Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

TELFAST (FEXOFENADINE)

Omhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TELFAST (FEXOFENADINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AX26 ALLEGRA FEXOTABS (FEXOFENADINE) Omhulde tablet
R06AX26 FEXOFENADINE Omhulde tablet
R06AX26 STP FREE (FEXOFENADINE) Omhulde tablet
R06AX26 TELFAST (FEXOFENADINE) Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Pinto Y.M., Gelder van I.C., Crijns H.J.G.M., Heeringa M. Causality assessment of adverse drug effects: when is rechallenge ethically acceptable? (author's reply) The Lancet 1999 354:683
2 Heeringa M., Pinto Y.M. Hartritmestoornissen door fexofenadine (Telfast) GeBu 1999 33(8):90-1
3 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
4 Pinto Y.M., Gelder van I.C., Heeringa M. QT lengthening and arrhythmias associated with fexofenadine (correspondence). The Lancet 1999 353:2072-3
5 Pinto Y.M., Gelder van I.C., Heeringa M. QT lengthening and life-threatening arrhythmias associated with fexofenadine.(letter) The Lancet 1999 353:980
6 Heeringa M., Pinto Y.M. Verlenging van QT-tijd door fexofenadine NTVG 1999 143:1276
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fexofenadine and bradycardia 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-10-2020.


FEXOFENADINE

Aantal meldingen 231
Ernstig 26
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
84
(36%)
146
(63%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 26
bloedneus : 3
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 5
irritatie keel : 2
kortademigheid : 10
kortademigheid bij inspanning : 1
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
Spataderen : 1
Hart : 41
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 21
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 5
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 3
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 36
angio-oedeem : 3
galbulten : 4
haaraandoening : 1
haaruitval : 3
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 8
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 3
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
vervellen : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 4
galstuwing : 1
geelzucht : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 72
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 6
diarree : 14
droge mond : 9
frequente darmbewegingen : 1
gezwollen tong : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 16
obstipatie, verstopping : 2
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 2
tongblaren : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 1
vaak plassen : 1
Oog : 7
bloeding in het oogwit : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 2
Psychisch : 46
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 5
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agorafobie : 1
angst : 4
brassend eten : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 5
onrust : 2
persoonlijkheidsstoornis : 2
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 6
stemmingswisselingen : 2
uitgelaten stemming : 1
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
gewrichtspijn : 3
kaakklem : 1
nekpijn : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 3
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 9
allergietest : 1
gewicht verhoogd : 5
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 58
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 6
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van bloedstroom : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
honger : 1
koude rillingen : 2
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 5
onverwacht effect : 7
perifeer oedeem : 3
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 16
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 5
alcoholintolerantie : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
borstpijn : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
onvruchbaarheid mannelijk : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 64
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
duizeligheid : 15
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 13
migraine : 2
minder smaak : 1
Nekstijfheid : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
sedatie : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 7
smaakverlies : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 3
veranderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FEXOFENADINE

Aantal meldingen 26.516
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.376
(50%)
6.623
(25%)
6.517
(25%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.377
(5%)
19.654
(74%)
3.323
(13%)
1.894
(7%)
268
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.355
Bloed- en lymfestelsel : 103
Bloedvaten : 430
Chirurgische en medische verrichtingen : 60
Congenitale en genetische afwijkingen : 22
Endocrien syteem : 20
Hart : 864
Huid- en onderhuid : 2.134
Immuunsysteem : 851
Infecties en parasitaire aandoeningen : 532
Intoxicaties en letsels : 4.848
Lever en galwegen : 126
Maag-darmstelsel : 3.294
Neoplasmata : 65
Nier en urinewegen : 327
Oog : 917
Oor en evenwichtsorgaan : 343
Product aanlegenheden : 906
Psychisch : 2.073
Sociale omstandigheden : 51
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 683
Testuitslagen en onderzoeken : 930
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.556
Voeding en stofwisseling : 271
Voortplantingsstelsel en borsten : 192
Zenuwstelsel : 4.537
Zwangerschap en perinatale periode : 33
Vergelijkbare geneesmiddelen