Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

TEMOZOLOMIDE

Capsule

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TEMOZOLOMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01AX03 TEMODAL (TEMOZOLOMIDE) Capsule
L01AX03 TEMOZOLOMIDE Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bos, D., Gijtenbeek, A., Muller, A., Schouten-van Meeteren, A. Systematic review on treatment-related haematological adverse events after temozolomide for a CNS tumour Neuro-Oncology 2018 Volume20,Issue suppl 2, p i82
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-8-2020.


TEMOZOLOMIDE

Aantal meldingen 33
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
16
(48%)
17
(52%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
beenmergfalen : 1
febriele neutropenie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 2
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 1
ontsteking van de hartspier : 1
Huid- en onderhuid : 7
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 2
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
virale encefalitis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
overdosis : 1
Maag-darmstelsel : 6
alvleesklierontsteking : 1
braken : 1
diarree : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
Neoplasmata : 1
acute myeloïde leukemie : 1
Nier en urinewegen : 3
End stage renal disease : 1
nefrotisch syndroom : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
botpijn : 1
gewrichtspijn : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6
geneesmiddelinteractie : 1
gezichtszwelling : 1
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom : 1
Voeding en stofwisseling : 2
jicht : 1
toegenomen eetlust : 1
Zenuwstelsel : 12
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 1
evenwichtsstoornis : 1
Motorische disfunctie : 1
overmatige gevoeligheid : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 1
verandering reukvermogen : 1
verlies van proprioceptie : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TEMOZOLOMIDE

Aantal meldingen 14.358
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.094
(42%)
6.560
(46%)
1.704
(12%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
54
(0%)
8.770
(61%)
1.599
(11%)
3.746
(26%)
189
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.215
Bloed- en lymfestelsel : 3.591
Bloedvaten : 799
Chirurgische en medische verrichtingen : 390
Congenitale en genetische afwijkingen : 78
Endocrien syteem : 80
Hart : 319
Huid- en onderhuid : 1.280
Immuunsysteem : 159
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.782
Intoxicaties en letsels : 1.747
Lever en galwegen : 556
Maag-darmstelsel : 2.476
Neoplasmata : 1.441
Nier en urinewegen : 406
Oog : 214
Oor en evenwichtsorgaan : 75
Product aanlegenheden : 104
Psychisch : 654
Sociale omstandigheden : 74
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 483
Testuitslagen en onderzoeken : 2.024
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.541
Voeding en stofwisseling : 936
Voortplantingsstelsel en borsten : 49
Zenuwstelsel : 2.497
Zwangerschap en perinatale periode : 25
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01AX04 DACARBAZINE Injectie/infuus, Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus
2 L01AX04 DETICENE (DACARBAZINE) Injectie