Lareb Databank

Opnieuw zoeken

VENLAFAXINE

Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in VENLAFAXINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AX16 EFEXOR (VENLAFAXINE) Capsule met gereguleerde afgifte
N06AX16 VENLAFAXINE Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Kabel J Venlafaxine (Efexor®) en extrapiramidale stoornissen Geneesmiddelenbulletin 2005 39(4):44-45 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hartritmestoornissen bij gebruik van venlafaxine (Efexor®) 2001 Signals document

2 Venlafaxine and severe respiratory disorders 2003 Signals document

3 Venlafaxine and hypertension 2004 Signals document

4 Venlafaxine and extrapyramidal effects 2004 Signals document

5 Venlafaxine and sexual disinhibition 2007 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


VENLAFAXINE

Aantal meldingen 1.526
Ernstig 240
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
478
(31%)
1.040
(68%)
8
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 70
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
astma : 1
bloedneus : 5
bronchiale obstructie : 1
Central sleep apnoea syndrome : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
eosinofiele pneumonie : 2
falen van de ademhaling : 2
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 10
hik : 1
hoesten : 6
hyperventilatie : 5
hypopnoea : 2
Infantile apnoea : 2
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 10
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
longbloeding : 1
longontsteking : 1
loopneus : 1
neonataal "respiratory distress syndrome" : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 1
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
slaap apneu syndroom : 2
snelle ademhaling : 2
snurken : 1
stemstoornis : 1
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 1
Bloed- en lymfestelsel : 19
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
Bloedarmoede : 2
bloedingaandoening : 1
bloedingsneiging : 1
bloedstollingsstoornis : 1
pseudolymfoom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
tekort rode bloedcellen (erythropenie) : 1
toename aantal witte bloedcellen (neutrofilie) : 1
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 82
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 21
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 7
opvlieger : 8
overmatig blozen : 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose ader : 1
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 30
Endocrien syteem : 7
bijnieraandoening : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
ziekte van de bijschildklieren (hyperparathyreoidie) : 1
Hart : 75
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 2
hartfalen : 4
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 38
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 9
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 327
acanthosis nigricans : 1
acne : 5
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 9
blaar : 2
droge huid : 2
eczeem : 7
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 8
haaruitval : 34
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (granuloma annulare) : 2
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (parapsoriasis) : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 1
huiduitslag : 26
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 2
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 32
jeukende huiduitslag : 4
kippenvel : 1
Meerdere blauwe plekken : 6
nachtzweten : 15
nagelongemak : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 5
overmatig haargroei : 3
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 107
overmatige verhoorning van de huid : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 4
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 3
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 6
toename huidpigment : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zwangerschapsmasker : 2
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 1
auto-immuunziekte : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 21
blaasontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 1
gordelroos : 1
huidinfectie : 1
longontsteking : 4
ontsteking tandvlees : 4
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
streptokokkensepsis : 1
tandinfectie : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 16
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
electrische schok : 1
kneuzing : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
ongeval thuis : 1
overdosis : 1
Producttoedieningsfout : 1
tandbreuk : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verkeersongeluk : 2
Lever en galwegen : 13
afwijkende leverfunctie : 2
galstenen : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leverfalen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
pijnlijke lever : 1
Maag-darmstelsel : 340
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
blokkade maag-darmstelsel : 1
boeren : 4
braken : 32
branderige tong : 3
buikklachten : 6
buikklachten : 1
buikpijn : 20
caries tanden : 12
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 25
dreigende darmafsluiting : 1
droge mond : 45
