Lareb Databank

Opnieuw zoeken

SALMETEROL

Aerosol, Inhalatiepoeder

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in SALMETEROL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03AC12 SALMETEROL Aerosol, Inhalatiepoeder
R03AC12 SEREVENT (SALMETEROL) Aerosol, Inhalatiepoeder

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


SALMETEROL

Aantal meldingen 153
Ernstig 6
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
68
(44%)
84
(55%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 30
astma : 1
benauwdheid (paradoxaal bronchospasme) : 1
bloedneus : 1
bronchiale hyperreactiviteit : 1
hoesten : 8
irritatie keel : 1
kortademigheid : 10
orofaryngeale pijn : 1
sputum toegenomen : 1
stemstoornis : 5
Bloedvaten : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 15
hartkloppingen : 10
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 30
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 3
eczeem : 1
galbulten : 6
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 3
overmatig zweten : 2
rode huiduitslag : 4
roodheid : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
faryngitis : 2
orale candida infectie : 1
Maag-darmstelsel : 26
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 4
buikpijn : 2
diarree : 2
droge mond : 1
gezwollen tong : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 6
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandaandoening : 1
tanderosie : 1
tongontsteking : 1
Nier en urinewegen : 2
aandoening urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 9
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
oogzwelling : 2
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
Product aanlegenheden : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 18
abnormale dromen : 2
agressie : 1
depressieve stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
onrust : 3
Persistent depressive disorder : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
stress : 1
verminderde interesse : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 30
gewrichtsaandoening : 1
kaakklem : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 8
spierspasmen : 19
Testuitslagen en onderzoeken : 3
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
verlaagde longfunctietest : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
gezichtszwelling : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 3
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 2
Zenuwstelsel : 44
aandachtstoornis : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 4
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 17
slaperigheid : 1
smaakverlies : 3
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 10
verstoorde smaak : 1
volledige verlamming : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SALMETEROL

Aantal meldingen 8.312
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.772
(57%)
2.982
(36%)
558
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
5
(0%)
4.789
(58%)
110
(1%)
2.666
(32%)
742
(9%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.881
Bloed- en lymfestelsel : 67
Bloedvaten : 253
Chirurgische en medische verrichtingen : 92
Congenitale en genetische afwijkingen : 39
Endocrien syteem : 28
Hart : 903
Huid- en onderhuid : 769
Immuunsysteem : 193
Infecties en parasitaire aandoeningen : 620
Intoxicaties en letsels : 609
Lever en galwegen : 24
Maag-darmstelsel : 933
Neoplasmata : 69
Nier en urinewegen : 100
Oog : 206
Oor en evenwichtsorgaan : 58
Product aanlegenheden : 562
Psychisch : 557
Sociale omstandigheden : 29
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 689
Testuitslagen en onderzoeken : 397
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.700
Voeding en stofwisseling : 154
Voortplantingsstelsel en borsten : 57
Zenuwstelsel : 1.513
Zwangerschap en perinatale periode : 47
Vergelijkbare geneesmiddelen