Lareb Databank

Opnieuw zoeken

INFLIXIMAB

Poeder voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in INFLIXIMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AB02 FLIXABI (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
L04AB02 INFLECTRA (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
L04AB02 INFLIXIMAB Infuus
L04AB02 REMICADE (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
L04AB02 REMSIMA (INFLIXIMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
L04AB02 ZESSLY (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Labadie J, Diemont WL Infliximab and questionable efficacy of recommendations on tuberculosis screening European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics 2005 Download publicatie

2 Diemont W.L. Infliximab: zorgen om toepassing van aanbevelingen voor screening op tuberculose Geneesmiddelenbulletin 2005 39(7):81-82 Download publicatie

3 ten Tusscher M.P, Jacobs P.J.C, Busch M.J.W.M, de Graaf L, Diemont W.L Bilateral anterior toxic optic neuropathy and the use of infliximab British Medical Journal 2003 326(7389):579 DOI
4 de Langen J.J Bijwerkingen van TNFa-remmers: Gevolgen op korte termijn relatief gering Pharmaceutisch Weekblad 2006 141(40):1274-1277 Download publicatie

5 Jessurun N, de Jong M, Hoentjen F IBD-patiënten ervaren vaak infecties en huidreacties Pharmaceutisch Weekblad 2018 153 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on Infliximab 2002 Signals document

2 Infliximab and questionable efficacy of recommendations on tuberculosis screening 2004 Signals document

3 Infliximab and listeria monocytogenes meningitis 2003 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


INFLIXIMAB

Aantal meldingen 529
Ernstig 214
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
146
(28%)
380
(72%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 81
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
astma : 1
beklemming keel : 4
bloedneus : 1
bronchospasme : 1
diafragma-aandoening : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 2
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 3
interstitiële longziekte : 2
irritatie keel : 4
kortademigheid : 38
longembolie : 3
longvliesontsteking : 3
loopneus : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 5
piepen : 1
slaap apneu syndroom : 1
snurken : 1
stemstoornis : 2
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 12
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
eosinofilie : 1
Hyperleukocytosis : 1
leukocytose : 1
pancytopenie : 4
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 24
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 2
Bloeding : 1
bloedvatocclusie : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 4
overmatig blozen : 3
ruptuur aneurysma van de aorta : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 26
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 2
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking hartzakje : 2
snel hartritme : 3
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 159
acne : 2
angio-oedeem : 1
blaar : 6
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 2
dyshidrotisch eczeem : 1
eczeem : 6
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 9
haaruitval : 12
hand-voet syndroom : 1
hidradenitis : 1
huid warm : 2
huidaandoening : 2
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 3
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 2
huidstriae : 1
huiduitslag : 13
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huidverkleuring : 2
huidzwelling : 1
Jeuk : 22
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 1
nagelafwijking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 7
palmerytheem : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 10
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 23
rosacea : 2
vervellen : 3
Immuunsysteem : 29
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 2
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 3
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 1
overgevoeligheid : 19
serum ziekteachtige reactie : 1
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 65
abces : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
bacteriële infectie : 1
bacteriëmie : 1
blaasontsteking : 2
bronchopulmonaire aspergillose : 2
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 1
endocarditis : 1
epiglottitis : 1
faryngitis : 2
gordelroos : 4
hersenvliesontsteking : 1
infectie bij verminderde weerstand : 1
infectie met de Pseudomonas bacterie : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 3
koortsuitslag : 1
Legionella-longontsteking : 1
longontsteking : 7
middenoorontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
nocardiosis : 1
onderste luchtweginfectie : 1
onsteking van het netvlies : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
ontsteking van haarzakjes : 4
Parvovirus-infectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
pneumokokken longontsteking : 1
pustuleuze rash : 1
sepsis : 4
steenpuist op aangezicht : 3
streptokokkeninfectie : 1
streptokokkenpneumonie : 1
tracheïtis : 1
tuberculose : 4
tuberculose uitgezaaid : 1
urineweginfectie : 1
Varicella zoster virus infection : 1
waterwratten (molluscum contagiosum) : 1
Intoxicaties en letsels : 15
blootstelling tijdens zwangerschap : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 7
overdosis : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 5
Lever en galwegen : 6
auto-immuunhepatitis : 2
geelzucht toxisch : 2
hepatische cirrose : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 73
aandoening alvleesklier : 1
aften : 1
alvleesklier cyste : 1
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding in slokdarm : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 7
buikbloeding : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 3
caries tanden : 3
darm-perforatie : 1
diarree : 4
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
kramp van de slokdarm : 1
lip droog : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 2
misselijkheid : 24
mondaandoening : 1
necrotiserende enterocolitis neonataal : 1
niet-infectieuze gingivitis : 1
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tintelingen mond : 1
Tongue discomfort : 1
Neoplasmata : 75
acute leukemie : 1
acute lymfocytaire leukemie : 1
acute myeloïde leukemie : 1
alveesklierkanker : 1
anogenitale wratten : 1
baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) : 1
basaalcelcarcinoom : 1
B-cellymfoom : 3
blaaskanker : 1
borstkanker : 2
borstkanker vrouw : 1
bronchuscarcinoom : 1
diffuus grootcellig B-cellymfoom : 1
eierstokkanker : 1
Epstein-Barr-virus geïnduceerde lymfoproliferatieve ziekte : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
goedaardig vetgezwel : 1
hepatocellulair carcinoom : 1
Hodgkin lymfoom : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
huidgezwel : 1
huidkanker : 3
invasief ductaal mammacarcinoom : 1
irismelanoom : 1
kleincelcarcinoom : 1
kleincellige longkanker : 1
kwaadaardig gezwel : 3
kwaadaardige longkanker : 9
laryngeale kanker : 1
longkanker metastase : 2
maag-slokdarm-kanker : 1
maligne glioom : 2
maligne melanoom : 5
metastase maligne melanoom : 1
metastasen van het centraal zenuwstelsel : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
neonataal neuroblastoom : 1
neoplasma maligne progressief : 2
neuro-endocrien carcinoom metastase : 1
niet-kleincellige longkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 4
oro-pharyngeaalkanker : 1
perifeer T-cellymfoom : 2
prostaatkanker : 1
seminoom : 1
squameuscelcarcinoom van de huid : 1
vergrote lymfklier : 1
ziekte van Hodgkin gemengdcellig niet-gespecificeerd stadium : 1
ziekte van Hodgkin stadium I : 1
Nier en urinewegen : 6
aandoening van de nier : 1
blaasaandoening : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 20
gezichtsvermogen afgenomen : 2
glasvochtloslating : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 2
opticus ischaemie neuropathie : 1
retinavene occlusie : 2
scherpzien gereduceerd : 1
scleritis : 1
staar : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 1
plots gehoorverlies : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 23
angst : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 5
emotionele labiliteit : 2
impulsief gedrag : 1
onrust : 3
opzettelijke automutilatie : 1
psychiatrisch symptoom : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 3
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 91
gewrichtsaandoening : 3
Gewrichtsontsteking : 2
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 2
gewrichtspijn : 26
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 2
kaakaandoening : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
kniemisvorming : 1
lupusachtig syndroom : 1
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 3
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 4
pijn in kaak : 3
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 2
spierontsteking : 1
Spierpijn : 23
spierspasmen : 4
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 45
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloed fibrinogeen verhoogd : 1
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 3
bloedstollingsstoornis (stoornis PTT) : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 10
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 3
lactaatdehydrogenase : 2
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
Liver function test increased : 1
natrium bloed verlaagd : 1
ontstekingsmarker verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
serum ferritine : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 172
cyste : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 6
geneesmiddelinteractie : 6
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 7
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 20
koude rillingen : 12
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 17
niet lekker voelen : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 17
ontsteking op de injectieplaats : 3
onverwacht effect : 16
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 2
pijn : 3
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 5
pijn op infuusplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
toename van vetweefsel : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 29
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 9
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
bloedingen na de menopauze : 1
borstcyste : 1
borstpijn : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
Intermenstrual bleeding : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 2
pijnlijke borst : 2
polymenorroe : 1
tepelpijn : 1
vaginale afscheiding : 1
verlate menstruatie : 1
verminderde menstruatie : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 114
aandachtstoornis : 3
afwijking trigeminus zenuw : 1
amyotrofe laterale sclerose (ALS) : 1
Bell's palsy : 2
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 11
dyskinesie : 2
epilepsie : 2
flauwvallen : 2
gedeeltelijke verlamming : 3
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 33
ischemisch cerebraal infarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
multipele sclerose : 2
ontsteking oogzenuw : 4
perifere zenuwpijn : 5
Polyneuropathie : 3
presyncope : 1
slaperigheid : 2
spierspasmen : 1
teken van Lhermitte : 1
tintelingen : 5
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 2
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 2
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 5
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
normale pasgeborene : 1
spontane miskraam : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INFLIXIMAB

