Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

RILIES (KETOPROFEN)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RILIES (KETOPROFEN) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AE03 KETOPROFEN Tablet
M01AE03 ORUDIS () Tablet met gereguleerde afgifte
M01AE03 OSCOREL () Capsule met gereguleerde afgifte
M01AE03 RILIES (KETOPROFEN) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Zweers, P., Hunsel van F. Ook bij lage dosis nsaid’s ernstige reacties mogelijk PW 2014 149(42):12-15
6 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
7 Jessurun N, Puijenbroek van E. Relationship between structural alerts in NSAIDs and idiosyncratic hepatotoxicity: an analysis of spontaneous report data from the WHO database Drug Safety 2015 May;38(5):511-5
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-8-2020.


KETOPROFEN

Aantal meldingen 185
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
57
(31%)
128
(69%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
kortademigheid : 3
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 3
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
Hart : 3
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 26
angio-oedeem : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag bij Lupus erythematodes : 1
Jeuk : 5
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
faryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
Maag-darmstelsel : 201
aandoening maag-darmstelsel : 4
bloederige diarree : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 3
braken : 10
buikpijn : 72
diarree : 31
droge mond : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maagklachten : 13
maagperforatie : 1
misselijkheid : 45
obstipatie, verstopping : 6
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tandaandoening : 1
tongoedeem : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 5
Nier en urinewegen : 4
aandoening urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urineretentie : 2
Oog : 3
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 9
agressie : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 2
slapeloosheid : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
gewrichtspijn : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
hartfrequentie verhoogd : 1
sperma analyse abnormaal : 1
urineanalyse abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 3
vermoeidheid : 1
vertraagde genezing : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
Zenuwstelsel : 23
duizeligheid : 10
hoofdpijn : 7
slaperigheid : 4
tintelingen : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

KETOPROFEN

Aantal meldingen 31.645
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
18.179
(57%)
12.664
(40%)
802
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
285
(1%)
2.440
(8%)
5.271
(17%)
21.233
(67%)
2.416
(8%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.835
Bloed- en lymfestelsel : 1.084
Bloedvaten : 932
Chirurgische en medische verrichtingen : 22
Congenitale en genetische afwijkingen : 51
Endocrien syteem : 14
Hart : 500
Huid- en onderhuid : 13.669
Immuunsysteem : 1.313
Infecties en parasitaire aandoeningen : 638
Intoxicaties en letsels : 677
Lever en galwegen : 660
Maag-darmstelsel : 9.768
Neoplasmata : 24
Nier en urinewegen : 1.225
Oog : 1.576
Oor en evenwichtsorgaan : 295
Product aanlegenheden : 31
Psychisch : 669
Sociale omstandigheden : 11
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 396
Testuitslagen en onderzoeken : 734
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.762
Voeding en stofwisseling : 313
Voortplantingsstelsel en borsten : 123
Zenuwstelsel : 1.986
Zwangerschap en perinatale periode : 42
Vergelijkbare geneesmiddelen