Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

SEPTANEST (ARTICAINE/ADRENALINE)

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SEPTANEST (ARTICAINE/ADRENALINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N01BB58 SEPTANEST (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
N01BB58 ULTRACAIN D-S (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-8-2020.


ARTICAINE, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 156
Ernstig 24
Geslacht
Man
Vrouw
39
(25%)
117
(75%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 24
afwijkende ademhaling : 1
bloedneus : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 9
loopneus : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 2
niezen : 2
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 2
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 10
bleekheid : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 2
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 1
struma : 1
Hart : 24
hartaandoening : 2
hartkloppingen : 15
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 4
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 26
angio-oedeem : 2
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 2
haaruitval : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 4
huidverkleuring : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 1
kippenvel : 1
overmatig zweten : 2
periorale dermatitis : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
Immuunsysteem : 8
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 3
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
faryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 54
aandrang voor ontlasting : 1
anaal spasme : 1
Anesthesie van de mond : 1
braken : 3
buikklachten : 1
buikpijn : 1
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 6
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 7
gingiva-pijn : 3
lip droog : 1
misselijkheid : 20
obstipatie, verstopping : 1
oraal ongemak : 1
tandvlees aandoening : 1
tandvleesontsteking met zweervorming (ulceratieve gingivitis) : 1
tongaandoening : 1
Tongue discomfort : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
Nier en urinewegen : 3
aandoening van de nier : 1
bloed in de urine : 1
nierpijn : 1
Oog : 18
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 8
glasvochttroebelingen : 1
lichtschuwheid : 1
ooglidfunctieaandoening : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 15
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 2
oorsuizen : 7
overgevoeligheid voor geluid : 2
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 22
agressie : 1
angst : 4
Apathisch : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 2
Lusteloos : 1
manie : 1
onrust : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 1
vertraagd denken : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 32
gewrichtspijn : 2
kaakklem : 2
nekpijn : 2
pijn in kaak : 2
rugpijn : 2
spieraandoening : 2
Spierpijn : 5
spierspasmen : 5
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 9
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 4
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
zuurstofsaturatie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 76
aangezichtspijn : 2
Adverse food reaction : 1
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 1
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 4
gevoelloosheid van de plaats van toediening : 1
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 3
injectieplaatsverkleuring : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 11
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 20
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 5
gebrek aan vitamine-B12 : 1
verminderde eetlust : 3
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
tepelvloed : 1
Zenuwstelsel : 180
aandachtstoornis : 2
aangezichtspijn : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 5
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 26
epilepsie : 4
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 10
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 34
neurologisch symptoom : 2
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 1
presyncope : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 8
smaakverlies : 3
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
tintelingen : 16
trilling/beving (tremor) : 9
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 8
verstoorde smaak : 7
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren : 1
zenuwpijn : 3
zenuwstelselaandoening : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ARTICAINE, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 704
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
444
(63%)
218
(31%)
42
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
86
(12%)
22
(3%)
586
(83%)
10
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 85
Bloed- en lymfestelsel : 9
Bloedvaten : 77
Chirurgische en medische verrichtingen : 4
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Hart : 56
Huid- en onderhuid : 158
Immuunsysteem : 67
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
Intoxicaties en letsels : 34
Lever en galwegen : 1
Maag-darmstelsel : 136
Neoplasmata : 3
Nier en urinewegen : 5
Oog : 44
Oor en evenwichtsorgaan : 19
Psychisch : 32
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 36
Testuitslagen en onderzoeken : 19
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 283
Voeding en stofwisseling : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
Zenuwstelsel : 256
Zwangerschap en perinatale periode : 2
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N01BB01 BUPIVACAINE Infusievloeistof, Infuus, Injectievloeistof
2 N01BB01 BUPIVACAINE/GLUCOSE Injectie
3 N01BB01 MARCAINE (BUPIVACAINE) Injectievloeistof
4 N01BB01 MARCAINE-GLUCOSE (BUPIVACAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof
5 N01BB02 DYNEXAN (LIDOCAINE) Gel
6 N01BB02 LIDOCAINE Gel, Injectievloeistof
7 N01BB02 VERSATIS (LIDOCAINE) Pleister
8 N01BB02 XYLOCAINE (LIDOCAINE) Gel, Injectievloeistof, Spray
9 N01BB03 MEPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
10 N01BB03 SCANDONEST (MEPIVACAINE) Injectievloeistof
11 N01BB04 CITANEST (PRILOCAINE) Injectievloeistof
12 N01BB04 PRILOCAINE Injectievloeistof
13 N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE) Injectievloeistof
14 N01BB08 ARTICAINE Injectievloeistof
15 N01BB09 NAROPIN (ROPIVACAINE) Oplossing voor injectie
16 N01BB09 ROPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie/infuus
17 N01BB10 CHIROCAINE (LEVOBUPIVACAINE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
18 N01BB10 LEVOBUPIVACAINE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof
19 N01BB20 EMLA (LIDOCAINE/PRILOCAINE) Creme, Pleister
20 N01BB20 LEVOBUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
21 N01BB20 LIDOCAINE/PRILOCAINE Creme
22 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE/TETRACAINE Creme
23 N01BB20 MEPIVACAINE/BUPIVACAINE Injectievloeistof
24 N01BB20 PLIAGLIS (LIDOCAINE/TETRACAINE) Creme
25 N01BB20 RAPYDAN (LIDOCAINE/TETRACAINE) Pleister
26 N01BB20 ROPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
27 N01BB20 ROPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof, Injectievloeistof
28 N01BB51 BUPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
29 N01BB51 BUPIVACAINE/FENTANYL Infusievloeistof
30 N01BB51 BUPIVACAINE/MORFINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
31 N01BB51 BUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
32 N01BB51 MARCAINE-ADRENALINE (BUPIVACAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
33 N01BB52 CATHEJELL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
34 N01BB52 INSTILLAGEL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
35 N01BB52 LIDOCAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
36 N01BB52 LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE Zalf
37 N01BB52 LIGNOSPAN (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
38 N01BB52 XYLOCAINE-ADRENALINE (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
39 N01BB52 XYLOMETAZOLINE/LIDOCAINE Neusspray
40 N01BB53 MEPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
41 N01BB54 CITANEST-OCTAPRESSINE (PRILOCAINE/FELYPRESSINE) Injectievloeistof
42 N01BB54 PRILOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen