Lareb Databank

Opnieuw zoeken

QUETIAPINE

Filmomhulde tablet, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in QUETIAPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AH04 QUETIAPINE Filmomhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
N05AH04 SEROQUEL (QUETIAPINE) Filmomhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Galyuk T.M, de Backer G, de Jong C.A.J, Beers E, Loonen A.J.M Twee patiënten met verslaving bij een borderline persoonlijkheidsstoornis en misbruik van quetiapine Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2009 Download publicatie

2 Dreijerink K.M, Kampschreur L.M, Lentjes E.G, Lokhorst B, Zelissen P.M. Atypical hypocortisolism Endocrine Practice 2013 19 DOI
3 Boussaidi M, Zweers P Quetiapine als slaapmiddel: bijwerkingen die je wakker schudden Pharmaceutisch Weekblad 2023 158 Download publicatie

4 Quetiapine ook bijwerkingen in lage dosering als slaapmiddel 0
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Quetiapine and micturation disorders 2005 Signals document

2 Quetiapine and extrapyramidal effects 2006 Signals document

3 Quetiapine en leucocytopenie/granulocytopenie 1999 Signals document

4 Quetiapine and paraesthesia 2014 Signals document

5 Quetiapine and sleep apnoea syndrome 2013 Signals document

6 Short note: Interaction between quetiapine and grapefruit juice 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


QUETIAPINE

Aantal meldingen 895
Ernstig 184
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
303
(34%)
591
(66%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 78
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
astma : 1
beklemming keel : 3
bloedneus : 3
cyanose, neonataal : 1
droge keel : 2
Faryngeale zwelling : 1
gevoel te stikken : 1
hoesten : 2
hyperventilatie : 7
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 22
longaandoening : 1
longembolie : 3
longontsteking : 1
loopneus : 1
neusverstopping : 8
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 2
orofaryngeale pijn : 5
productieve hoest : 1
slaap apneu syndroom : 4
snurken : 4
Bloed- en lymfestelsel : 35
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 10
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 6
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
eosinofilie : 1
eosinopenie : 1
leukocytose : 1
lymfeknooppijn : 1
neutropenie, neonataal : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 5
Bloedvaten : 34
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
embolie : 1
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 2
lage bloeddruk : 7
lage bloeddruk bij opstaan : 7
opvlieger : 2
overmatig blozen : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 3
trombose ader : 3
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 14
diabetes insipidus : 1
struma : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 9
Hart : 68
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
bradycardie foetaal : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 33
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 2
iets vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (1e graads AV blok) : 1
onregelmatige hartslag : 5
snel hartritme : 12
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 4
versnelde hartslag (ventriculair) : 2
Huid- en onderhuid : 98
acne : 3
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 3
blaar : 1
droge huid : 1
galbulten : 1
haaruitval : 14
huidgeur afwijkend : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huidstriae : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 12
jeukende huiduitslag : 7
nachtzweten : 2
nagelloslating : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 22
papel : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 4
toename huidpigment : 2
verandering haartextuur : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische shock : 1
immuunsysteemaandoening : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
borstontsteking : 1
bronchitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de plasbuis : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Pustule : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 18
blootstelling via moedermelk : 1
hitteberoerte : 1
hoofdletsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 5
off-label gebruik : 2
overdosis : 2
Producttoedieningsfout : 1
tandletsel : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 1
verkeersongeluk : 1
Lever en galwegen : 10
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 1
hepatocellulair letsel : 2
leveraandoening : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 3
Maag-darmstelsel : 177
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 5
Anesthesie van de mond : 1
bloederige ontlasting : 2
boeren : 1
braken : 10
branderige tong : 1
buikklachten : 10
buikpijn : 9
caries tanden : 1
Chronic cheek biting : 1
Defaecation disorder : 1
diarree : 9
droge mond : 26
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 3
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 35
obstipatie, verstopping : 18
ontsteking mondholte : 3
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 2
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tong beslagen : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 4
acute leukemie : 1
acute myeloïde leukemie : 2
borstkanker : 1
Nier en urinewegen : 34
aandoening urinelozing : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 7
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 3
urineretentie : 12
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 49
droog oog : 9
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 9
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 2
loslating van het netvlies : 1
nachtblindheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
pupil vernauwing : 1
sclera verkleuring : 1
traanproductie verhoogd : 2
verwijding van de pupillen : 3
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 10
Oor en evenwichtsorgaan : 19
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 4
oorsuizen : 11
slechthorendheid : 2
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 4
abnormale smaak van product : 1
klacht over product : 1
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 303
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 3
abnormale dromen : 10
afhankelijkheid van geneesmiddel : 7
agressie : 16
angst : 15
angststoornis : 1
Apathisch : 5
bedplassen : 1
brassend eten : 2
Breath holding spell : 1
compulsief winkelen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 3
depressie : 11
depressieve stemming : 14
Derealisatie : 3
desoriëntatie : 2
dissociatie : 2
eetstoornis : 2
eetstoornis (boulimia nervosa) : 1
emotionele armoede : 3
emotionele labiliteit : 1
Frustration tolerance decreased : 1
gedachteblokkade : 1
gedeelde stoornis met denkstoornissen, wanen, hallucinaties : 1
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 3
hallucinatie (visueel) : 6
hallucinaties : 9
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
hyperopwinding : 1
ijlen : 2
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 1
libidoverlies : 3
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 2
manie : 1
nachtmerrie : 14
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 5
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 6
paniekreactie : 5
prikkelbaarheid : 4
psychotisch gedrag : 1
psychotische stoornis : 10
rusteloosheid : 12
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 25
somnabulisme : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 2
suïcidaal gedrag : 1
tachyphrenia : 1
tic : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 4
verminderde interesse : 1
verwarde toestand : 15
vrees : 1
waandenkbeelden : 4
woede-aanval : 2
zelfmoord : 5
zelfmoordgedachte : 21
zelfmoordpoging : 7
Sociale omstandigheden : 5
fysieke handicap : 1
looponbekwaamheid : 1
Loss of personal independence in daily activities : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 103
afname spiervolume (spieratrofie) : 2
dwangstand van het hoofd : 2
gewrichtspijn : 12
gewrichtsstijfheid : 3
kaakklem : 7
liespijn : 1
myokymie : 1
neonatale hypertonie : 1
osteitis : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 4
skeletspierstijfheid : 15
Spierpijn : 23
spierspasmen : 17
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 9
Testuitslagen en onderzoeken : 98
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 6
afwijkend ECG (ST-segment depressie) : 1
antipsychoticaspiegel verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
bloedtest abnormaal : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
Cortisol decreased : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 4
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
geneesmiddelscreening : 1
gewicht verhoogd : 42
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie verhoogd : 6
hemoglobine verlaagd : 2
hormoonspiegel abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 1
thyroxine vrij verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 3
verlaagde longfunctietest : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 282
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 5
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 35
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 7
gevoel abnormaal : 10
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 4
hartdood : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
huilen : 2
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 8
koude rillingen : 13
lage lichaamstemperatuur : 3
lichaamszwakte : 9
loopstoornis : 1
malaise : 18
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 5
ontsteking : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 16
onverwacht effect : 31
perifeer oedeem : 7
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 4
plotselinge hartdood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvlies pijn : 1
stoornis temperatuurregulatie : 1
Symptom recurrence : 1
temperatuurintolerantie : 1
Therapeutisch product effect verhoogd : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 44
verslechtering van de aandoening : 5
voedselinteractie : 2
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
ziekteterugkering : 1
zuigelingensterfte : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 55
abnormale gewichtstoename : 1
diabetes mellitus : 5
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 5
hunkering naar voedsel : 1
jicht : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 5
metabole acidose : 1
metabolisch syndroom : 2
te laag gehalte van eiwitten in het bloed (hypoproteïnemie) : 1
toegenomen eetlust : 7
type 1 diabetes mellitus : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 3
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verhoogd ketongehalte in het bloed : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 6
verstoorde eetlust : 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 44
borstpijn : 2
borstvergroting : 2
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 3
inadequate glijbaarheid : 1
Intermenstrual bleeding : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 5
melkafscheiding : 7
menstruatiestoornis : 3
onregelmatige menstruatie : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
pijnlijke borst : 1
polymenorroe : 1
seksuele stoornis : 2
tepelpijn : 1
tepelvloed : 1
uitblijven zaadlozing : 1
verlate menstruatie : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 5
Zenuwstelsel : 401
aandachtstoornis : 13
aangezichtspijn : 2
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 6
Bell's palsy : 1
bewegingsstoornis : 7
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 2
cerebellaire atrofie : 1
cognitieve aandoening : 2
coma : 2
coma door hoog glucose gehalte bij diabetes mellitus : 1
diffuse hoofdpijn : 7
diplegie : 1
duizeligheid : 34
dyskinesie : 14
een verlaagde spierspanning : 3
Electric shock sensation : 3
epilepsie : 6
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 3
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 4
faciaal spasme : 1
Fine motor skill dysfunction : 1
flauwvallen : 14
formicatie : 1
freezing phenomenon : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 7
geheugenverlies : 2
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 54
hypersomnie : 1
langzame spraak : 1
maligne neuroleptica syndroom : 5
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 3
oromandibulaire dystonie : 1
overactiviteit : 6
overmatige gevoeligheid : 1
Periodic Limb Movement Disorder : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 3
Restless arms-syndroom : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 7
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 17
sedatie : 3
slaap paralyse : 1
slaperigheid : 38
slechte zuigreflex : 1
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 12
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 8
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 8
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 4
stoornis van het schrijven : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tintelingen : 15
toegenomen spierspanning (dystonie) : 3
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 11
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 19
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 5
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 6
foetale dood : 3
leukopenie neonataal : 1
navelstrengafwijking : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

