Lareb Databank

Opnieuw zoeken

GRASPOLLENALLERGEEN

Suspensie voor injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GRASPOLLENALLERGEEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-10-2022.


GRASPOLLENALLERGEEN

Aantal meldingen 172
Ernstig 33
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
66
(38%)
105
(61%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 48
astma : 5
beklemming keel : 2
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 3
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 3
kortademigheid : 14
kortademigheid bij inspanning : 2
loopneus : 2
neusverstopping : 1
niezen : 2
orofaryngeale pijn : 5
prikkeling voorhoofdsholten : 1
stemstoornis : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 48
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 12
blaar : 1
eczeem : 3
galbulten : 9
haaraandoening : 1
haaruitval : 3
huidaandoening : 1
huidkloven : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 1
mechanische urticaria : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 40
allergie voor metalen : 1
anafylactische reactie : 17
anafylactische shock : 6
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
immuunsysteemaandoening : 1
kruisgevoeligheidsreactie : 1
overgevoeligheid : 11
voedselallergie : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
faryngitis : 3
gordelroos : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
koortsuitslag : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Intoxicaties en letsels : 5
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
off-label gebruik : 1
tongletsel : 1
wond : 1
Maag-darmstelsel : 75
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloederige ontlasting : 1
braken : 3
buikklachten : 4
buikpijn : 9
caries tanden : 1
diarree : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 4
Gingival discomfort : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
kramp van de slokdarm : 1
Lip pruritus : 1
lipblaar : 2
lipzwelling : 4
maagaandoening : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 4
mondaandoening : 2
oedeem mond : 2
oesofaguspijn : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
orale mucosa eruptie : 1
orale papel : 2
orale pruritus : 5
pijn in de bovenbuik : 1
slijmlaag in de mond : 1
slokdarm ongemak : 1
tongblaren : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 4
Neoplasmata : 2
acute lymfocytaire leukemie : 1
T-cellymfoom : 1
Nier en urinewegen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
Oog : 5
allergische oogontsteking : 1
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
doofheid bilateraal : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorpruritus : 1
Psychisch : 10
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 2
paniekaanval : 2
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17
gewrichtspijn : 8
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
rugpijn : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 2
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 50
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 2
injectieplaatsrash : 1
koorts : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 5
nodule op injectieplaats : 3
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 4
pruritus op de toedieningsplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 3
zwelling op de plaats van toediening door vochtophoping : 1
Voeding en stofwisseling : 4
alcoholintolerantie : 1
Gluten sensitivity : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
borstvoeding verminderd : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 26
aandachtstoornis : 2
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 3
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
hoofdpijn : 7
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
meralgia paraesthetica : 1
minder smaak : 1
neuralgische amyotrofie : 1
presyncope : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GRASPOLLENALLERGEEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 V01AA03 ACARIZAX (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Tablet
2 V01AA11 ALK DEPOT (DIERALLERGEEN) Injectievloeistof
3 V01AA07 ALK SPECIFIC (HOMMELGIF) Injectie
4 V01AA05 ALLERGOVIT (BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
5 V01AA20 ALLERGOVIT (DIVERSE ALLERGENEN) Suspensie voor injectie
6 V01AA05 ALUSTAL (BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
7 V01AA03 ALUSTAL (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
8 V01AA03 ALUTARD (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
9 V01AA05 ALUTARD SQ INHALATIEALLERGENEN (BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
10 V01AA11 ALUTARD SQ INHALATIEALLERGENEN (DIERALLERGEEN) Suspensie voor injectie
11 V01AA03 ALUTARD SQ INHALATIEALLERGENEN (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
12 V01AA07 ALUTARD SQ INSEKTENALLERGENEN (BIJENGIF) Injectievloeistof
13 V01AA07 ALUTARD SQ INSEKTENALLERGENEN (WESPENGIF) Injectievloeistof
14 V01AA20 DEPOTHAL (DIVERSE ALLERGENEN) Suspensie voor injectie
15 V01AA03 HUISSTOFMIJTENALLERGEEN Vloeistof
16 V01AA05 ITULAZAX (BOOMPOLLENALLERGEEN) Tablet
17 V01AA20 NOVO-HELISEN (DIVERSE ALLERGENEN) Suspensie voor injectie
18 V01AA07 PAPIERWESPENGIF Injectie
19 V01AA07 PHARMALGEN (BIJENGIF) Poeder injectievloeistof
20 V01AA07 PHARMALGEN (PAPIERWESPENGIF) Injectie
21 V01AA07 PHARMALGEN (WESPENGIF) Injectie
22 V01AA05 PHOSTAL (BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
23 V01AA20 PHOSTAL (GRASPOLLENALLERGEEN/BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
24 V01AA03 PHOSTAL (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
25 V01AA05 POLLINEX (BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
26 V01AA10 PURETHAL (BLOEMENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
27 V01AA05 PURETHAL (BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
28 V01AA20 PURETHAL (DIVERSE ALLERGENEN) Suspensie voor injectie
29 V01AA20 PURETHAL (GRASPOLLENALLERGEEN/BLOEMENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
30 V01AA20 PURETHAL (GRASPOLLENALLERGEEN/BOOMPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
31 V01AA03 PURETHAL (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
32 V01AA20 PURETHAL (VOEDINGSALLERGEEN/GRASPOLLENALLERGEEN) Suspensie voor injectie
33 V01AA20 PURETHAL (VOEDINGSALLERGEEN/GRASPOLLENALLERGEEN/BLOEMENALLER) Suspensie voor injectie
34 V01AA10 STALORAL (BLOEMENALLERGEEN) Vloeistof
35 V01AA05 STALORAL (BOOMPOLLENALLERGEEN) Vloeistof
36 V01AA11 STALORAL (DIERALLERGEEN) Vloeistof
37 V01AA20 STALORAL (DIVERSE ALLERGENEN) Vloeistof
38 V01AA20 STALORAL (GRASPOLLENALLERGEEN/BOOMPOLLENALLERGEEN) Vloeistof
39 V01AA03 STALORAL (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Vloeistof
40 V01AA05 SUBLIVAC (BOOMPOLLENALLERGEEN) Druppels
41 V01AA11 SUBLIVAC (DIERALLERGEEN) Druppels
42 V01AA20 SUBLIVAC (DIVERSE ALLERGENEN) Druppels
43 V01AA03 SUBLIVAC (HUISSTOFMIJTENALLERGEEN) Druppels
44 V01AA07 WESPENGIF Poeder injectievloeistof