Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

OMEPRAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OMEPRAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Sonnenberg M., Weits,G Paars speeksel, spuug of braaksel bij (es)omeprazol Pharmaceutisch Weekblad 2019 154 Download publicatie

2 Weits G Omeprazol en verkleurd sputum bij zuigelingen Uitsluitend Apotheek (UA) 2017 7
3 van Hunsel F, de Jong L, de Vries T (es)omeprazole and discoloration of regurgitated gastric contents in infants; worrying for care-takers and sign of a reduced bioavailability The Journal of Paediatric Pharmacology and Therapeutics 2016 21(3):260-262
4 Zweers P.G.M.A omeprazol en erectiele dysfunctie Geneesmiddelenbulletin 2009 42;61
5 Fabius M, de Graaf L, Diemont W, van Puijenbroek E.P The weber-curve pitfall. Effects of a forced introduction on reporting rates and reported adverse event profiles (abstract) Proceedings of the ISOP conference 17-20 october 2001, Tunis 2001 145
6 de Graaf L, Fabius M.A, Diemont W.L, van Puijenbroek E.P The Weber-curve pitfall: effects of a forced introduction on reporting rates and reported adverse event profiles Pharm World Sci 2003 25(6):260-263
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 (es) Omeprazole and tinnitus 2013
2 (es) Omeprazole and vitamin B12 deficiency 2011
3 (Es)omeprazole and regurgitated gastric content discoloured - an update 2019
4 Hypomagnesaemia following the concomitant use of proton pump inhibitors and bumetanide 2015
5 Meldingen na substitutie omeprazol naar Omecat 2016
6 Omeprazol and cutaneous lupus erythematosus 2013
7 Omeprazole and coumarine interactions 2009
8 Omeprazole and erectile dysfunction – an update 2015
9 Omeprazole and erectyle dysfunction 2006
10 Omeprazole and gastric content discolouration 2013
11 Omeprazole suspension and regurgitated gastric content discoloured 2017
12 Omeprazole, esomeprazole and hypomagnesaemia 2009
13 Proton pump inhibitors and fundic gland polyps 2015
14 Proton pump inhibitors and tongue discoloration 2009
15 Proton pump inhibitors and tongue discoloration 2009
16 Proton-pump inhibitors and gynecomastia 2005
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2021.


OMEPRAZOL

Aantal meldingen 2.354
Ernstig 248
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
941
(40%)
1.406
(60%)
7
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 172
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 9
diafragma-aandoening : 2
droge keel : 5
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 6
geeuwen : 2
hik : 4
hoesten : 18
hyperventilatie : 4
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 3
keellaesie : 1
kortademigheid : 45
kortademigheid bij inspanning : 2
luchtwegaandoening : 3
neusverstopping : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 17
piepen : 2
productieve hoest : 2
refluxlaryngitis : 1
snurken : 2
sputum toegenomen : 1
sputum verkleurd : 26
stemstoornis : 3
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verslikken : 1
verstikking : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 23
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 6
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 2
bloedstollingsstoornis : 1
pernicieuze anemie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 6
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) : 1
Bloedvaten : 56
aderaandoening handen en voeten : 1
aderontsteking : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 2
Bloeduitstorting : 14
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
embolie : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 6
overmatig blozen : 10
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 9
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
hartpacemaker plaatsing : 1
Endocrien syteem : 5
hypoparathyroïdie : 2
schildklieraandoening : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 52
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartaandoening : 4
hartkloppingen : 36
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 3
trage hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 552
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 2
afscheiding uit de navel : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 25
blaar : 6
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
contact eczeem : 1
droge huid : 5
eczeem : 7
Enkelvoudige blauwe plek : 2
erythema multiforme : 4
galbulten : 45
haaraandoening : 1
haaruitval : 90
hoofdroos : 1
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidgezwel : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 2
huiduitslag : 71
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 94
jeukende huiduitslag : 27
Meerdere blauwe plekken : 6
minder haargroei : 1
nachtzweten : 7
nagelafwijking : 4
nagelgroei abnormaal : 1
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
onychoclasis : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig zweten : 38
overmatige afscheiding van talg : 2
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 3
psoriasis : 7
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 10
rode huiduitslag : 8
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 13
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 2
toename huidpigment : 1
trichorrhexis : 1
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 3
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 8
zwangerschapsmasker : 1
zweet verkleurd : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 32
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 1
anafylactische reactie : 7
