Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TRIPTORELINE

Poeder voor injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in TRIPTORELINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L02AE04 DECAPEPTYL (TRIPTORELINE) Poeder injectievloeistof
L02AE04 GONAPEPTYL (TRIPTORELINE) Poeder injectievloeistof
L02AE04 PAMORELIN (TRIPTORELINE) Poeder voor injectie
L02AE04 SALVACYL (TRIPTORELINE) Poeder voor injectie
L02AE04 TRIPTOFEM (TRIPTORELINE) Injectievloeistof
L02AE04 TRIPTORELINE Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


TRIPTORELINE

Aantal meldingen 148
Ernstig 20
Geslacht
Man
Vrouw
19
(13%)
129
(87%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
astma : 1
bloedneus : 3
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 1
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 17
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 10
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 2
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 34
acne : 1
angio-oedeem : 1
blaar : 1
eczeem : 1
galbulten : 3
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 2
huiduitslag : 3
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 5
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 4
overmatig zweten : 5
roodheid : 5
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
erysipelas : 1
neus-keelontsteking : 3
Intoxicaties en letsels : 3
Product use in unapproved indication : 1
Producttoedieningsfout : 1
wervelkolomfractuur : 1
Maag-darmstelsel : 34
braken : 5
buikklachten : 2
buikpijn : 4
diarree : 6
droge mond : 1
Gingival discomfort : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 9
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 2
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 1
Neoplasmata : 1
borstkanker vrouw : 1
Nier en urinewegen : 1
nierfalen : 1
Oog : 9
droog oog : 1
Eye infarction : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ontsteking oogleden : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
staar : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 45
angst : 4
depressieve stemming : 5
emotionele droefheid : 1
hallucinaties : 1
libidoverlies : 1
negatieve gedachten : 1
onrust : 4
prikkelbaarheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 9
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 4
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
artrose : 1
botpijn : 2
epifysiolyse : 1
fibromyalgie : 1
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 1
mobiliteit verminderd : 1
osteoporose : 1
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 1
hormoonspiegel abnormaal : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 68
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 3
injectieplaatsverharding : 2
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 6
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 9
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 6
toename van vetweefsel : 1
vermoeidheid : 21
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 3
diabetes mellitus : 2
toegenomen eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
baarmoederaandoening : 1
bekkenpijn : 4
borstpijn : 2
penisgrootte gereduceerd : 1
pijnlijke borst : 1
vaginale droogheid : 1
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 43
beroerte (CVA) : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 3
epilepsie : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 24
migraine : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 2
thalamus infarct : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRIPTORELINE

Aantal meldingen 6.111
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.586
(59%)
2.192
(36%)
333
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
42
(1%)
2.062
(34%)
633
(10%)
3.352
(55%)
22
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 283
Bloed- en lymfestelsel : 119
Bloedvaten : 664
Chirurgische en medische verrichtingen : 72
Congenitale en genetische afwijkingen : 15
Endocrien syteem : 44
Hart : 142
Huid- en onderhuid : 836
Immuunsysteem : 126
Infecties en parasitaire aandoeningen : 190
Intoxicaties en letsels : 1.326
Lever en galwegen : 70
Maag-darmstelsel : 586
Neoplasmata : 140
Nier en urinewegen : 117
Oog : 156
Oor en evenwichtsorgaan : 56
Product aanlegenheden : 504
Psychisch : 693
Sociale omstandigheden : 36
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 620
Testuitslagen en onderzoeken : 593
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.827
Voeding en stofwisseling : 215
Voortplantingsstelsel en borsten : 952
Zenuwstelsel : 808
Zwangerschap en perinatale periode : 38
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L02AE01 SUPREFACT (BUSERELINE) Implantatiestift, Neusspray
2 L02AE02 ELIGARD (LEUPRORELINE) Poeder injectievloeistof
3 L02AE02 LEUPRORELINE Implantaat, Injectie
4 L02AE02 LEUPRORELINE LUTRATE (LEUPRORELINE) Injectie
5 L02AE02 LUCRIN (LEUPRORELINE) Poeder injectievloeistof
6 L02AE02 LUCRIN PDS (LEUPRORELINE) Poeder injectievloeistof
7 L02AE03 ZOLADEX (GOSERELINE) Implantatiestift
8 L02AE05 VANTASSE () Implantaat