dyschezie : 1
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 5
intestinale bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 87
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 30
ontsteking mondholte : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 1
pancreas steatose : 1
pijn in de bovenbuik : 6
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
slijmerige stoelgangen : 1
tandaandoening : 4
tandaanslag/plaque : 1
tandpijn : 2
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 3
tongontsteking : 1
tongspasme : 1
tongverkleuring : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje op de lip : 1
Neoplasmata : 2
hersenneoplasma : 1
levermetastase : 1
Nier en urinewegen : 67
aandoening urinelozing : 10
Acute kidney injury : 1
blaasaandoening : 1
blaasklachten : 1
blaaspijn : 1
incontinentie : 2
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
renale vasculitis : 1
urine flow verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 11
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 2
urineretentie : 14
vaak plassen : 5
vaker urineren : 11
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 115
accomodatiestoornis ooglens : 1
Anisocoria : 2
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 10
dubbelzien : 4
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 26
glasvochtloslating : 1
glaucoom : 5
lichtschuwheid : 6
ooglidzwelling : 2
oogpijn : 4
oogzenuw aandoening : 2
pupilafwijking : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie afgenomen : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
verwijding van de pupillen : 15
wazig zien : 29
Oor en evenwichtsorgaan : 59
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 49
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 3
voorbijgaande doofheid : 1
Product aanlegenheden : 9
klacht over product : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 2
product oplosbaarheid abnormaal : 1
product substitutieaangelegenheid : 5
Psychisch : 640
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 6
abnormale dromen : 30
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
afgestompt affect : 2
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 30
Alcohol use disorder : 1
angst : 42
angststoornis : 1
Apathisch : 6
bipolaire stoornis : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 6
depressie : 28
depressie suicidaal : 2
depressieve stemming : 18
Derealisatie : 7
dissociatie : 3
dissociatieve stoornis : 1
dysforie : 1
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 6
emotionele labiliteit : 8
emotionele stoornis : 4
fobie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
gelijkmatige stemming : 3
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 5
hallucinaties : 9
het uitblijven van een orgasme : 8
hypomanie : 7
ijlen : 4
impulsbeheersingsstoornis : 3
impulsief gedrag : 1
initiële insomnia : 1
libidoverlies : 12
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 3
manie : 6
misplaatst gedrag : 1
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 22
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 20
onverschillig : 3
opzettelijke automutilatie : 4
orgasmegevoel verminderd : 1
overdreven waakzaamheid : 1
overmatige maturbatei : 1
paniekaanval : 10
paniekreactie : 4
paniekstoornis : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 8
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 9
rusteloosheid : 21
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 21
slapeloosheid : 59
sociaal vermijdingsgedrag : 2
Social anxiety disorder : 1
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 4
stemmingswisselingen : 7
stotteren : 1
stress : 1
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 20
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 5
verminderd libido : 25
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 9
Vijandigheid : 1
voedingsprobleem : 2
vrees : 2
waandenkbeelden : 1
waandenkbeelden met erotische gedachten : 1
woede-aanval : 10
zelfmoord : 8
zelfmoordgedachte : 45
zelfmoordpoging : 8
zenuwachtigheid : 7
Sociale omstandigheden : 2
sociaal probleem : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 146
afwijking bot (exostose) : 1
Dupuytren-contractuur : 1
dwerggroei : 1
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 8
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 11
gewrichtsstijfheid : 1
kaakaandoening : 2
kaakklem : 17
Myopathie : 1
peesafwijking : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 7
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 4
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 9
spier ongemak : 1
spiercontractuur : 1
Spierpijn : 24
spierspasmen : 19
spierstijfheid : 4
spiertrekkingen : 3
spierzwakte : 11
verminderde botdichtheid : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 136
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
antidepressivaspiegel verhoogd : 1
bloed folaat verhoogd : 1
bloed in urine : 1
bloed parathyroïdhormoon verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 10
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 10
creatinefosfokinase verhoogd : 1
geneesmiddelspiegel supratherapeutisch : 1
gewicht verhoogd : 52
gewicht verlaagd : 11
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie : 1
hartfrequentie verhoogd : 5
hemoglobine verlaagd : 1
high density lipoproteïne verlaagd : 1
hormoonspiegel abnormaal : 2
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lipiden verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 3
Muscle strength abnormal : 1
Productresidu aanwezig : 9
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
protrombinetijd abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 2
TSH-spiegel bloed verlaagd : 1
verhoogde oogboldruk : 2
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
vitamine B6 verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 479
Aangezicht ongemak : 1
aangezichtspijn : 2
dorst : 5
dorst verminderd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 20
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 62
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 24
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 4
gevoel abnormaal : 8
gevoel van relaxatie : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 7
hartdood : 1
hernia : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 7
huilen : 9
inhiberend geneesmiddel interactie : 3
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 7
koude rillingen : 13
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 9
loopstoornis : 5
malaise : 22
onbestendig gevoel borstkas : 5
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 63
onverwacht effect : 89
perifeer oedeem : 7
perifere zwelling : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 56
verslechtering van de aandoening : 5
voedselinteractie : 1
weigering behandeling : 1
wisselwerking tussen kruiden : 1
zich dronken voelen : 3
zich zenuwachtig voelen : 5
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 46
diabetes mellitus : 2
dyslipidemie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hunkering naar voedsel : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 7
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 6
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 3
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 18
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 115
baarmoederaandoening : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 2
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 3
Heavy menstrual bleeding : 3
impotentie : 21
Intermenstrual bleeding : 12
melkafscheiding : 14
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 1
neonatale testistorsie : 1
oligospermie : 1
onregelmatige menstruatie : 3
penisaandoening : 1
peniszwelling : 1
pijn testikels : 2
polycysteuze eierstokken : 1
polymenorroe : 1
prostaatontsteking : 1
scrotaaloedeem : 1
seksuele stoornis : 15
spontane zaadlozing : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 9
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale droogheid : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
verlate menstruatie : 1
voortijdige menopauze : 1
wegblijven van de menstruatie : 7
Zenuwstelsel : 624
aandachtstoornis : 17
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
allodynie : 1
ataxie : 3
beroerte (CVA) : 1
beven bij bewegingen : 1
bewegingsstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 2
bloeding in of rondom de hersenen : 1
Brain fog : 1
branderig gevoel : 2
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 9
duizeligheid : 104
dyskinesie : 3
een verlaagde spierspanning : 3
Electric shock sensation : 55
epilepsie : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 13
evenwichtsstoornis : 9
extrapiramidale aandoening : 5
flauwvallen : 17
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 13
geheugenverlies : 1
hersenbloeding : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 91
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 2
kokerzicht : 1
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 14
Neonataal insult : 1
onrust bij pasgeborene : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 8
overactiviteit : 2
overmatige gevoeligheid : 3
perifere zenuwpijn : 3
presyncope : 6
Restless arms-syndroom : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 6
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 23
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 26
slaperigheid pasgeborene : 1
slechte zuigreflex : 1
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 12
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 4
stoornis van het schrijven : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 3
teken van Lhermitte : 1
tintelingen : 29
toegenomen spierspanning (dystonie) : 3
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 2
toeval (convulsie) : 9
trage response op stimuli : 1
tremor bij baby : 1
trilling/beving (tremor) : 35
veranderd bewustzijn : 2
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 16
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 6
zenuwpijn : 5
Zwangerschap en perinatale periode : 18
aandoening aan de placenta : 1
foetale dood : 7
foetale groeibeperking : 1
premature baby : 2
teveel vruchtwater (polyhydramnion) : 1
voortijdige bevalling : 1
zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VENLAFAXINE

Aantal meldingen 71.280
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
46.250
(65%)
19.906
(28%)
5.124
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
220
(0%)
37.641
(53%)
2.864
(4%)
27.249
(38%)
3.306
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.955
Bloed- en lymfestelsel : 1.168
Bloedvaten : 4.539
Chirurgische en medische verrichtingen : 538
Congenitale en genetische afwijkingen : 778
Endocrien syteem : 600
Hart : 5.393
Huid- en onderhuid : 7.867
Immuunsysteem : 2.007
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.713
Intoxicaties en letsels : 10.533
Lever en galwegen : 1.242
Maag-darmstelsel : 12.619
Neoplasmata : 513
Nier en urinewegen : 2.215
Oog : 3.644
Oor en evenwichtsorgaan : 2.176
Product aanlegenheden : 1.638
Psychisch : 23.169
Sociale omstandigheden : 1.347
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.219
Testuitslagen en onderzoeken : 7.584
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 24.968
Voeding en stofwisseling : 3.940
Voortplantingsstelsel en borsten : 2.097
Zenuwstelsel : 23.266
Zwangerschap en perinatale periode : 992
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AX22 AGOMELATINE Tablet
2 N06AX25 ARKOCAPS SINT JANSKRUID (HYPERICUM) Capsule
3 N06AX25 BETURCA (HYPERICUM) Druppels
4 N06AX26 BRINTELLIX (VORTIOXETINE) Druppels, Tablet
5 N06AX12 BUPROPION Tablet met gereguleerde afgifte
6 N06AX21 CYMBALTA (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
7 N06AX21 DULOXETINE Maagsapresistente capsule
8 N06AX25 DV ST JOHN'S (HYPERICUM) Tablet
9 N06AX25 ELVITAAL (HYPERICUM) Capsule
10 N06AX25 HYPERICUM Capsule, Druppels, Tablet
11 N06AX25 HYPERICUM BONUSAN (HYPERICUM) Druppels
12 N06AX25 HYPERIFORCE FORTE (HYPERICUM) Tablet
13 N06AX25 HYPERIPLANT (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
14 N06AX25 JOHANNESOLIE (HYPERICUM) Drank
15 N06AX25 KIRA (HYPERICUM) Tablet
16 N06AX25 KNEIPP ST JANS (HYPERICUM) Tablet
17 N06AX25 LAIF (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
18 N06AX25 LAIF (HYPERICUM) Tablet
19 N06AX03 MIANSERINE Tablet
20 N06AX11 MIRTAZAPINE Drank, Smelttablet
21 N06AX11 MIRZASNA (MIRTAZAPINE) Smelttablet
22 N06AX25 MONARDA (HYPERICUM) Druppels
23 N06AX06 NEFAZODON Overige toedieningsvormen
24 N06AX25 NEW CARE (HYPERICUM) Capsule
25 N06AX25 NOW (HYPERICUM) Capsule
26 N06AX25 OPTIMAX (HYPERICUM) Tablet
27 N06AX25 ORTHICA HYPERICUM (HYPERICUM) Capsule
28 N06AX01 OXITRIPTAN Tablet
29 N06AX25 PSYCHOTONIN M (HYPERICUM) Druppels
30 N06AX11 REMERON (MIRTAZAPINE) Smelttablet
31 N06AX25 SALUS (HYPERICUM) Drank, Kruidenthee
32 N06AX25 SINT JANS ARKOPHARMA (HYPERICUM) Capsule
33 N06AX25 SINT JANS BIOVER (HYPERICUM) Druppels
34 N06AX25 SINT JANS BIOVITAAL (HYPERICUM) Druppels
35 N06AX25 SINT JANSKRUID LAMBERTS (HYPERICUM) Tablet
36 N06AX25 SINT JANSKRUID PIGGE (HYPERICUM) Capsule
37 N06AX25 SINT JANSKRUID V-CAPS (HYPERICUM) Capsule
38 N06AX25 SOLGAR (HYPERICUM) Capsule
39 N06AX25 SOLGAR ST JOHN'S WORT (HYPERICUM) Capsule
40 N06AX27 SPRAVATO (ESKETAMINE) Neusspray
41 N06AX25 SPRINGFIELD (HYPERICUM) Capsule
42 N06AX03 TOLVON (MIANSERINE) Tablet
43 N06AX25 TOPPHARM (HYPERICUM) Capsule
44 N06AX05 TRAZODON Tablet
45 N06AX05 TRAZOLAN (TRAZODON) Tablet
46 N06AX22 VALDOXAN (AGOMELATINE) Tablet
47 N06AX25 VITORTHO (HYPERICUM) Capsule
48 N06AX25 VITOTAAL SINT JANS (HYPERICUM) Capsule
49 N06AX25 VOGEL HYPERISAN (HYPERICUM) Druppels
50 N06AX12 WELLBUTRIN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte
51 N06AX21 XERISTAR (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
52 N06AX12 ZYBAN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte