Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ZANTAC (RANITIDINE)

Injectievloeistof, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ZANTAC (RANITIDINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A02BA02 RANITIDINE Bruistablet, Drank, Injectie/infuus
A02BA02 ZANTAC (RANITIDINE) Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Elzinga-Huttenga J., Hekster Y., Bijl A.M.H. Movement disorders induced by gastrointestinal drugs: two paediatric cases. Neuropediatrics 2006 37:102-106
2 Wielema M.L., Graaf de H., Groot de J., Passier J.M.L., Roon van E.N. Twijfel over meerwaarde van ranitidine als onderdeel van premedicatie ter preventie van overgevoeligheidsreacties op paclitaxel PW-WP 2012 2012;6:a1304
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-10-2020.


RANITIDINE

Aantal meldingen 508
Ernstig 40
Geslacht
Man
Vrouw
205
(40%)
303
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 35
beklemming keel : 3
geeuwen : 1
hik : 1
hoesten : 3
Infantile apnoea : 1
kortademigheid : 15
luchtwegaandoening : 2
Nasal pruritus : 1
neusverstopping : 1
stemstoornis : 5
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
eosinofilie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
trombocytopenische purpura : 1
Bloedvaten : 10
Bloeduitstorting : 3
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 19
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 7
onregelmatige hartslag : 4
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 142
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 8
blaar : 1
eczeem : 3
galbulten : 20
haaruitval : 14
huidaandoening : 2
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 31
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 25
jeukende huiduitslag : 11
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 9
roodheid : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 13
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 3
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
longontsteking : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 1
voorgeschreven overdosis : 1
Lever en galwegen : 12
afwijkende leverfunctie : 4
galstuwing : 1
geelzucht : 1
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 2
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 144
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 1
anale pruritus : 1
boeren : 5
braakneiging : 1
braken : 9
branderige tong : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 13
diarree : 20
droge mond : 7
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 4
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 8
misselijkheid : 22
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 11
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 6
pijn in de onderbuik : 1
slikken pijnlijk : 1
tandaandoening : 1
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 4
zuurbranden : 2
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 4
basaalcelcarcinoom : 1
maligne melanoom : 1
mastocytoom : 1
prostaatkanker : 1
Nier en urinewegen : 6
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 31
accomodatiestoornis ooglens : 1
Afwijking oogbeweging : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 7
jeuk aan oog : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
scheelzien : 1
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 11
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 3
oorsuizen : 1
wagenziekte : 1
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 69
abnormale dromen : 1
angst : 4
Apathisch : 2
dagdromen : 1
depressie : 7
depressieve stemming : 3
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 11
hyperseksualiteit : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
onrust : 2
paniekaanval : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 8
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 12
waandenkbeelden : 4
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 52
botpijn : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 6
gewrichtsstijfheid : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 25
spierspasmen : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 23
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 2
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 84
dorst : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 4
het heet hebben : 1
huilen : 2
koorts : 5
lichaamszwakte : 3
malaise : 7
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 23
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 2
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
statisch oedeem : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 11
alcoholintolerantie : 1
alkalose : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 2
verminderde eetlust : 3
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 38
aandoening eierstok : 1
borstpijn : 3
borstvergroting : 2
impotentie : 3
melkafscheiding : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
stoornis borstvoeding : 1
tepelaandoening : 1
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 18
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 107
aangezichtspijn : 1
beroerte (CVA) : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 22
dyskinesie : 3
extrapiramidale aandoening : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 36
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 5
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 3
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 1
doodgeboorte : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RANITIDINE

Aantal meldingen 60.482
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
31.149
(52%)
20.346
(34%)
8.987
(15%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
244
(0%)
28.334
(47%)
18.409
(30%)
11.398
(19%)
2.097
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.958
Bloed- en lymfestelsel : 2.452
Bloedvaten : 1.964
Chirurgische en medische verrichtingen : 171
Congenitale en genetische afwijkingen : 114
Endocrien syteem : 93
Hart : 1.964
Huid- en onderhuid : 15.124
Immuunsysteem : 2.563
Infecties en parasitaire aandoeningen : 972
Intoxicaties en letsels : 4.851
Lever en galwegen : 1.530
Maag-darmstelsel : 12.390
Neoplasmata : 5.891
Nier en urinewegen : 1.161
Oog : 1.417
Oor en evenwichtsorgaan : 468
Product aanlegenheden : 883
Psychisch : 3.826
Sociale omstandigheden : 225
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.827
Testuitslagen en onderzoeken : 3.345
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.941
Voeding en stofwisseling : 904
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.289
Zenuwstelsel : 7.721
Zwangerschap en perinatale periode : 135
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A02BA01 CIMETIDINE Tablet
2 A02BA03 FAMOGAST (FAMOTIDINE) Tablet
3 A02BA03 FAMOSIN (FAMOTIDINE) Tablet
4 A02BA03 FAMOTIDINE Tablet
5 A02BA03 MAAGZUURREMMER () Tablet
6 A02BA03 PEPCIDIN (FAMOTIDINE) Tablet
7 A02BA04 AXID (NIZATIDINE) Capsule
8 A02BA04 NIZATIDINE Capsule
9 A02BA06 ROXATIDINE Overige toedieningsvormen
10 A02BA07 RANITIDINEBISMUTCITRAAT Overige toedieningsvormen
11 A02BA51 CIMETIDINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen