Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TECFIDERA

Maagsapresistente tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TECFIDERA behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AX07 DIMETHYLFUMARAAT Maagsapresistente capsule, Maagsapresistente tablet met gereguleerde afgifte
L04AX07 SKILARENCE (DIMETHYLFUMARAAT) Maagsapresistente tablet
L04AX07 TECFIDERA (DIMETHYLFUMARAAT) Maagsapresistente capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Balak D, Hartman J, Bouwes Bavinck J.N, de Vries A.P.J, Martino Neumann H.A, Zietse R, Thio H.B Drug-induced Fanconi syndrome associated with fumaric acid esters treatment for psoriasis: a case series Clinical Kidney Journal 2015 9 DOI
2 van der Schroeff, Muller J.A, Thio B, B. Fumaraten en progressieve multifocale leuko-encefalopathie Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie 2016 26(2):68-72 Download publicatie

3 Muller AM Progressive multifocal leukoencephalopathy in patients using dimethylfumarate Abstractbook Internistendagen 2017 Download publicatie

4 Gieselbach R.J, Muller A.M, Wijburg M.T, de Bruin-Weller M.S, van Oosten B.W, Nieuwkamp D.J., Coenjaerts T.E, Wattjes M.P, Murk J.L Progressive multifocal leukoencephalopathy in patients treated with fumaric acid esters: a review of 19 cases Journal of Neurology 2017 264 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Dimethyl fumarate and progressive multifocal leucoencephalopathy (PML) 2015 Signals document

2 Dimethyl fumarate and alopecia 2020 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


TECFIDERA

Aantal meldingen 315
Ernstig 33
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
123
(39%)
191
(61%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
bloedneus : 1
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 4
longembolie : 1
loopneus : 8
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 20
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 6
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
eosinofilie : 1
leukocytose : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 8
Bloedvaten : 47
angiopathie : 1
Bloeduitstorting : 2
opvlieger : 19
overmatig blozen : 22
trombose ader : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 10
hartkloppingen : 7
hartstilstand : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 130
alopecia universalis : 1
brandend gevoel van de huid : 9
droge huid : 4
dunne huid : 2
galbulten : 4
haaruitval : 25
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 9
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 20
jeukende huiduitslag : 2
nagelafwijking : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 6
pijn aan de huid : 3
psoriasis : 13
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 14
rosacea : 1
trichorrhexis : 1
verandering haartextuur : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vlekkerige huiduitslag : 2
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 1
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 20
astrovirusgastro-enteritis : 1
cryptokokkenhersenvliesontsteking : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 4
huidinfectie : 1
longontsteking : 1
myelitis : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 5
sepsis : 1
Varicella zoster virus infection : 1
virale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
val : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 3
Maag-darmstelsel : 143
aandoening maag-darmstelsel : 4
Anal eczema : 1
braken : 5
buikklachten : 24
buikpijn : 17
diarree : 29
droge mond : 6
frequente darmbewegingen : 1
Hyperesthesie tanden : 1
maag-darm pijn : 5
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 6
misselijkheid : 17
obstipatie, verstopping : 6
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 9
regurgitatie : 1
slokdarm ongemak : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 8
baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) : 2
borstkanker : 1
diffuus grootcellig B-cellymfoom : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 3
papillaire schildklierkanker : 1
Nier en urinewegen : 5
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urineretentie : 1
Oog : 16
aandoening van het netvlies : 1
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 6
ontsteking oogleden : 2
oogirritatie : 2
oogzwelling : 1
vaataandoening netvlies : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
Product aanlegenheden : 20
klacht over product : 16
product kleuraangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 2
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 25
abnormale dromen : 1
agressie : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 8
emotionele stoornis : 1
gestoord denken : 1
onrust : 2
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
verminderd libido : 2
voortijdige ejaculatie : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 3
pijn in arm of been : 2
Problemen ledemaat : 1
psoriasis arthropathica : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spiercontractuur : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 24
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 1
CD4 lymfocyten verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
lymfocytentelling verlaagd : 3
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 90
blaasje op slijmvliezen : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 8
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 4
het koud hebben : 1
huilen : 1
koorts : 5
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
malaise : 5
niet lekker voelen : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 29
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
plotselinge hartdood : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 6
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
abnormale terugtrekking bloeding : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 2
menstruatiestoornis : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
polymenorroe : 2
verminderde menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 50
aandachtstoornis : 1
branderig gevoel : 3
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 9
epilepsie : 1
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 11
migraine met voortekenen (aura) : 1
Motorische disfunctie : 1
perifere zenuwpijn : 1
smaakverlies : 1
tintelingen : 8
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TECFIDERA

Aantal meldingen 145.964
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
107.641
(74%)
30.392
(21%)
7.931
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
273
(0%)
98.449
(67%)
783
(1%)
45.967
(31%)
492
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.210
Bloed- en lymfestelsel : 3.972
Bloedvaten : 28.670
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.575
Congenitale en genetische afwijkingen : 201
Endocrien syteem : 422
Hart : 2.605
Huid- en onderhuid : 19.592
Immuunsysteem : 3.032
Infecties en parasitaire aandoeningen : 14.633
Intoxicaties en letsels : 20.381
Lever en galwegen : 1.277
Maag-darmstelsel : 40.339
Neoplasmata : 3.474
Nier en urinewegen : 3.180
Oog : 5.467
Oor en evenwichtsorgaan : 1.982
Product aanlegenheden : 214
Psychisch : 11.863
Sociale omstandigheden : 473
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13.797
Testuitslagen en onderzoeken : 15.199
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 39.011
Voeding en stofwisseling : 4.871
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.390
Zenuwstelsel : 44.837
Zwangerschap en perinatale periode : 1.028
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AX01 AZAFALK (AZATHIOPRINE) Tablet
2 L04AX01 AZATHIOPRINE Capsule, Drank (suspensie), Injectie, Tablet
3 L04AX01 IMURAN (AZATHIOPRINE) Tablet
4 L04AX02 THALIDOMIDE Capsule, Tablet
5 L04AX03 EBETREX (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
6 L04AX03 INJEXATE (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
7 L04AX03 METHOTREXAAT Injectievloeistof, Tablet
8 L04AX03 METOJECT (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
9 L04AX03 METOJECT PEN (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
10 L04AX04 LENALIDOMIDE Capsule
11 L04AX04 REVLIMID (LENALIDOMIDE) Capsule
12 L04AX05 ESBRIET (PIRFENIDON) Capsule, Tablet
13 L04AX06 IMNOVID (POMALIDOMIDE) Capsule
14 L04AX08 ALOFISEL (DARVADSTROCEL) Suspensie voor injectie
15 L04AX09 VUMERITY (DIROXIMELFUMARAAT) Maagsapresistente capsule