Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

RITONAVIR

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RITONAVIR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J05AE03 NORVIR (RITONAVIR) Capsule, Tablet, Zakje (poeder)
J05AE03 RITONAVIR Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-3-2021.


RITONAVIR

Aantal meldingen 29
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
25
(86%)
3
(10%)
1
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Endocrien syteem : 2
syndroom van Cushing : 2
Hart : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 6
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 1
overmatige afscheiding van talg : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
Immuunsysteem : 3
immuunreconstitutie-ontstekingssyndroom : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
Mycobacterium-infectie : 3
Intoxicaties en letsels : 1
complicatie na verrichting : 1
Maag-darmstelsel : 10
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandoening van het slijmvlies van de tong (exfoliatie) : 1
aften : 1
diarree : 1
droge mond : 2
opgezette buik : 1
tanderosie : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 1
Nier en urinewegen : 2
nierfalen : 2
Oog : 2
ontsteking oogleden : 1
staar : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 3
hallucinaties : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
gewrichtspijn : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16
geneesmiddelinteractie : 5
oedeem : 1
pijn : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 5
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoogde triglyceriden : 1
Zenuwstelsel : 2
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RITONAVIR

Aantal meldingen 15.859
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.927
(31%)
8.983
(57%)
1.949
(12%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
146
(1%)
7.992
(50%)
813
(5%)
6.752
(43%)
156
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 679
Bloed- en lymfestelsel : 735
Bloedvaten : 523
Chirurgische en medische verrichtingen : 309
Congenitale en genetische afwijkingen : 696
Endocrien syteem : 534
Hart : 724
Huid- en onderhuid : 1.999
Immuunsysteem : 394
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.621
Intoxicaties en letsels : 2.495
Lever en galwegen : 1.343
Maag-darmstelsel : 2.864
Neoplasmata : 320
Nier en urinewegen : 1.253
Oog : 289
Oor en evenwichtsorgaan : 84
Product aanlegenheden : 35
Psychisch : 716
Sociale omstandigheden : 56
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 922
Testuitslagen en onderzoeken : 2.294
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.489
Voeding en stofwisseling : 1.646
Voortplantingsstelsel en borsten : 216
Zenuwstelsel : 1.846
Zwangerschap en perinatale periode : 1.370
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J05AE01 INVIRASE (SAQUINAVIR) Tablet
2 J05AE02 CRIXIVAN (INDINAVIR) Capsule
3 J05AE04 VIRACEPT () Filmomhulde tablet
4 J05AE05 AMPRENAVIR Overige toedieningsvormen
5 J05AE07 TELZIR (FOSAMPRENAVIR) Filmomhulde tablet
6 J05AE08 ATAZANAVIR Capsule
7 J05AE08 REYATAZ (ATAZANAVIR) Capsule
8 J05AE09 APTIVUS () Capsule, Drank
9 J05AE10 DARUNAVIR Tablet
10 J05AE10 PREZISTA (DARUNAVIR) Drank (suspensie), Tablet
11 J05AE12 VICTRELIS (BOCEPREVIR) Capsule
12 J05AE14 OLYSIO (SIMEPREVIR) Capsule