Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TEMAZEPAM

Capsule, Drank, Druppels, Tablet, Zetpil

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in TEMAZEPAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05CD07 NORMISON (TEMAZEPAM) Capsule
N05CD07 TEMAZEPAM Capsule, Drank, Druppels, Tablet, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


TEMAZEPAM

Aantal meldingen 235
Ernstig 26
Geslacht
Man
Vrouw
76
(32%)
159
(68%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
bloedneus : 1
droge keel : 1
gevoel te stikken : 1
hik : 1
hoesten : 3
irritatie keel : 2
kortademigheid : 4
longembolie : 1
orofaryngeale pijn : 1
snurken : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verslikken : 1
Bloedvaten : 4
Bloeduitstorting : 2
opvlieger : 2
Hart : 10
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 7
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 39
acne : 2
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
eczeem : 3
erythema multiforme : 2
galbulten : 2
haaruitval : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 3
overmatig zweten : 4
rode huiduitslag : 3
roodheid : 4
toename huidpigment : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Intoxicaties en letsels : 5
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
overdosis : 1
val : 1
vergiftiging : 1
Maag-darmstelsel : 43
aften : 1
anale hemorragie : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 3
buikpijn : 3
diarree : 6
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 16
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tandpijn : 1
tintelingen mond : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 8
hypertonie blaas : 1
incontinentie : 2
nachtelijke urinelozing : 3
urine-incontinentie : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 17
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
jeuk aan oog : 3
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 2
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 13
draaiduizeligheid : 4
oorongemak : 1
oorsuizen : 7
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 1
oversensing : 1
Psychisch : 86
abnormale dromen : 4
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 2
agressie : 3
angst : 2
Apathisch : 1
Breath holding spell : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 7
Derealisatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gevoelshallucinatie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 7
het uitblijven van een orgasme : 1
hypomanie : 1
libidostoornis : 1
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 7
onrust : 4
ontremming : 1
paniekaanval : 1
pavor nocturnus : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 6
schizofrenie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 6
somnabulisme : 4
verwarde toestand : 4
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
gewrichtspijn : 2
gewrichtszwelling : 1
Problemen ledemaat : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 2
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 6
afwijkend ECG : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 81
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 7
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel abnormaal : 4
griepachtige verschijnselen : 1
kater : 2
koorts : 2
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 9
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 13
paradoxale geneesmiddelenreactie : 2
pijn : 2
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 8
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 7
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
ijzerdeficiëntie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 91
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
duizeligheid : 9
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 19
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
hypersomnie : 1
kwijlen : 1
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
perifere motorische neuropathie : 1
presyncope : 1
slaap paralyse : 1
slaperigheid : 11
smaakverlies : 3
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 6
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 8
verhoogde spanning : 2
verminderd bewustzijn : 2
verstoorde smaak : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
doodgeboorte : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TEMAZEPAM

Aantal meldingen 5.904
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.005
(51%)
2.228
(38%)
671
(11%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
6
(0%)
3.638
(62%)
15
(0%)
1.346
(23%)
899
(15%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 512
Bloed- en lymfestelsel : 84
Bloedvaten : 231
Chirurgische en medische verrichtingen : 55
Congenitale en genetische afwijkingen : 24
Endocrien syteem : 24
Hart : 496
Huid- en onderhuid : 555
Immuunsysteem : 96
Infecties en parasitaire aandoeningen : 169
Intoxicaties en letsels : 1.700
Lever en galwegen : 107
Maag-darmstelsel : 553
Neoplasmata : 23
Nier en urinewegen : 135
Oog : 162
Oor en evenwichtsorgaan : 57
Product aanlegenheden : 153
Psychisch : 2.363
Sociale omstandigheden : 101
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 225
Testuitslagen en onderzoeken : 357
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.873
Voeding en stofwisseling : 196
Voortplantingsstelsel en borsten : 44
Zenuwstelsel : 1.428
Zwangerschap en perinatale periode : 19
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05CD01 DALMADORM (FLURAZEPAM) Capsule
2 N05CD01 FLURAZEPAM Capsule
3 N05CD02 MOGADON (NITRAZEPAM) Tablet
4 N05CD02 NITRAZEPAM Drank (suspensie), Tablet
5 N05CD03 FLUNITRAZEPAM Tablet
6 N05CD06 LORMETAZEPAM Tablet
7 N05CD06 NOCTAMID (LORMETAZEPAM) Tablet
8 N05CD08 DORMICUM (MIDAZOLAM) Injectievloeistof, Tablet
9 N05CD08 MIDAZOLAM Drank, Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Klysma, Neusspray
10 N05CD08 OZALIN (MIDAZOLAM) Drank
11 N05CD09 LENDORMIN (BROTIZOLAM) Tablet
12 N05CD11 DORMONOCT (LOPRAZOLAM) Tablet
13 N05CD14 BYFAVO (REMIMAZOLAM) Poeder injectievloeistof