QUETIAPINE

Aantal meldingen 93.876
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
51.502
(55%)
37.715
(40%)
4.659
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
339
(0%)
56.214
(60%)
13.987
(15%)
21.647
(23%)
1.689
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.997
Bloed- en lymfestelsel : 2.652
Bloedvaten : 4.764
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.195
Congenitale en genetische afwijkingen : 405
Endocrien syteem : 1.089
Hart : 7.044
Huid- en onderhuid : 5.182
Immuunsysteem : 956
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.725
Intoxicaties en letsels : 23.201
Lever en galwegen : 2.129
Maag-darmstelsel : 14.323
Neoplasmata : 826
Nier en urinewegen : 3.044
Oog : 3.320
Oor en evenwichtsorgaan : 939
Product aanlegenheden : 911
Psychisch : 29.891
Sociale omstandigheden : 1.553
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.236
Testuitslagen en onderzoeken : 14.216
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23.553
Voeding en stofwisseling : 14.849
Voortplantingsstelsel en borsten : 2.353
Zenuwstelsel : 32.193
Zwangerschap en perinatale periode : 766
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AH02 CLOZAPINE Drank, Drank (suspensie), Injectievloeistof, Tablet
2 N05AH02 LEPONEX (CLOZAPINE) Tablet
3 N05AH02 ZAPONEX (CLOZAPINE) Smelttablet
4 N05AH03 OLANZAPINE Smelttablet
5 N05AH03 ZALASTA (OLANZAPINE) Smelttablet
6 N05AH03 ZYPADHERA (OLANZAPINE) Poeder voor injectie
7 N05AH03 ZYPREXA (OLANZAPINE) Poeder injectievloeistof, Smelttablet