Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ZUCLOPENTIXOL

Druppels, Injectie, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ZUCLOPENTIXOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AF05 CISORDINOL (ZUCLOPENTIXOL) Druppels, Injectievloeistof, Tablet
N05AF05 ZUCLOPENTIXOL Druppels, Injectie, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Mulder SME, Jipping A, Silvester N, van Hunsel FPAM, Kroes BH, Woerdenbag HJ Gelijktijdig gebruik van zuclopentixol en ayurvedische producten: veilig of niet? Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek 2020 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


ZUCLOPENTIXOL

Aantal meldingen 119
Ernstig 38
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
59
(50%)
59
(50%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
gevoel te stikken : 1
hik : 1
kortademigheid : 3
loopneus : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
stoornis in de gasuitwisseling : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedvaten : 5
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 2
trombose ader : 1
Hart : 6
hartkloppingen : 3
hartstilstand : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 18
eczeem : 1
haargroei abnormaal : 1
huiduitslag : 2
lichen sclerosus : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 4
psoriasis : 1
roodheid : 1
toename huidpigment : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 3
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
Intoxicaties en letsels : 2
vergiftiging : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 14
braken : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 1
diarree : 1
harde feces : 1
misselijkheid : 1
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking van de huig : 1
tandvlees aandoening : 1
tongspasme : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
Nier en urinewegen : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
Oog : 9
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
lichtschuwheid : 1
oculogyrische crisis : 1
oogpijn : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
cerumen samengeperst : 1
doofheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 39
abnormaal gedrag : 1
afgestompt affect : 1
agressie : 1
angst : 2
depressie : 1
depressie suicidaal : 1
depressieve stemming : 5
echolalie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 1
nachtmerrie : 2
negatieve gedachten : 1
obsessieve gedachten : 1
onrust : 2
rusteloosheid : 3
slapeloosheid : 1
sociaal vermijdingsgedrag : 1
staren : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 7
zelfmoordpoging : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
kaakaandoening : 1
kaakklem : 2
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 2
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
gewicht verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25
geneesmiddelinteractie : 4
het koud hebben : 1
koorts : 1
lage lichaamstemperatuur : 2
malaise : 1
oedeem : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verminderde activiteit : 1
vermoeidheid : 8
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 8
diabetes mellitus : 1
hypofagie : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 19
borstpijn : 1
impotentie : 7
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 4
melkafscheiding : 1
pijn testikels : 1
seksuele stoornis : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 52
bewegingsstoornis : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 4
dyskinesie : 6
extrapiramidale aandoening : 3
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 5
maligne neuroleptica syndroom : 3
overmatige bewegingsdrang : 1
schrijverskramp : 1
slaperigheid : 5
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 5
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
titubatie van hoofd : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZUCLOPENTIXOL

Aantal meldingen 4.692
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.848
(39%)
2.651
(57%)
193
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
219
(5%)
209
(4%)
385
(8%)
3.550
(76%)
329
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 280
Bloed- en lymfestelsel : 227
Bloedvaten : 262
Chirurgische en medische verrichtingen : 43
Congenitale en genetische afwijkingen : 20
Endocrien syteem : 44
Hart : 311
Huid- en onderhuid : 316
Immuunsysteem : 43
Infecties en parasitaire aandoeningen : 127
Intoxicaties en letsels : 469
Lever en galwegen : 85
Maag-darmstelsel : 507
Neoplasmata : 25
Nier en urinewegen : 170
Oog : 213
Oor en evenwichtsorgaan : 28
Product aanlegenheden : 21
Psychisch : 775
Sociale omstandigheden : 64
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 467
Testuitslagen en onderzoeken : 527
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.130
Voeding en stofwisseling : 191
Voortplantingsstelsel en borsten : 232
Zenuwstelsel : 2.235
Zwangerschap en perinatale periode : 27
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AF01 FLUANXOL (FLUPENTIXOL) Injectievloeistof, Tablet
2 N05AF01 FLUPENTIXOL Injectie, Tablet
3 N05AF03 TRUXAL (CHLOORPROTIXEEN) Filmomhulde tablet