anafylactische shock : 11
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 9
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 29
amandelontsteking : 1
blaasontsteking : 1
borstontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
Campylobacter gastroenteritis : 1
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 1
gordelroos : 2
infectie : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van de speekselklier : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
orale candida infectie : 3
pseudomembraneuze colitis : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 2
speekselklierontsteking : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 9
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
heupbreuk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 3
oogkneuzing : 1
overdosis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 1
Lever en galwegen : 30
afwijkende leverfunctie : 6
geelzucht : 3
geelzucht (cholestatisch) : 2
geelzucht toxisch : 3
Hepatitis : 7
hepatitis cholestatisch : 2
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 2
leverfalen : 2
leverpijn : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 1017
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 9
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 6
aften : 9
alvleesklierontsteking : 4
anale pruritus : 3
belemmering van de speekselgang : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 7
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 5
bloeding van de endeldarm : 1
bloeding van zweer in slokdarm : 1
boeren : 31
braken : 48
branderige tong : 8
buikbloeding : 1
buikklachten : 42
buikpijn : 70
burning mouth-syndroom : 1
caries tanden : 1
diarree : 99
Discoloured vomit : 4
droge mond : 56
duodenogastrische reflux : 1
epigastrisch ongemak : 2
frequente darmbewegingen : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 9
gezwollen tong : 9
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
infrequente stoelgang : 2
intrinsieke factor deficiëntie : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
kramp van de slokdarm : 2
landkaarttong : 1
lip droog : 2
lipaandoening : 2
lipbloeding : 1
lipzwelling : 10
maagaandoening : 4
maag-darm pijn : 7
maagdarmgeluiden abnormaal : 2
maagklachten : 79
maagontsteking : 2
maagpoliepen : 5
misselijkheid : 164
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 35
oedeem mond : 1
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 22
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de huig : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 2
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 31
oraal ongemak : 3
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 67
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 3
pijn in de onderbuik : 1
slikken pijnlijk : 2
slokdarm ongemak : 1
speekselkliersteen : 1
tandaandoening : 4
tandpijn : 3
tintelingen mond : 4
tong droog : 1
tongaandoening : 4
tongbewegingsafwijking : 2
tongoedeem : 5
tongontsteking : 6
Tongue discomfort : 1
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 9
verandering in de stoelgang : 2
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 4
verstopping : 1
vetontlasting : 2
winderigheid : 49
zuurbranden : 14
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 4
blaaskanker : 1
kanker van de endeldarm : 1
maagkanker : 1
nierneoplasma : 1
Nier en urinewegen : 62
aandoening urinelozing : 3
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 2
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 6
nierfunctie verminderd : 9
nierkoliek : 1
nierontsteking : 2
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 21
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 3
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
urinewegsteen : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
Oog : 134
aandoening van het netvlies : 1
blindheid : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 32
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
jeuk aan oog : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 2
lichtschuwheid : 3
loslating van het netvlies : 1
lui oog (amblyopie) : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 2
oogbloeding : 1
oogirritatie : 5
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 3
ptosis van een ooglid : 1
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 54
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 51
doofheid : 3
draaiduizeligheid : 9
oorsuizen : 30
slechthorendheid : 9
Product aanlegenheden : 13
klacht over product : 8
product blisterverpakkingaangelegenheid : 2
product kleuraangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product vervalst : 1
Psychisch : 204
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 6
achtervolgingswaan : 1
agressie : 10
alcoholisme : 1
angst : 9
Apathisch : 3
bedplassen : 2
compulsief lipbijten : 1
Compulsive cheek biting : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 12
depressieve stemming : 21
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
hallucinaties : 11
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 2
leesstoornis : 1
Lusteloos : 5
nachtmerrie : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 6
paniekaanval : 2
paniekreactie : 2
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 2
Psychomotorische retardatie : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 6
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 17
slapeloosheid : 42
stemmingswisselingen : 3
stotteren : 1
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 1
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 4
