Lareb Databank

Opnieuw zoeken

RIFAMPICINE

Capsule

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RIFAMPICINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J04AB02 RIFADIN (RIFAMPICINE) Capsule, Drank (suspensie), Poeder voor infuus
J04AB02 RIFAMPICINE Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


RIFAMPICINE

Aantal meldingen 105
Ernstig 22
Geslacht
Man
Vrouw
40
(38%)
65
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
kortademigheid : 1
longembolie : 2
ophoesten van bloed : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 1
trombose ader : 1
Endocrien syteem : 3
bijnieraandoening : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Huid- en onderhuid : 24
angio-oedeem : 1
blaar : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 3
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 5
nagelafwijking : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
roodheid : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 5
allergie voor chemische stoffen : 1
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
Intoxicaties en letsels : 2
branderig gevoel slokdarm : 2
Lever en galwegen : 6
geelzucht : 3
geelzucht (cholestatisch) : 1
hepatocellulair letsel : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 48
alvleesklierontsteking : 3
braken : 5
branderige tong : 1
buikklachten : 1
caries tanden : 1
darmulcus : 1
Defaecation disorder : 1
diarree : 6
frequente darmbewegingen : 1
gezwollen tong : 1
hypertrofie van tongpapillen : 1
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
speekselverkleuring : 1
tandverkleuring : 5
tongontsteking : 1
Tongue erythema : 2
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
Nier en urinewegen : 18
Acute kidney injury : 3
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 2
nierstenen : 2
verkleuring van de urine : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 2
hulpmiddelenbreuk : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
Psychisch : 8
abnormale dromen : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 1
onrust : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
stemming veranderd : 1
stotteren : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
gewrichtspijn : 3
peesafwijking : 1
peesontsteking : 1
Spierpijn : 4
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 10
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
rode bloedceltelling verlaagd : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
spier enzym verhoogd : 1
thyroxine vrij verlaagd : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 39
geneesmiddelinteractie : 11
griepachtige verschijnselen : 1
hoge koorts : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 4
koude rillingen : 1
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
oogcomplicatie geassocieerd met medisch hulpmiddel : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 5
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 8
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 3
verlaagde insulinebehoefte : 1
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 2
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 16
bewegingsstoornis : 1
flauwvallen : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 5
hypersomnie : 1
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RIFAMPICINE

Aantal meldingen 54.310
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
23.885
(44%)
29.253
(54%)
1.172
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.127
(2%)
5.529
(10%)
36.759
(68%)
10.157
(19%)
738
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.696
Bloed- en lymfestelsel : 3.546
Bloedvaten : 839
Chirurgische en medische verrichtingen : 61
Congenitale en genetische afwijkingen : 66
Endocrien syteem : 114
Hart : 607
Huid- en onderhuid : 16.316
Immuunsysteem : 955
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.138
Intoxicaties en letsels : 519
Lever en galwegen : 12.346
Maag-darmstelsel : 11.384
Neoplasmata : 60
Nier en urinewegen : 2.358
Oog : 945
Oor en evenwichtsorgaan : 319
Product aanlegenheden : 36
Psychisch : 923
Sociale omstandigheden : 15
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.830
Testuitslagen en onderzoeken : 7.491
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.684
Voeding en stofwisseling : 2.717
Voortplantingsstelsel en borsten : 174
Zenuwstelsel : 3.867
Zwangerschap en perinatale periode : 106
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J04AB04 MYCOBUTIN (RIFABUTINE) Capsule
2 J04AB04 RIFABUTINE Capsule