Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ISOSORBIDEMONONITRAAT

Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ISOSORBIDEMONONITRAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


ISOSORBIDEMONONITRAAT

Aantal meldingen 323
Ernstig 16
Geslacht
Man
Vrouw
174
(54%)
149
(46%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 1
hik : 2
hoesten : 4
kortademigheid : 6
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 15
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 6
lage bloeddruk bij opstaan : 4
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 18
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartfalen (linksdecompensatie) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
onregelmatige hartslag : 2
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 58
angio-oedeem : 3
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 2
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 1
haaruitval : 9
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidkloven : 2
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 12
jeukende huiduitslag : 3
kippenvel : 1
overmatig zweten : 4
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 4
vervellen : 1
Immuunsysteem : 2
hypergevoeligheidsreactie type IV : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
faryngitis : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Intoxicaties en letsels : 4
overdosis : 1
ruptuur pees : 1
spierscheur : 1
val : 1
Maag-darmstelsel : 82
abnormale ontlasting : 1
braakneiging : 1
braken : 8
buikpijn : 8
diarree : 9
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
maagaandoening : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 37
obstipatie, verstopping : 3
slikken pijnlijk : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 2
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
verstopping : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 4
nierfalen : 1
nierpijn : 1
verkleuring van de urine : 2
Oog : 23
accomodatiestoornis ooglens : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 4
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 3
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 11
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 2
ooraandoening : 1
oorcongestie : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 5
product substitutieaangelegenheid : 5
Psychisch : 27
abnormale dromen : 1
agressie : 3
depressie : 1
depressieve stemming : 2
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
hallucinaties : 2
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 1
overdreven waakzaamheid : 1
rusteloosheid : 3
slapeloosheid : 1
Speech sound disorder : 1
verwarde toestand : 2
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 56
fibromyalgie : 1
gewrichtspijn : 7
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 6
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 5
pijn in kaak : 1
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 7
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 13
spierspasmen : 6
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 7
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 87
geneesmiddelentolerantie verhoogd : 1
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 8
injectieplaatswarmte : 1
kater : 1
koorts : 1
koude rillingen : 6
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 1
malaise : 9
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 15
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 3
jicht : 1
Pseudohypoglycaemia : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 206
aandachtstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 2
cluster hoofdpijn : 3
duizeligheid : 30
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 5
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 135
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
migraine : 5
niet kunnen ruiken : 1
slaperigheid : 5
smaakverlies : 3
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ISOSORBIDEMONONITRAAT

Aantal meldingen 14.822
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.470
(50%)
6.927
(47%)
425
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
54
(0%)
1.967
(13%)
9.526
(64%)
3.023
(20%)
252
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 874
Bloed- en lymfestelsel : 93
Bloedvaten : 1.583
Chirurgische en medische verrichtingen : 66
Congenitale en genetische afwijkingen : 5
Endocrien syteem : 12
Hart : 1.672
Huid- en onderhuid : 1.488
Immuunsysteem : 374
Infecties en parasitaire aandoeningen : 170
Intoxicaties en letsels : 602
Lever en galwegen : 83
Maag-darmstelsel : 2.596
Neoplasmata : 34
Nier en urinewegen : 207
Oog : 402
Oor en evenwichtsorgaan : 236
Product aanlegenheden : 403
Psychisch : 629
Sociale omstandigheden : 22
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 567
Testuitslagen en onderzoeken : 817
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.644
Voeding en stofwisseling : 245
Voortplantingsstelsel en borsten : 80
Zenuwstelsel : 8.482
Zwangerschap en perinatale periode : 22
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C01DA02 DEPONIT T (NITROGLYCERINE) Pleister
2 C01DA02 MINITRAN (NITROGLYCERINE) Pleister
3 C01DA02 NITRO POHL (NITROGLYCERINE) Infusievloeistof
4 C01DA02 NITROGLYCERINE Infusievloeistof, Infuus, Pleister, Spray
5 C01DA02 NITROLINGUAL (NITROGLYCERINE) Spray
6 C01DA02 TRANSIDERM-NITRO (NITROGLYCERINE) Pleister
7 C01DA08 CEDOCARD (ISOSORBIDEDINITRAAT) Oplossing voor infuus
8 C01DA08 ISORDIL (ISOSORBIDEDINITRAAT) Tablet
9 C01DA08 ISOSORBIDEDINITRAAT Infuus, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte