Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TICLOPIDINE

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in TICLOPIDINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AC05 TICLOPIDINE Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


TICLOPIDINE

Aantal meldingen 14
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
8
(57%)
5
(36%)
1
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Huid- en onderhuid : 6
galbulten : 3
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
serum ziekteachtige reactie : 1
Lever en galwegen : 2
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 3
diarree : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
peesontsteking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TICLOPIDINE

Aantal meldingen 12.326
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.570
(45%)
6.152
(50%)
604
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
20
(0%)
4.400
(36%)
1.841
(15%)
5.871
(48%)
194
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 864
Bloed- en lymfestelsel : 3.890
Bloedvaten : 504
Chirurgische en medische verrichtingen : 7
Congenitale en genetische afwijkingen : 6
Endocrien syteem : 13
Hart : 301
Huid- en onderhuid : 2.664
Immuunsysteem : 142
Infecties en parasitaire aandoeningen : 408
Intoxicaties en letsels : 246
Lever en galwegen : 1.425
Maag-darmstelsel : 2.756
Neoplasmata : 54
Nier en urinewegen : 459
Oog : 197
Oor en evenwichtsorgaan : 68
Product aanlegenheden : 51
Psychisch : 223
Sociale omstandigheden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 353
Testuitslagen en onderzoeken : 1.333
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.799
Voeding en stofwisseling : 369
Voortplantingsstelsel en borsten : 46
Zenuwstelsel : 1.229
Zwangerschap en perinatale periode : 4
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AC04 CLOPIDOGREL Tablet
2 B01AC04 GREPID (CLOPIDOGREL) Tablet
3 B01AC04 ISCOVER (CLOPIDOGREL) Tablet
4 B01AC04 PLAVIX (CLOPIDOGREL) Tablet
5 B01AC04 VATOUD () Tablet
6 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR Tablet
7 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
8 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR NEURO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
9 B01AC06 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
10 B01AC06 ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR) Maagsapresistente tablet
11 B01AC07 DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Drank (suspensie)
12 B01AC07 PERSANTIN (DIPYRIDAMOL) Injectievloeistof
13 B01AC08 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
14 B01AC08 ASCAL CARDIO (CARBASALAATCALCIUM) Zakje (poeder)
15 B01AC08 ASCAL CARDIO NEURO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
16 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Bruistablet, Zakje, Zakje (poeder)
17 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Zakje (poeder)
18 B01AC09 EPOPROSTENOL Infuus
19 B01AC09 FLOLAN (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
20 B01AC09 VELETRI (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
21 B01AC11 ILOMEDINE (ILOPROST) Oplossing voor infuus
22 B01AC11 ILOPROST Infuus, Oplossing voor infuus
23 B01AC11 VENTAVIS (ILOPROST) Vernevelvloeistof
24 B01AC13 ABCIXIMAB Infuus
25 B01AC13 REOPRO (ABCIXIMAB) Injectievloeistof
26 B01AC16 EPTIFIBATIDE Injectie/infuus
27 B01AC16 INTEGRILIN (EPTIFIBATIDE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
28 B01AC17 AGGRASTAT (TIROFIBAN) Infusievloeistof
29 B01AC21 REMODULIN (TREPROSTINIL) Infusievloeistof
30 B01AC22 EFIENT (PRASUGREL) Tablet
31 B01AC22 PRASUGREL Tablet
32 B01AC24 BRILIQUE (TICAGRELOR) Smelttablet
33 B01AC25 KENGREXAL (CANGRELOR) Poeder voor injectie/infuus
34 B01AC27 UPTRAVI (SELEXIPAG) Tablet
35 B01AC30 ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte
36 B01AC30 ASASANTIN (ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte
37 B01AC30 DUOPLAVIN (ACETYLSALICYLZUUR/CLOPIDOGREL) Tablet
38 B01AC56 AXANUM () Capsule