Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LIDOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN

Neusspray, Oplossing

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LIDOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Praktijkprikkel: Anafylaxie bij bekende chloorhexidineallergie 2022
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


LIDOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 29
Ernstig 6
Geslacht
Man
Vrouw
15
(52%)
14
(48%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Hart : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 7
angio-oedeem : 1
galbulten : 3
Jeuk : 1
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische shock : 3
overgevoeligheid : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Intoxicaties en letsels : 2
Contraindicated product administered : 2
Maag-darmstelsel : 4
misselijkheid : 2
tongoedeem : 1
zweertje in de mond : 1
Oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 2
rusteloosheid : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
gewrichtspijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17
geneesmiddelinteractie : 1
hemorragie op toedieningsplaats : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
injectieplaatsparesthesie : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
overgevoeligheid op aanbrengingsplaats : 2
pijn : 2
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 1
zich dronken voelen : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
Zenuwstelsel : 4
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 1
dyskinesie : 1
toeval (convulsie) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LIDOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 28.627
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.396
(57%)
9.797
(34%)
2.434
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
212
(1%)
13.222
(46%)
8.509
(30%)
5.868
(20%)
816
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.819
Bloed- en lymfestelsel : 291
Bloedvaten : 2.838
Chirurgische en medische verrichtingen : 242
Congenitale en genetische afwijkingen : 32
Endocrien syteem : 32
Hart : 2.845
Huid- en onderhuid : 5.021
Immuunsysteem : 2.980
Infecties en parasitaire aandoeningen : 758
Intoxicaties en letsels : 4.600
Lever en galwegen : 115
Maag-darmstelsel : 2.943
Neoplasmata : 83
Nier en urinewegen : 319
Oog : 1.067
Oor en evenwichtsorgaan : 511
Product aanlegenheden : 3.372
Psychisch : 1.698
Sociale omstandigheden : 119
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.075
Testuitslagen en onderzoeken : 1.473
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.579
Voeding en stofwisseling : 228
Voortplantingsstelsel en borsten : 128
Zenuwstelsel : 7.226
Zwangerschap en perinatale periode : 103
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N01BB08 ARTICAINE Injectievloeistof
2 N01BB01 BUPIVACAINE Infusievloeistof, Infuus, Injectievloeistof
3 N01BB51 BUPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
4 N01BB51 BUPIVACAINE/FENTANYL Infusievloeistof
5 N01BB01 BUPIVACAINE/GLUCOSE Injectie
6 N01BB51 BUPIVACAINE/MORFINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
7 N01BB51 BUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
8 N01BB10 CHIROCAINE (LEVOBUPIVACAINE) Injectievloeistof
9 N01BB04 CITANEST (PRILOCAINE) Injectievloeistof
10 N01BB54 CITANEST-OCTAPRESSINE (PRILOCAINE/FELYPRESSINE) Injectievloeistof
11 N01BB02 DENTINOX (LIDOCAINE) Vloeistof
12 N01BB02 DYNEXAN (LIDOCAINE) Gel
13 N01BB20 EMLA (LIDOCAINE/PRILOCAINE) Creme, Pleister
14 N01BB01 EXPAREL (BUPIVACAINE) <<<Dispersie v injectie mva>>>
15 N01BB10 LEVOBUPIVACAINE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof
16 N01BB20 LEVOBUPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof
17 N01BB02 LIDBREE (LIDOCAINE) Gel
18 N01BB02 LIDOCAINE Gel, Infusievloeistof, Injectievloeistof, Neusspray
19 N01BB20 LIDOCAINE/PRILOCAINE Creme
20 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE Zalf
21 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE/TETRACAINE Creme
22 N01BB01 MARCAINE (BUPIVACAINE) Injectievloeistof
23 N01BB51 MARCAINE-ADRENALINE (BUPIVACAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
24 N01BB01 MARCAINE-GLUCOSE (BUPIVACAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof
25 N01BB03 MEPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof
26 N01BB53 MEPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
27 N01BB20 MEPIVACAINE/BUPIVACAINE Injectievloeistof
28 N01BB09 NAROPIN (ROPIVACAINE) Oplossing voor injectie
29 N01BB01 PANKAINE GLUCOSE (BUPIVACAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof
30 N01BB20 PLIAGLIS (LIDOCAINE/TETRACAINE) Creme
31 N01BB04 PRILOCAINE Injectievloeistof
32 N01BB54 PRILOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen
33 N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE) Injectievloeistof
34 N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE/GLUCOSE) Injectievloeistof
35 N01BB20 RAPYDAN (LIDOCAINE/TETRACAINE) Pleister
36 N01BB09 ROPIVACAINE Infusievloeistof, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie/infuus
37 N01BB20 ROPIVACAINE/ADRENALINE Injectievloeistof
38 N01BB20 ROPIVACAINE/SUFENTANIL Infusievloeistof, Injectievloeistof
39 N01BB03 SCANDONEST (MEPIVACAINE) Injectievloeistof
40 N01BB58 SEPTANEST (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
41 N01BB58 ULTRACAIN D-S (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectievloeistof
42 N01BB02 VERSATIS (LIDOCAINE) Pleister
43 N01BB02 XYLOCAINE (LIDOCAINE) Gel, Injectievloeistof, Spray