Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

RHINOCORT (BUDESONIDE)

Neusspray (inhalatiepoeder nasaal)

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RHINOCORT (BUDESONIDE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R01AD05 BUDESONIDE Neusspray
R01AD05 RHINOCORT (BUDESONIDE) Neusspray (inhalatiepoeder nasaal)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D., Meyboom R.H.B. Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal GeBu 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-6-2020.


BUDESONIDE

Aantal meldingen 721
Ernstig 52
Geslacht
Man
Vrouw
270
(37%)
451
(63%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 121
astma : 3
beklemming keel : 2
bloedneus : 18
bronchospasme : 1
droge keel : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 3
geeuwen : 1
hoesten : 10
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
hypo-esthesie van farynx : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 26
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 1
longontsteking : 1
longvliesontsteking : 1
loopneus : 3
luchtwegaandoening : 2
neusklachten : 3
neusverstopping : 9
niezen : 5
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 4
perforatie neus-tussenschot : 6
piepen : 2
stemstoornis : 11
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 27
Bloeduitstorting : 10
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 1
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 4
trombose : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 6
Endocrien syteem : 5
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
stoornis functie bijnier : 2
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 35
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 24
lekkende hartklep (mitralisklepinsufficiëntie) : 1
onregelmatige hartslag : 4
snel hartritme : 5
Huid- en onderhuid : 137
acne : 2
angio-oedeem : 16
brandend gevoel van de huid : 1
contact eczeem : 1
eczeem : 5
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 12
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 9
huidaandoening : 2
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgezwel : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 16
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 3
onychoclasis : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 10
periorale dermatitis : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 11
roodheid : 3
toename huidpigment : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zwangerschapsmasker : 1
Immuunsysteem : 12
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 3
overgevoeligheid : 6
Infecties en parasitaire aandoeningen : 31
blaasontsteking : 4
bovenste luchtweginfectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
Candida-infectie : 2
faryngitis : 5
gordelroos : 1
griep : 1
koortsuitslag : 1
middenoorontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
ooginfectie : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 1
tandinfectie : 1
vaginale infectie : 1
vestibulaire neuronitis : 1
virale encefalitis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
kneuzing : 1
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 1
galstenen : 1
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 1
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 167
aandoening maag-darmstelsel : 6
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
atrofische glossitis : 1
bloederige ontlasting : 1
braken : 11
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 13
caries tanden : 1
darmvilli-atrofie : 1
diarree : 16
droge mond : 12
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 3
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipzwelling : 3
maag-darm pijn : 1
maagdarmstelselhypomotiliteit : 1
maagklachten : 12
misselijkheid : 35
obstipatie, verstopping : 4
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 3
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 5
tanden bros : 1
tandglazuurafwijking : 1
tandverkleuring : 4
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 4
tongblaren : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 2
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
zachte ontlasting : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 1
zweertje op de lip : 1
Neoplasmata : 1
maligne melanoom : 1
Nier en urinewegen : 13
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 2
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 2
Ureterolithiasis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 45
dubbelzien : 2
Eye haematoma : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glaucoom : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
macula degeneratie : 1
ontsteking oogleden : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 6
oogpijn : 3
overmatig oogknipperen : 2
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 1
staar : 4
subcapsulaire staar : 1
vochtophoping rondom oogkas : 3
wazig zien : 8
ziekte van het netvlies : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 18
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 2
middenooraandoening : 1
oorongemak : 1
oorsuizen : 9
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 4
Psychisch : 115
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 4
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 3
agressie : 3
alcoholprobleem : 1
angst : 6
Apathisch : 3
bedplassen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 4
depressieve stemming : 10
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 4
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 6
onrust : 6
paniekaanval : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 7
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 11
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 3
stemmingswisselingen : 3
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 1
uitgelaten stemming : 4
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 4
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 70
artrose : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 12
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 1
peesafwijking : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 1
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
rugpijn : 5
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 4
Spierpijn : 14
spierspasmen : 14
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 19
afwijkend ECG : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 171
blaasje op slijmvliezen : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 11
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 4
malaise : 11
oedeem : 3
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 10
ontsteking op de injectieplaats : 6
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 28
oogcomplicatie geassocieerd met medisch hulpmiddel : 1
perifeer oedeem : 5
pijn : 2
pijn in de borstkas : 10
pijn op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 3
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesonsteking : 1
statisch oedeem : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 22
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 15
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 2
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
toegenomen eetlust : 5
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 32
bekkenongemak : 1
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 3
impotentie : 6
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 1
oligospermie : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
seksuele stoornis : 1
tepelpijn : 2
tepelzwelling : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 1
Zenuwstelsel : 236
aandachtstoornis : 7
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
ataxie : 2
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 42
epilepsie : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 3
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 2
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 7
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 56
migraine : 4
minder smaak : 1
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 13
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 3
presyncope : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
sedatie : 3
slaperigheid : 15
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 8
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 12
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 11
verandering reukvermogen : 6
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 7
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BUDESONIDE

Aantal meldingen 22.030
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.072
(59%)
7.947
(36%)
1.011
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
75
(0%)
13.147
(60%)
2.948
(13%)
5.389
(24%)
471
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.498
Bloed- en lymfestelsel : 258
Bloedvaten : 739
Chirurgische en medische verrichtingen : 196
Congenitale en genetische afwijkingen : 86
Endocrien syteem : 415
Hart : 1.012
Huid- en onderhuid : 2.812
Immuunsysteem : 817
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.541
Intoxicaties en letsels : 4.882
Lever en galwegen : 126
Maag-darmstelsel : 3.899
Neoplasmata : 273
Nier en urinewegen : 303
Oog : 1.095
Oor en evenwichtsorgaan : 278
Product aanlegenheden : 1.544
Psychisch : 1.979
Sociale omstandigheden : 159
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.435
Testuitslagen en onderzoeken : 1.910
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.404
Voeding en stofwisseling : 699
Voortplantingsstelsel en borsten : 231
Zenuwstelsel : 3.491
Zwangerschap en perinatale periode : 79
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R01AD01 BECLOMETASON Neusspray
2 R01AD04 FLUNISOLIDE Overige toedieningsvormen
3 R01AD08 FLIXONASE (FLUTICASON) Neusdruppels, Neusspray
4 R01AD08 FLUTICASON Neusspray
5 R01AD09 MOMETASON Neusspray
6 R01AD09 NASONEX (MOMETASON) Neusspray
7 R01AD11 NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE) Neusspray
8 R01AD12 AVAMYS (FLUTICASON) Neusspray
9 R01AD53 XYLOMETAZOLINE/DEXAMETHASON Neusspray
10 R01AD58 DYMISTA (AZELASTINE/FLUTICASON) Neusspray