Lareb Databank

Opnieuw zoeken

RAMIPRIL

Capsule, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RAMIPRIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 ACE-inhibitors and flushing 2010 Signals document
2 ACE-inhibitors and hallucinations 2006 Signals document
3 ACE-inhibitors and hallucinations - an update 2014 Signals document
4 ACE-inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2009 Signals document
5 ACE-inhibitors and psoriasis 2015 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


RAMIPRIL

Aantal meldingen 152
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
77
(51%)
75
(49%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 29
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 18
kortademigheid : 2
kramp van de mond en slokdarm : 1
neusverstopping : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeale pijn : 1
stembandverdikking : 1
stemstoornis : 2
Bloedvaten : 9
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 7
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 60
androgenetische alopecie : 1
angio-oedeem : 22
eczeem : 1
galbulten : 3
haaruitval : 3
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 4
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 3
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
longontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
Vreemd lichaam in de keel : 2
Maag-darmstelsel : 33
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
boeren : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 5
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 3
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 7
opgezette buik : 1
pijn in de mond : 2
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 3
aandoening urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 9
aandoening van het netvlies : 1
bijziendheid : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ooglidzwelling : 1
staar : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 2
product fysieke aangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 16
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormale dromen : 1
angst : 1
depressie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 1
vrees : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
gewrichtspijn : 4
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verlaagd : 2
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 39
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 2
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 15
pijn in de borstkas : 3
slijmvlieserosie : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 3
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 5
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
impotentie : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
Zenuwstelsel : 29
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
duizeligheid : 6
essentiële tremor : 1
hoofdpijn : 4
migraine : 1
slaperigheid : 2
smaakverlies : 2
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RAMIPRIL

Aantal meldingen 32.865
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
15.875
(48%)
15.749
(48%)
1.241
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
172
(1%)
4.558
(14%)
3.094
(9%)
24.041
(73%)
1.000
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.572
Bloed- en lymfestelsel : 974
Bloedvaten : 3.164
Chirurgische en medische verrichtingen : 116
Congenitale en genetische afwijkingen : 118
Endocrien syteem : 95
Hart : 1.987
Huid- en onderhuid : 6.854
Immuunsysteem : 744
Infecties en parasitaire aandoeningen : 893
Intoxicaties en letsels : 1.558
Lever en galwegen : 618
Maag-darmstelsel : 5.369
Neoplasmata : 171
Nier en urinewegen : 2.867
Oog : 849
Oor en evenwichtsorgaan : 587
Product aanlegenheden : 483
Psychisch : 1.780
Sociale omstandigheden : 62
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.549
Testuitslagen en onderzoeken : 2.731
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.818
Voeding en stofwisseling : 2.740
Voortplantingsstelsel en borsten : 464
Zenuwstelsel : 5.430
Zwangerschap en perinatale periode : 99
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA01 CAPTOPRIL Capsule, Drank, Tablet
2 C09AA02 ENALAPRIL Drank, Drank (suspensie), Tablet
3 C09AA02 ENALAPRIL-RATIOPHARM (ENALAPRIL) Tablet
4 C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet
5 C09AA03 LISINOPRIL Tablet
6 C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet
7 C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
8 C09AA04 PERINDOPRIL Tablet
9 C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
10 C09AA06 QUINAPRIL Tablet
11 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
12 C09AA08 VASCASE () Tablet
13 C09AA09 FOSINOPRIL Tablet
14 C09AA09 FOSINORM (FOSINOPRIL) Tablet
15 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
16 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
17 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet