Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

TERFENADINE

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TERFENADINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AX12 TERFENADINE Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


TERFENADINE

Aantal meldingen 251
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
85
(34%)
166
(66%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
beklemming keel : 1
bloedneus : 5
bronchospasme : 2
hoesten : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 1
neusverstopping : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloedvaten : 4
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 23
hartkloppingen : 15
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 4
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
Huid- en onderhuid : 78
angio-oedeem : 7
contact eczeem : 2
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 6
haaruitval : 5
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 14
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 4
Meerdere blauwe plekken : 2
overmatig zweten : 6
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 12
roodheid : 2
vervellen : 2
zwangerschapsmasker : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
genitale candidiasis : 1
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
Intoxicaties en letsels : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 2
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 76
aandoening maag-darmstelsel : 1
anale pruritus : 1
boeren : 3
braken : 7
buikpijn : 20
diarree : 10
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 22
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 1
tandpijn : 1
tongverkleuring : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Nier en urinewegen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 8
contactlensintolerantie : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
loslating van het netvlies : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 2
doofheid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 21
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
angst : 1
depressie : 1
emotionele labiliteit : 4
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 2
slapeloosheid : 2
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
botpijn : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verhoogd : 2
glucocorticoïden verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gezichtszwelling : 2
koorts : 2
koude rillingen : 1
malaise : 7
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 1
perifeer oedeem : 4
pijn in de borstkas : 3
vermoeidheid : 5
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 7
alcoholintolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 2
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
impotentie : 1
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
Zenuwstelsel : 58
ataxie : 1
duizeligheid : 9
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
hoofdpijn : 26
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere zenuwpijn : 1
slaperigheid : 9
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 5
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TERFENADINE

Aantal meldingen 6.171
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.469
(56%)
2.085
(34%)
617
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
5
(0%)
2.808
(46%)
146
(2%)
2.907
(47%)
305
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingen



Ademhalingsstelsel en borstkas : 338
Bloed- en lymfestelsel : 105
Bloedvaten : 170
Chirurgische en medische verrichtingen : 8
Congenitale en genetische afwijkingen : 36
Endocrien syteem : 19
Hart : 1.055
Huid- en onderhuid : 1.555
Immuunsysteem : 121
Infecties en parasitaire aandoeningen : 124
Intoxicaties en letsels : 21
Lever en galwegen : 157
Maag-darmstelsel : 819
Neoplasmata : 10
Nier en urinewegen : 121
Oog : 189
Oor en evenwichtsorgaan : 86
Psychisch : 665
Sociale omstandigheden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 187
Testuitslagen en onderzoeken : 307
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 963
Voeding en stofwisseling : 123
Voortplantingsstelsel en borsten : 186
Zenuwstelsel : 1.558
Zwangerschap en perinatale periode : 25
Vergelijkbare geneesmiddelen