Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ZERCEPAC+(TRASTUZUMAB)

Poeder voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ZERCEPAC+(TRASTUZUMAB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 15-6-2021.


TRASTUZUMAB

Aantal meldingen 67
Ernstig 32
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
4
(6%)
62
(93%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
ademstilstand : 1
hoesten : 1
hoorbare piepende ademhaling : 1
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 3
longembolie : 1
longontsteking : 1
neusklachten : 1
pleurale effusie : 1
sputum toegenomen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 9
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 1
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 9
hartaandoening : 1
hartfalen : 3
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
harttoxiciteit : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
vergroot hart : 1
Huid- en onderhuid : 13
acne : 1
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
galbulten : 2
Henoch-Schönlein purpura : 1
Jeuk : 2
overmatig zweten : 1
papel : 1
rode huiduitslag : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
erysipelas : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Intoxicaties en letsels : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
Lever en galwegen : 1
hoge bloeddruk in poortader (portale hypertensie) : 1
Maag-darmstelsel : 15
alvleesklierontsteking : 1
branderige tong : 2
buikpijn : 1
darmontsteking (enterocolitis) : 1
diarree : 3
ingewandenischemie : 1
misselijkheid : 2
pijn in de mond : 1
tintelingen mond : 1
varices in de slokdarm : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
Nier en urinewegen : 4
Acute kidney injury : 1
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
nierfunctie verminderd : 2
Oog : 4
jeuk aan oog : 1
papiloedeem oog : 1
scheelzien : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 2
depressieve stemming : 1
psychotische stoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
gewrichtspijn : 3
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 2
ejectiefractie verlaagd : 1
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
loopstoornis : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
Zenuwstelsel : 14
faciaal spasme : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 1
migraine : 1
perifere zenuwpijn : 2
pijn in de grote been zenuw : 1
presyncope : 1
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 1
Toxic leukoencephalopathy : 1
verandering reukvermogen : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
te weinig vruchtwater : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRASTUZUMAB

Aantal meldingen 37.422
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
32.596
(87%)
1.801
(5%)
3.025
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
410
(1%)
13.877
(37%)
8.003
(21%)
14.467
(39%)
665
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.741
Bloed- en lymfestelsel : 4.386
Bloedvaten : 2.142
Chirurgische en medische verrichtingen : 211
Congenitale en genetische afwijkingen : 77
Endocrien syteem : 115
Hart : 4.902
Huid- en onderhuid : 5.140
Immuunsysteem : 997
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.355
Intoxicaties en letsels : 2.598
Lever en galwegen : 699
Maag-darmstelsel : 6.675
Neoplasmata : 2.217
Nier en urinewegen : 753
Oog : 733
Oor en evenwichtsorgaan : 274
Product aanlegenheden : 97
Psychisch : 1.182
Sociale omstandigheden : 80
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.355
Testuitslagen en onderzoeken : 5.520
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.453
Voeding en stofwisseling : 1.609
Voortplantingsstelsel en borsten : 397
Zenuwstelsel : 4.998
Zwangerschap en perinatale periode : 225
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XC12 ADCETRIS (BRENTUXIMAB VEDOTINE) Poeder voor infuus
2 L01XC07 ALYMSYS (BEVACIZUMAB) Oplossing voor infuus
3 L01XC10 ARZERRA (OFATUMUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
4 L01XC32 ATEZOLIZUMAB Infuus
5 L01XC07 AVASTIN (BEVACIZUMAB) Oplossing voor infuus
6 L01XC07 AYBINTIO (BEVACIZUMAB) Oplossing voor infuus
7 L01XC31 BAVENCIO (AVELUMAB) Oplossing voor infuus
8 L01XC26 BESPONSA (INOTUZUMAB OZOGAMICINE) Poeder voor infuus
9 L01XC07 BEVACIZUMAB Infuus, Injectievloeistof
10 L01XC19 BLINATUMOMAB Infuus
11 L01XC19 BLINCYTO (BLINATUMOMAB) Poeder voor infuus
12 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTINE Infuus
13 L01XC09 CATUMAXOMAB Infuus
14 L01XC06 CETUXIMAB Infuus
15 L01XC21 CYRAMZA (RAMUCIRUMAB) Oplossing voor infuus
16 L01XC24 DARATUMUMAB Infuus
17 L01XC24 DARZALEX (DARATUMUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
18 L01XC16 DINUTUXIMAB BETA Oplossing voor infuus
19 L01XC28 DURVALUMAB Infuus
20 L01XC23 ELOTUZUMAB Infuus
21 L01XC23 EMPLICITI (ELOTUZUMAB) Poeder voor infuus
22 L01XC06 ERBITUX (CETUXIMAB) Infusievloeistof
23 L01XC15 GAZYVARO (OBINUTUZUMAB) Oplossing voor infuus
24 L01XC28 IMFINZI (DURVALUMAB) Oplossing voor infuus
25 L01XC11 IPILIMUMAB Infuus
26 L01XC14 KADCYLA (TRASTUZUMAB EMTANSINE) Poeder voor infuus
27 L01XC18 KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) Oplossing voor infuus, Poeder voor infuus
28 L01XC27 LARTRUVO (OLARATUMAB) Oplossing voor infuus
29 L01XC33 LIBTAYO (CEMIPLIMAB) Oplossing voor infuus
30 L01XC02 MABTHERA (RITUXIMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
31 L01XC07 MVASI (BEVACIZUMAB) Oplossing voor infuus
32 L01XC05 MYLOTARG (GEMTUZUMAB OZOGAMICINE) Poeder voor infuus
33 L01XC22 NECITUMUMAB Infuus
34 L01XC17 NIVOLUMAB Infuus
35 L01XC15 OBINUTUZUMAB Infuus
36 L01XC10 OFATUMUMAB Infuus
37 L01XC27 OLARATUMAB Infuus
38 L01XC17 OPDIVO (NIVOLUMAB) Oplossing voor infuus
39 L01XC07 OYAVAS (BEVACIZUMAB) Oplossing voor infuus
40 L01XC08 PANITUMUMAB Infuus
41 L01XC18 PEMBROLIZUMAB Infuus
42 L01XC13 PERJETA (PERTUZUMAB) Oplossing voor infuus
43 L01XC13 PERTUZUMAB Infuus
44 L01XC37 POLIVY (POLATUZUMAB VEDOTINE) Poeder voor infuus
45 L01XC22 PORTRAZZA (NECITUMUMAB) Infuus
46 L01XC25 POTELIGEO (MOGAMULIZUMAB) Oplossing voor infuus
47 L01XC16 QARZIBA (DINUTUXIMAB BETA) Oplossing voor infuus
48 L01XC21 RAMUCIRUMAB Infuus
49 L01XC09 REMOVAB (CATUMAXOMAB) Infuus
50 L01XC02 RITUXIMAB Infuus
51 L01XC02 RIXATHON (RITUXIMAB) Oplossing voor infuus
52 L01XC02 RUXIENCE (RITUXIMAB) Oplossing voor infuus
53 L01XC38 SARCLISA (ISATUXIMAB) Oplossing voor infuus
54 L01XC32 TECENTRIQ (ATEZOLIZUMAB) Oplossing voor infuus
55 L01XC14 TRASTUZUMAB EMTANSINE Infuus
56 L01XC02 TRUXIMA (RITUXIMAB) Oplossing voor infuus
57 L01XC08 VECTIBIX (PANITUMUMAB) Oplossing voor infuus
58 L01XC11 YERVOY (IPILIMUMAB) Oplossing voor infuus
59 L01XC07 ZIRABEV (BEVACIZUMAB) Oplossing voor infuus