Lareb Databank

Opnieuw zoeken

SUGAMMADEX

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in SUGAMMADEX behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
V03AB35 BRIDION (SUGAMMADEX) Injectievloeistof
V03AB35 SUGAMMADEX Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


SUGAMMADEX

Aantal meldingen 17
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
7
(41%)
10
(59%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
bronchospasme : 4
kortademigheid : 1
Bloedvaten : 1
lage bloeddruk : 1
Hart : 6
hartkloppingen : 1
hartstilstand : 1
trage hartslag : 4
Huid- en onderhuid : 3
galbulten : 1
Jeuk : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 1
Intoxicaties en letsels : 1
postoperatieve ademnood : 1
Maag-darmstelsel : 1
diarree : 1
Psychisch : 4
depressieve stemming : 1
paniekaanval : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
Problemen ledemaat : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
vermoeidheid : 1
Zenuwstelsel : 5
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 1
slaperigheid : 1
trilling/beving (tremor) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SUGAMMADEX

Aantal meldingen 2.968
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.346
(45%)
1.290
(43%)
332
(11%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
26
(1%)
869
(29%)
1.116
(38%)
766
(26%)
191
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 573
Bloed- en lymfestelsel : 13
Bloedvaten : 274
Chirurgische en medische verrichtingen : 38
Endocrien syteem : 2
Hart : 551
Huid- en onderhuid : 382
Immuunsysteem : 905
Infecties en parasitaire aandoeningen : 16
Intoxicaties en letsels : 467
Lever en galwegen : 12
Maag-darmstelsel : 171
Neoplasmata : 4
Nier en urinewegen : 21
Oog : 43
Oor en evenwichtsorgaan : 4
Product aanlegenheden : 25
Psychisch : 46
Sociale omstandigheden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 87
Testuitslagen en onderzoeken : 280
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 498
Voeding en stofwisseling : 28
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
Zenuwstelsel : 163
Zwangerschap en perinatale periode : 13
Vergelijkbare geneesmiddelen