Lareb Databank

Opnieuw zoeken

OMEPRAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OMEPRAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Blokpoel R.G.T., .Broos N, de Jong-van den Berg L.T.W., de Vries T.W Waarde omeprazol bij huilende zuigelingen beperkt Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2010 154:A1850 Download publicatie

2 van Hunsel F, de Jong L, de Vries T (es)omeprazole and discoloration of regurgitated gastric contents in infants; worrying for care-takers and sign of a reduced bioavailability The Journal of Paediatric Pharmacology and Therapeutics 2016 21 DOI
3 Weits G Omeprazol en verkleurd sputum bij zuigelingen Uitsluitend Apotheek (UA) 2017 7 Download publicatie

4 Sonnenberg M., Weits,G Paars speeksel, spuug of braaksel bij (es)omeprazol Pharmaceutisch Weekblad 2019 154 Download publicatie

5 van Es M Omeprazol-suspensie Pedippi: moeilijk door te slikken voor jonge kinderen Uitsluitend Apotheek (UA) 2022 12 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Omeprazole and erectile dysfunction - an update 2015 Signals document

2 Proton pump inhibitors and tongue discolouration 2010 Signals document

3 Meldingen na substitutie omeprazol naar Omecat® 2017 Signals document

4 Omeprazole and coumarine interactions 2010 Signals document

5 Omeprazole and discolouration of the gastric content 2014 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-1-2023.


OMEPRAZOL

Aantal meldingen 2.544
Ernstig 274
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
1.016
(40%)
1.520
(60%)
8
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 203
asfyxie : 2
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 9
diafragma-aandoening : 2
droge keel : 6
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 6
geeuwen : 2
gevoel te stikken : 1
hik : 4
hoesten : 20
hyperventilatie : 4
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 3
keellaesie : 1
kortademigheid : 55
kortademigheid bij inspanning : 2
longontsteking : 1
luchtwegaandoening : 3
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
niezen : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 18
piepen : 2
productieve hoest : 2
refluxlaryngitis : 1
snurken : 2
sputum toegenomen : 1
sputum verkleurd : 32
stemstoornis : 3
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verslikken : 1
verstikking : 4
verstikkingsgevoel : 3
Bloed- en lymfestelsel : 24
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 6
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 3
bloedstollingsstoornis : 1
pernicieuze anemie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 6
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) : 1
Bloedvaten : 57
aderaandoening handen en voeten : 1
aderontsteking : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 2
Bloeduitstorting : 15
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
embolie : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 6
overmatig blozen : 10
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 9
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
hartpacemaker plaatsing : 1
Endocrien syteem : 6
hypoparathyroïdie : 2
schildklieraandoening : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 58
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartaandoening : 4
hartkloppingen : 40
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 3
trage hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 593
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 2
afscheiding uit de navel : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 25
blaar : 7
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
contact eczeem : 1
droge huid : 5
eczeem : 8
Enkelvoudige blauwe plek : 2
erythema multiforme : 5
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 47
haaraandoening : 1
haaruitval : 97
hoofdroos : 1
huidaandoening (lichen planus) : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidgezwel : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 2
huiduitslag : 71
huiduitslag ( maculo-papulair) : 6
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 101
jeukende huiduitslag : 28
Meerdere blauwe plekken : 6
minder haargroei : 1
nachtzweten : 8
nagelafwijking : 4
nagelgroei abnormaal : 1
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
onychoclasis : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 43
overmatige afscheiding van talg : 2
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 3
psoriasis : 9
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 10
rode huiduitslag : 9
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 18
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 3
toename huidpigment : 2
trichorrhexis : 1
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 3
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 8
zwangerschapsmasker : 1
zweet verkleurd : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 32
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 1
anafylactische reactie : 7
anafylactische shock : 11
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 9
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 31
amandelontsteking : 1
blaasontsteking : 1
borstontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
Campylobacter gastroenteritis : 1
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 1
gordelroos : 3
infectie : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
laryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van de speekselklier : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
orale candida infectie : 3
pseudomembraneuze colitis : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 2
speekselklierontsteking : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 10
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
heupbreuk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
oogkneuzing : 1
overdosis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 1
Lever en galwegen : 31
afwijkende leverfunctie : 6
geelzucht : 3
geelzucht (cholestatisch) : 2
geelzucht toxisch : 3
Hepatitis : 7
hepatitis cholestatisch : 2
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 3
leverfalen : 2
leverpijn : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 1110
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 9
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 6
aften : 10
alvleesklierontsteking : 4
anale pruritus : 3
belemmering van de speekselgang : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 8
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 5
bloeding van de endeldarm : 1
bloeding van zweer in slokdarm : 1
boeren : 31
braken : 57
branderige tong : 8
buikbloeding : 1
buikklachten : 48
buikpijn : 77
burning mouth-syndroom : 1
caries tanden : 1
diarree : 106
Discoloured vomit : 4
droge mond : 62
duodenogastrische reflux : 1
epigastrisch ongemak : 2
erytheem van mondslijmvlies : 1
frequente darmbewegingen : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 14
gezwollen tong : 9
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
infrequente stoelgang : 2
intrinsieke factor deficiëntie : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
kramp van de slokdarm : 2
landkaarttong : 1
lip droog : 2
lipaandoening : 2
lipbloeding : 1
lipzwelling : 13
maagaandoening : 4
maag-darm pijn : 9
maagdarmgeluiden abnormaal : 2
maagklachten : 83
maagontsteking : 2
maagpoliepen : 5
misselijkheid : 181
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 40
oedeem mond : 1
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 23
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de huig : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 2
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 32
oraal ongemak : 4
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 74
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 3
pijn in de onderbuik : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
Rebound hypersecretie van zuur : 1
regurgitatie : 1
slikken pijnlijk : 2
slokdarm ongemak : 1
speekselkliersteen : 1
tandaandoening : 4
tandpijn : 3
tintelingen mond : 4
tong droog : 1
tongaandoening : 4
tongbewegingsafwijking : 2
tongoedeem : 5
tongontsteking : 6
Tongue discomfort : 2
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 9
verandering in de stoelgang : 2
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 6
verstopping : 1
vetontlasting : 2
winderigheid : 52
zuurbranden : 14
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 4
blaaskanker : 1
kanker van de endeldarm : 1
maagkanker : 1
nierneoplasma : 1
Nier en urinewegen : 69
aandoening urinelozing : 3
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
blaaspijn : 2
bloed in de urine : 2
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 7
nierfunctie verminderd : 9
nierkoliek : 1
nierontsteking : 3
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
tubulo-interstitiële nefritis : 22
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 3
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 2
urineretentie : 1
urinewegsteen : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 2
Oog : 138
aandoening van het netvlies : 1
blindheid : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 6
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 32
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
jeuk aan oog : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 2
lichtschuwheid : 3
loslating van het netvlies : 1
lui oog (amblyopie) : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 2
oogbloeding : 1
oogirritatie : 6
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 3
ptosis van een ooglid : 1
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 56
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 65
doofheid : 3
draaiduizeligheid : 10
oorpijn : 1
oorsuizen : 39
oorzwelling : 1
slechthorendheid : 11
Product aanlegenheden : 34
aangelegenheid m.b.t. fysieke consistentie van product : 11
abnormale smaak van product : 1