Aantal meldingen 190.684
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
102.707
(54%)
68.427
(36%)
19.550
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
961
(1%)
130.066
(68%)
10.566
(6%)
46.090
(24%)
3.001
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 20.551
Bloed- en lymfestelsel : 4.182
Bloedvaten : 12.856
Chirurgische en medische verrichtingen : 10.135
Congenitale en genetische afwijkingen : 514
Endocrien syteem : 589
Hart : 8.225
Huid- en onderhuid : 25.942
Immuunsysteem : 11.445
Infecties en parasitaire aandoeningen : 45.804
Intoxicaties en letsels : 38.972
Lever en galwegen : 3.484
Maag-darmstelsel : 39.321
Neoplasmata : 13.699
Nier en urinewegen : 4.116
Oog : 4.629
Oor en evenwichtsorgaan : 1.163
Product aanlegenheden : 1.120
Psychisch : 4.997
Sociale omstandigheden : 1.055
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 23.575
Testuitslagen en onderzoeken : 18.106
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 56.928
Voeding en stofwisseling : 4.427
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.740
Zenuwstelsel : 18.770
Zwangerschap en perinatale periode : 1.605
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AB01 BENEPALI (ETANERCEPT) Injectievloeistof
2 L04AB01 ENBREL (ETANERCEPT) Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof
3 L04AB01 ERELZI (ETANERCEPT) Injectievloeistof
4 L04AB01 ETANERCEPT Injectie
5 L04AB04 ADALIMUMAB Injectie
6 L04AB04 AMGEVITA (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
7 L04AB04 HUKYNDRA (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
8 L04AB04 HULIO (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
9 L04AB04 HUMIRA (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
10 L04AB04 HYRIMOZ (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
11 L04AB04 IDACIO (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
12 L04AB04 IMRALDI (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
13 L04AB04 YUFLYMA (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
14 L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL Injectie
15 L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL INJ Injectie
16 L04AB05 CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL) Injectievloeistof
17 L04AB06 GOLIMUMAB Injectie
18 L04AB06 SIMPONI (GOLIMUMAB) Injectievloeistof