Lareb Databank

Opnieuw zoeken

RISEDRONINEZUUR

Filmomhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in RISEDRONINEZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M05BA07 ACTONEL (RISEDRONINEZUUR) Filmomhulde tablet
M05BA07 RISEDRONAATNATRIUM (RISEDRONINEZUUR) Filmomhulde tablet
M05BA07 RISEDRONINEZUUR Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Risedroninezuur en arthralgie 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


RISEDRONINEZUUR

Aantal meldingen 274
Ernstig 25
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
38
(14%)
235
(86%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
beklemming keel : 1
bijholteongemak : 1
bloedneus : 1
hik : 1
hoesten : 3
kortademigheid : 7
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 2
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 3
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 12
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeduitstorting : 4
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 8
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 87
angio-oedeem : 3
blaar : 2
dermatitis psoriasiformis : 2
eczeem : 2
erythema multiforme : 1
haaruitval : 33
huidaandoening : 2
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidgezwel : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 2
huiduitslag : 5
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 3
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
verandering haartextuur : 2
verdikte littekens (keloïd vorming) : 1
zweer : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
abces oraal : 1
blaasontsteking : 1
maagdarminfectie : 1
ontsteking tandvlees : 1
ooglidinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 6
branderig gevoel slokdarm : 1
femurfractuur : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
tandbreuk : 1
tandletsel : 1
val : 1
Lever en galwegen : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 94
aandoening slokdarm : 1
aften : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 5
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 5
diarree : 9
droge mond : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
Gingival discomfort : 1
gingiva-pijn : 1
lip droog : 1
maagaandoening : 1
maagklachten : 2
maagontsteking : 1
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 2
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de huig : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 5
orale lichen planus : 1
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandankylose : 1
tandpijn : 2
tandvlees bloeding : 2
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 5
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
Oog : 28
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 7
inwendige oogontsteking (uveitis) : 2
jeuk aan oog : 1
oogirritatie : 1
ooglid uitslag : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
staar : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 9
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 4
slechthorendheid : 3
Psychisch : 9
agressie : 1
Apathisch : 1
depressieve stemming : 1
hallucinaties : 1
Lusteloos : 1
somnabulisme : 1
stemmingswisselingen : 2
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 89
artrose : 1
botpijn : 17
botresorptie toegenomen : 1
fractuurpijn : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 15
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 2
kaakklem : 1
liespijn : 1
osteonecrose van kaak : 11
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in kaak : 5
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 5
skeletspierstijfheid : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 10
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 12
afwijkend ECG : 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
wisselende glucosespiegel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 41
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel van relaxatie : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
loopstoornis : 2
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 7
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 7
slijmvlies pijn : 1
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
lactose-intolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
bekkenpijn : 1
toegenomen erectie : 1
Zenuwstelsel : 48
aangezichtspijn : 1
duizeligheid : 12
evenwichtsstoornis : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 17
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 3
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 3
verminderde gevoeligheid : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RISEDRONINEZUUR

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen