Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

REMSIMA (INFLIXIMAB)

Infuus, Poeder voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in REMSIMA (INFLIXIMAB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AB02 FLIXABI (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
L04AB02 INFLECTRA (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
L04AB02 INFLIXIMAB Infuus
L04AB02 REMICADE (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
L04AB02 REMSIMA (INFLIXIMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
L04AB02 ZESSLY (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Jessurun, N., Vonkeman, H. Spuls, P. Jong, E. de, Hoentjen, F., Tas, S., Nurmohamed, M., Kant, A. Beloop, behandeling en beleving van bijwerkingen Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(10):24-25
2 Weits, G. Bijwerkingen van biologische medicijnen geïnventariseerd UA 2019 9(5):9
3 Labadie J., Diemont W.L., Grootheest van A.C. Bijwerkingen van geneesmiddelen in de reumatologie Ned. Tijdschr. Reum. 2003 2003(4):3-8
4 Tusscher ten M.P., Graaf de L., Diemont W.L. Bilateral anterior toxic optic neuropathy and the use of infliximab BMJ 2003 326(7389):579
5 Jessurun, N., Jong, M. de, Hoentjen, F. IBD-patiënten ervaren vaak infecties en huidreacties Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(40/41):40-41
6 Weber-Schoendorfer,C., Cuppers-Maarschalkerweerd,B. et al Increased risk of birth defects after TNF-a inhibitor therapy A prospective multicentre cohort study Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014 100(7):519-59
7 Labadie J., Diemont W.L. Infliximab and questionable efficacy of recommendations on tuberculosis screening (abstract) Proceedings Eur. Ass. Clin. Pharm. Ther. 2005
8 Diemont W.L. Infliximab: zorgen om toepassing van aanbevelingen voor screening op tuberculose GeBu 2005 39(7):81-82
9 Linn-Rasker S.P., Albada-Kuipers van G.A., Zweers, P.G.M.A. Merkelcel-carcinoom bij gebruik van TNF-a-blokkers NTVG 2012 156:A4812
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Infliximab and listeria monocytogenes meningitis 2003
2 Infliximab and questionable efficacy of recommendations on tuberculosis screening 2004
3 Overview of participants, experiences and adverse drug reaction reports in the pilot Dutch Biologic Monitor 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-8-2020.


INFLIXIMAB

Aantal meldingen 457
Ernstig 199
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
127
(28%)
327
(72%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 76
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
astma : 1
beklemming keel : 4
bronchospasme : 1
diafragma-aandoening : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 3
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 3
interstitiële longziekte : 2
irritatie keel : 4
kortademigheid : 34
lipoïdpneumonie : 1
longembolie : 3
longvliesontsteking : 2
loopneus : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 4
piepen : 1
slaap apneu syndroom : 1
snurken : 1
stemstoornis : 2
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 13
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
eosinofilie : 1
Hyperleukocytosis : 1
leukocytose : 1
pancytopenie : 4
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 19
bleekheid : 2
Bloeding : 1
bloedvatocclusie : 1
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 2
overmatig blozen : 3
ruptuur aneurysma van de aorta : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 22
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hart- en longfalen : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 8
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking hartzakje : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 130
acne : 2
angio-oedeem : 1
blaar : 5
droge huid : 2
dyshidrotisch eczeem : 1
eczeem : 6
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 8
haaruitval : 7
hidradenitis : 1
huid warm : 2
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 2
huidstriae : 1
huiduitslag : 10
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huidverkleuring : 2
huidzwelling : 1
Jeuk : 19
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 1
nagelafwijking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 5
palmerytheem : 1
psoriasis : 7
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 20
rosacea : 2
vervellen : 2
Immuunsysteem : 25
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 2
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 3
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 16
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 66
abces : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
bacteriële infectie : 1
bacteriëmie : 1
blaasontsteking : 1
bronchopulmonaire aspergillose : 2
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 1
endocarditis : 1
Escherichia-infectie : 1
faryngitis : 1
gewrichtstuberculose : 1
gordelroos : 3
hersenvliesontsteking : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
infectie bij verminderde weerstand : 3
infectie met de Pseudomonas bacterie : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 3
koortsuitslag : 1
Legionella-longontsteking : 1
longontsteking : 7
middenoorontsteking : 1
nocardiosis : 1
onderste luchtweginfectie : 1
onsteking van het netvlies : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
ontsteking van haarzakjes : 4
Parvovirus-infectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
pneumokokken longontsteking : 1
pustuleuze rash : 1
sepsis : 4
steenpuist op aangezicht : 3
streptokokkeninfectie : 1
streptokokkenpneumonie : 1
tracheïtis : 1
tuberculose : 5
tuberculose uitgezaaid : 1
urineweginfectie : 1
Varicella zoster virus infection : 1
waterwratten (molluscum contagiosum) : 1
Intoxicaties en letsels : 11
blootstelling tijdens zwangerschap : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
overdosis : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 4
Lever en galwegen : 6
auto-immuunhepatitis : 2
geelzucht toxisch : 2
hepatische cirrose : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 57
aandoening alvleesklier : 1
aften : 1
alvleesklier cyste : 1
bloeding in slokdarm : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 5
buikbloeding : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 3
caries tanden : 3
darm-perforatie : 1
diarree : 4
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
lip droog : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
misselijkheid : 14
mondaandoening : 1
necrotiserende enterocolitis neonataal : 1
niet-infectieuze gingivitis : 1
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tintelingen mond : 1
Tongue discomfort : 1
Neoplasmata : 73
acute leukemie : 1
acute lymfocytaire leukemie : 1
acute myeloïde leukemie : 1
alveesklierkanker : 1
anogenitale wratten : 1
baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) : 1
basaalcelcarcinoom : 1
B-cellymfoom : 3
blaaskanker : 1
borstkanker : 2
borstkanker vrouw : 1
bronchuscarcinoom : 1
diffuus grootcellig B-cellymfoom : 1
eierstokkanker : 1
Epstein-Barr-virus geïnduceerde lymfoproliferatieve ziekte : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
goedaardig vetgezwel : 1
hepatocellulair carcinoom : 1
Hodgkin lymfoom : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
huidgezwel : 1
huidkanker : 3
invasief ductaal mammacarcinoom : 1
kleincelcarcinoom : 1
kleincellige longkanker : 1
kwaadaardig gezwel : 3
kwaadaardige longkanker : 9
laryngeale kanker : 1
longkanker metastase : 2
maag-slokdarm-kanker : 1
maligne glioom : 2
maligne melanoom : 5
metastasen van het centraal zenuwstelsel : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
neonataal neuroblastoom : 1
neoplasma maligne progressief : 2
neuro-endocrien carcinoom metastase : 1
niet-kleincellige longkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 4
oro-pharyngeaalkanker : 1
perifeer T-cellymfoom : 2
prostaatkanker : 1
seminoom : 1
squameuscelcarcinoom van de huid : 1
vergrote lymfklier : 1
ziekte van Hodgkin gemengdcellig niet-gespecificeerd stadium : 1
ziekte van Hodgkin stadium I : 1
Nier en urinewegen : 6
aandoening van de nier : 1
blaasaandoening : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 20
gezichtsvermogen afgenomen : 2
glasvochtloslating : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 2
opticus ischaemie neuropathie : 1
retinavene occlusie : 2
scherpzien gereduceerd : 1
scleritis : 1
staar : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 1
plots gehoorverlies : 1
Psychisch : 17
angst : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
emotionele labiliteit : 2
impulsief gedrag : 1
onrust : 1
opzettelijke automutilatie : 1
psychiatrisch symptoom : 1
rusteloosheid : 1
verwarde toestand : 3
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 67
gewrichtsaandoening : 3
Gewrichtsontsteking : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 2
gewrichtspijn : 18
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
kaakaandoening : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
kniemisvorming : 1
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 3
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 3
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 2
spierontsteking : 1
Spierpijn : 14
spierspasmen : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 36
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bacterietest positief : 1
bloed fibrinogeen verhoogd : 1
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
bloedstollingsstoornis (stoornis PTT) : 1
centraal veneuze druk verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
lactaatdehydrogenase : 2
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
ontstekingsmarker verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
serum ferritine : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 117
cyste : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 6
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 7
koorts : 13
koude rillingen : 6
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 9
niet lekker voelen : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 14
onverwacht effect : 13
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 2
pijn : 3
pijn in de borstkas : 5
pijn op infuusplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
toename van vetweefsel : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 16
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 4
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
bloedingen na de menopauze : 1
borstcyste : 1
borstpijn : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
pijnlijke borst : 2
tepelpijn : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 96
aandachtstoornis : 2
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 2
afwijking trigeminus zenuw : 1
amyotrofe laterale sclerose (ALS) : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 9
dyskinesie : 2
epilepsie : 2
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 3
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 24
ischemisch cerebraal infarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
multipele sclerose : 2
ontsteking oogzenuw : 4
perifere zenuwpijn : 4
Polyneuropathie : 2
presyncope : 1
slaperigheid : 1
spierspasmen : 1
teken van Lhermitte : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 2
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 2
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
normale pasgeborene : 1
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INFLIXIMAB

Aantal meldingen 158.769
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
88.505
(56%)
58.612
(37%)
11.652
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
685
(0%)
112.057
(71%)
7.054
(4%)
36.713
(23%)
2.260
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 18.030
Bloed- en lymfestelsel : 3.574
Bloedvaten : 10.968
Chirurgische en medische verrichtingen : 8.484
Congenitale en genetische afwijkingen : 433
Endocrien syteem : 528
Hart : 7.608
Huid- en onderhuid : 21.491
Immuunsysteem : 8.867
Infecties en parasitaire aandoeningen : 40.360
Intoxicaties en letsels : 29.733
Lever en galwegen : 2.983
Maag-darmstelsel : 32.510
Neoplasmata : 12.692
Nier en urinewegen : 3.727
Oog : 3.900
Oor en evenwichtsorgaan : 999
Product aanlegenheden : 533
Psychisch : 4.256
Sociale omstandigheden : 746
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19.666
Testuitslagen en onderzoeken : 15.439
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 46.038
Voeding en stofwisseling : 3.810
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.531
Zenuwstelsel : 16.242
Zwangerschap en perinatale periode : 1.440
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AB01 BENEPALI (ETANERCEPT) Injectievloeistof
2 L04AB01 ENBREL (ETANERCEPT) Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof
3 L04AB01 ERELZI (ETANERCEPT) Injectievloeistof
4 L04AB01 ETANERCEPT Injectie
5 L04AB04 ADALIMUMAB Injectie
6 L04AB04 AMGEVITA (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
7 L04AB04 HULIO (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
8 L04AB04 HUMIRA (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
9 L04AB04 HYRIMOZ (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
10 L04AB04 IDACIO (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
11 L04AB04 IMRALDI (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
12 L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL Injectie
13 L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL INJ Injectie
14 L04AB05 CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL) Injectievloeistof
15 L04AB06 GOLIMUMAB Injectie
16 L04AB06 SIMPONI (GOLIMUMAB) Injectievloeistof