klacht over product : 8
product blisterverpakkingaangelegenheid : 2
product kleuraangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 9
product vervalst : 1
Psychisch : 232
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 6
achtervolgingswaan : 1
agressie : 11
alcoholisme : 1
angst : 9
Apathisch : 3
bedplassen : 2
compulsief lipbijten : 1
Compulsive cheek biting : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 12
depressieve stemming : 23
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 1
emotionele stoornis : 2
gedachte over zelfverwonding : 1
hallucinaties : 11
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 3
initiële insomnia : 1
leesstoornis : 1
Lusteloos : 5
nachtmerrie : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 8
paniekaanval : 2
paniekreactie : 2
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 4
psychische stoornis : 3
Psychomotorische retardatie : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 10
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 18
slapeloosheid : 46
stemmingswisselingen : 3
stotteren : 1
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 1
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 10
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 4
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 300
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
botpijn : 3
botzwelling : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 3
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 56
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 2
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 2
liespijn : 1
Myopathie : 2
nekpijn : 1
osteoporose : 6
pees pijn : 2
pijn in arm of been : 12
pijn in de zij : 3
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 4
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 11
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 6
skeletspierstijfheid : 6
spier ongemak : 1
Spierpijn : 100
spierspasmen : 36
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 25
verminderde botdichtheid : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 117
Apgar score laag : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed in urine : 1
bloed magnesium verlaagd : 2
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 5
bloedingstijd verlengd : 1
calciumspiegel bloed verlaagd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 32
gewicht verlaagd : 8
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 5
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 4
INR verhoogd : 10
kaliumspiegel bloed verlaagd : 2
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 6
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
maag pH verhoogd : 1
sputum abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 4
verminderd hoeveelheid urine : 2
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
versnelde boedstolling : 1
vitamine B12 verlaagd : 1
vitamine B6 verhoogd : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 777
atrofie : 1
dorst : 4
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 53
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 35
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 6
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 2
het koud hebben : 3
honger : 2
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 3
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 3
kater : 1
koorts : 21
koude rillingen : 13
kreunen : 1
lichaamszwakte : 12
loopstoornis : 9
malaise : 52
oedeem : 8
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 7
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 3
onverwacht effect : 238
perifeer oedeem : 34
perifere zwelling : 6
pijn : 8
pijn in de borstkas : 20
pijn op de injectieplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 12
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 3
schreeuwen : 1
secretie uitscheiding : 1
slijmvlies pijn : 1
Slijmvliesaandoening : 1
slijmvliesdroogheid : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 3
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 20
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
verminderde werkzaamheid : 62
vermoeidheid : 83
verslechtering van de aandoening : 5
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 3
zwelling aangezicht : 5
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 239
aanvallen van spierkrampen (tetanie) : 3
abnormaal verlies van gewicht : 1
afkeer van voedsel : 1
diabetes mellitus : 3
folaatdeficiëntie : 1
gebrek aan verzadigingsgevoel : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 11
gewichtsschommeling : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 6
hyperlactacidemie : 1
hypochloremische alkalose : 1
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 32
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 28
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 92
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 4
toegenomen eetlust : 8
verhoging fosfaat (hyperfosfatemie) : 1
verminderde eetlust : 20
verstoorde eetlust : 2
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 2
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
vitamine-D-deficiëntie : 2
vocht vasthouden : 5
zinkdeficiëntie : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 107
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 1
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstcyste : 1
borsthyperplasie : 1
borstpijn : 3
borstvergroting : 5
genitale uitslag : 1
geslachtsorgaan bloeding : 1
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 24
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 3
onregelmatige menstruatie : 1
penisaandoening : 2
pijnlijke borst : 1
tepelaandoening : 1
tepelpijn : 1
toename baarmoederslijmvlies : 1
uitblijven zaadlozing : 2
vaginale afscheiding : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 45
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 624
aandachtstoornis : 8
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 4
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 2
dementie : 3
dementie (vasculair) : 1
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
diffuse hoofdpijn : 6
duizeligheid : 156
epilepsie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 9
faciaal spasme : 1
flauwvallen : 12
geheugen vermindering : 8
geheugenverlies : 1
gelaatsparese : 2
hersenbloeding : 1
hersenstoornis : 1
hoofdpijn : 164
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 14
minder smaak : 1
monoparese : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 3
ontsteking oogzenuw : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 3
overmatige gevoeligheid : 2
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 2
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 2
slaperigheid : 35
Smaakstoornis : 12
smaakverlies : 13
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
tintelingen : 54
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 6
trilling/beving (tremor) : 15
verandering reukvermogen : 6
verhoogde kans op epileptische aanval : 1
verhoogde spanning : 2
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 29
zenuwpijn : 4
ziekte van Parkinson : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
bloeding in zwangerschap : 1
foetale groeibeperking : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OMEPRAZOL

Aantal meldingen 131.548
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
64.497
(49%)
45.027
(34%)
22.024
(17%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
856
(1%)
75.517
(57%)
24.762
(19%)
27.113
(21%)
3.300
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.661
Bloed- en lymfestelsel : 6.045
Bloedvaten : 4.153
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.200
Congenitale en genetische afwijkingen : 335
Endocrien syteem : 1.702
Hart : 5.290
Huid- en onderhuid : 20.622
Immuunsysteem : 4.033
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.826
Intoxicaties en letsels : 10.926
Lever en galwegen : 2.558
Maag-darmstelsel : 34.486
Neoplasmata : 2.680
Nier en urinewegen : 41.583
Oog : 3.165
Oor en evenwichtsorgaan : 1.289
Product aanlegenheden : 2.592
Psychisch : 9.016
Sociale omstandigheden : 439
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7.778
Testuitslagen en onderzoeken : 7.634
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 31.666
Voeding en stofwisseling : 5.802
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.585
Zenuwstelsel : 15.735
Zwangerschap en perinatale periode : 217
Vergelijkbare geneesmiddelen