 1
retinadegeneratie : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 3
staar : 6
tijdelijke blindheid : 1
traanproductie verhoogd : 4
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
verwijding van de pupillen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 3
wazig zien : 35
zwelling van het hoornvlies van het oog : 1
zwelling van het netvlies : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 50
doofheid : 8
draaiduizeligheid : 5
evenwichtsaandoening : 1
ooraandoening : 1
oorpijn : 2
oorsuizen : 25
plots gehoorverlies : 2
slechthorendheid : 6
Product aanlegenheden : 9
hulpmiddelenuitstoting : 1
klacht over product : 7
product oplosbaarheid abnormaal : 1
Psychisch : 306
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 1
abnormale dromen : 7
agressie : 11
angst : 16
angststoornis : 1
bedplassen : 1
brassend eten : 1
dagdromen : 3
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 15
depressieve stemming : 19
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 4
emotionele labiliteit : 7
emotionele stoornis : 3
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 10
hallucinaties : 17
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hypomanie : 1
ijlen : 6
impulsief gedrag : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 3
manie : 1
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 11
onrust : 10
ontremming : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 2
parasomnia : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 4
psychische stoornis : 3
psychotische stoornis : 13
rusteloosheid : 13
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 36
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 11
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 4
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 18
waandenkbeelden : 3
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 7
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 11
Sociale omstandigheden : 3
looponbekwaamheid : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
verbaal misbruik : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 370
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
bindweefselaandoening : 1
botaandoening : 2
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 2
botpijn : 6
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 4
fibromyalgie : 1
gewrichtsaandoening : 4
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 44
gewrichtsstijfheid : 3
gewrichtszwelling : 2
kaakklem : 1
Myopathie : 4
nekpijn : 2
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
osteitis : 2
osteonecrose van kaak : 3
osteoporose : 2
pees pijn : 3
peesafwijking : 7
peesontsteking : 42
pijn in arm of been : 28
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 2
pijnlijk stuitje : 1
polymyalgia rheumatica : 3
Problemen ledemaat : 3
reumatoïde artritis : 4
rotator cuff syndroom : 1
rugpijn : 15
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 7
skeletspierstijfheid : 10
spier ongemak : 3
spierbloeding : 1
spiercontractuur : 1
spierhypertrofie : 1
Spierontsteking : 2
Spierpijn : 58
spierspasmen : 50
spierzwakte : 27
versterf botweefsel : 8
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 151
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
afwijkend ECG (ST segment elevatiet) : 1
afwijkend EEG : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
amylase verhoogd : 1
antipsychoticaspiegel verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 2
bloed creatinefosfokinase MB : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloed immunoglobuline E verhoogd : 1
bloed parathyroïdhormoon verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 7
bloeddruk verlaagd : 3
bloedingstijd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verminderd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
echografische scan abnormaal : 1
elektrocardiogram Q-golven : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
eosinofielentelling verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 18
gewicht verlaagd : 11
glucosespiegel bloed verhoogd : 6
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 6
hartfrequentie verlaagd : 1
hartminuutvolume verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 15
INR verlaagd : 2
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
kristalafzetting darm : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 9
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
lipase verhoogd : 1
Liver function test increased : 4
low density lipoproteïne verhoogd : 1
maag pH verlaagd : 1
myocardnecrosemarker verhoogd : 1
pancreatische enzymen verhoogd : 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd : 2
protrombinetijd verlengd : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
troponine verhoogd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verhoogde oogboldruk : 3
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 3
vertraagde bloedstolling : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 619
aangezichtspijn : 1
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 1
afsterven van weefsel (necrose) : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
calcinose : 1
Complication associated with device : 2
cyste : 1
dorst : 4
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 16
geneesmiddelinteractie : 44
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 5
gevoel abnormaal : 10
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 11
griepachtige verschijnselen : 11
hematoom op aanbrengingsplaats : 1
het heet hebben : 7
het koud hebben : 6
hoge koorts : 2
huilen : 1
hypo-esthesie op injectieplaats : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatsrash : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 67
koude rillingen : 12
lichaamszwakte : 8
loopstoornis : 3
malaise : 54
niet lekker voelen : 1
oedeem : 18
onbestendig gevoel borstkas : 13
ontsteking : 4
ontsteking op de injectieplaats : 15
onttrekkingssyndroom : 4
onverwacht effect : 58
perifeer oedeem : 27
perifere zwelling : 10
pijn : 6
pijn in de borstkas : 14
pijn op de injectieplaats : 4
pijn op infuusplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 9
reactie op de injectieplaats : 4
reactie op de plaats van toediening : 4
roodheid op de injectieplaats : 8
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
toename van vetweefsel : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 2
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 2
verminderd gebruik ingeente arm of been : 1
verminderde werkzaamheid : 5
vermoeidheid : 73
verslechtering van de aandoening : 10
vertraagde genezing : 4
voedselinteractie : 2
weefselschade op injectieplaats : 2
zich dronken voelen : 3
zich zenuwachtig voelen : 8
zwelling : 4
zwelling aangezicht : 14
zwelling op de toedieningsplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 132
aanvallen van spierkrampen (tetanie) : 1
calciphylaxis : 1
diabetes mellitus : 2
gebrek aan vitamine-B12 : 1
gewichtsschommeling : 1
herverdeling van vet : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 13
hypernatriëmie : 1
jicht : 4
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 8
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 5
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 7
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 8
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 12
metabole acidose : 1
ondervoeding : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 7
stoornis ijzermetabolisme : 1
toegenomen eetlust : 6
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 10
verminderde eetlust : 21
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 11
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 46
aandoening van vulva : 1
afwezigheid mannelijke zaadcellen : 1
bloedingen na de menopauze : 2
borstcyste : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 2
genitale uitslag : 2
impotentie : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 2
pijnlijke borst : 1
prostaataandoening : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
tepelpijn : 1
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 6
vergroting borstklierweefsel (man) : 9
verlate menstruatie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 613
aandachtstoornis : 14
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 1
afwezigheid van reflexen : 1
afwijkend coördinatievermogen : 3
allodynie : 1
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 3
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 2
bloeding in of rondom de hersenen : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 6
branderige slijmvliezen : 2
carpaal tunnel syndroom : 1
cerebellaire hemorragie : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 2
coma : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
demyelinisatie : 2
diffuse hoofdpijn : 7
duizeligheid : 77
dyskinesie : 2
epilepsie : 6
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 10
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 3
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 8
geheugenverlies : 6
gelaatsparese : 2
gevoelsverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
Guillain-Barré-syndroom : 2
Hemianaesthesia : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 102
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
hypersomnie : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 2
ischemisch cerebraal infarct : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 4
koude-stimulus-hoofdpijn : 1
langzame spraak : 1
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 6
migraine met voortekenen (aura) : 1
Motorische disfunctie : 1
myasthenia gravis : 5
neuromyopathie : 1
niet kunnen ruiken : 9
onwillekeurig aanspannen van spieren : 5
overactiviteit : 3
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 4
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 7
petit mal epilepsie : 3
Polyneuropathie : 3
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 2
presyncope : 4
Reversible cerebral vasoconstriction syndrome : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 6
slaperigheid : 33
Smaakstoornis : 6
smaakverlies : 32
spierspasmen : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 5
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 4
stoornis in een gevoelswaarneming : 5
tintelingen : 31
tintelingen slijmvlies : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 9
Toxic leukoencephalopathy : 1
trilling/beving (tremor) : 51
verandering reukvermogen : 7
verhoogde spanning : 1
verlamming van 4 ledematen : 1
verminderd bewustzijn : 4
verminderde gevoeligheid : 9
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 31
zenuwontsteking : 2
zenuwpijn : 4
zenuwpijn handen en voeten : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale groeibeperking : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PREDNISOLON

Aantal meldingen 54.063
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
27.832
(51%)
23.257
(43%)
2.974
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
507
(1%)
5.503
(10%)
27.345
(51%)
18.756
(35%)
1.952
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.923
Bloed- en lymfestelsel : 3.727
Bloedvaten : 2.668
Chirurgische en medische verrichtingen : 373
Congenitale en genetische afwijkingen : 274
Endocrien syteem : 1.383
Hart : 1.841
Huid- en onderhuid : 7.025
Immuunsysteem : 1.698
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11.870
Intoxicaties en letsels : 4.097
Lever en galwegen : 1.248
Maag-darmstelsel : 9.370
Neoplasmata : 2.091
Nier en urinewegen : 1.940
Oog : 2.903
Oor en evenwichtsorgaan : 311
Product aanlegenheden : 387
Psychisch : 3.391
Sociale omstandigheden : 89
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.942
Testuitslagen en onderzoeken : 4.632
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.374
Voeding en stofwisseling : 4.196
Voortplantingsstelsel en borsten : 307
Zenuwstelsel : 5.528
Zwangerschap en perinatale periode : 527
Vergelijkbare geneesmiddelen