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 272
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
botpijn : 3
botzwelling : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 3
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 54
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
liespijn : 1
Myopathie : 2
nekpijn : 1
osteoporose : 5
pees pijn : 2
pijn in arm of been : 12
pijn in de zij : 3
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 4
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 10
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 5
spier ongemak : 1
Spierpijn : 88
spierspasmen : 34
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 21
verminderde botdichtheid : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 107
Apgar score laag : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed in urine : 1
bloed magnesium verlaagd : 2
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 5
bloedingstijd verlengd : 1
calciumspiegel bloed verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 29
gewicht verlaagd : 7
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 5
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 4
INR verhoogd : 10
kaliumspiegel bloed verlaagd : 2
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 6
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
maag pH verhoogd : 1
sputum abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 3
verminderd hoeveelheid urine : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
versnelde boedstolling : 1
vitamine B12 verlaagd : 1
vitamine B6 verhoogd : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 689
atrofie : 1
dorst : 4
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 51
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 32
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 6
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 2
het koud hebben : 2
honger : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 3
kater : 1
koorts : 13
koude rillingen : 6
kreunen : 1
lichaamszwakte : 10
loopstoornis : 7
malaise : 41
oedeem : 8
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 7
ontsteking : 1
onttrekkingssyndroom : 3
onverwacht effect : 227
perifeer oedeem : 33
perifere zwelling : 5
pijn : 7
pijn in de borstkas : 19
potentiërend geneesmiddel interactie : 12
reactie op de plaats van toediening : 1
slijmvlies pijn : 1
slijmvliesdroogheid : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 3
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 19
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
verminderde werkzaamheid : 62
vermoeidheid : 67
verslechtering van de aandoening : 4
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 3
zwelling aangezicht : 5
Voeding en stofwisseling : 212
aanvallen van spierkrampen (tetanie) : 3
abnormaal verlies van gewicht : 1
afkeer van voedsel : 1
diabetes mellitus : 3
folaatdeficiëntie : 1
gebrek aan verzadigingsgevoel : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 11
gewichtsschommeling : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 6
hyperlactacidemie : 1
hypochloremische alkalose : 1
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 29
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 24
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 77
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
toegenomen eetlust : 8
verhoging fosfaat (hyperfosfatemie) : 1
verminderde eetlust : 17
verstoorde eetlust : 3
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 2
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
vitamine-D-deficiëntie : 2
vocht vasthouden : 4
zinkdeficiëntie : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 104
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 1
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstcyste : 1
borsthyperplasie : 1
borstpijn : 3
borstvergroting : 5
genitale uitslag : 1
geslachtsorgaan bloeding : 1
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 21
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 3
onregelmatige menstruatie : 1
penisaandoening : 2
pijnlijke borst : 1
tepelaandoening : 1
tepelpijn : 1
toename baarmoederslijmvlies : 1
uitblijven zaadlozing : 2
vaginale afscheiding : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 45
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 568
aandachtstoornis : 6
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 2
dementie : 3
dementie (vasculair) : 1
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 141
epilepsie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 7
faciaal spasme : 1
flauwvallen : 10
geheugen vermindering : 8
geheugenverlies : 1
gelaatsparese : 1
gezichtsvelduitval : 1
hersenbloeding : 1
hersenstoornis : 1
hoofdpijn : 142
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 14
minder smaak : 1
monoparese : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 3
ontsteking oogzenuw : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 3
overmatige gevoeligheid : 2
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 2
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 2
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaperigheid : 30
Smaakstoornis : 12
smaakverlies : 13
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
tintelingen : 50
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 6
trilling/beving (tremor) : 13
verandering reukvermogen : 6
verhoogde kans op epileptische aanval : 1
verhoogde spanning : 2
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 29
zenuwpijn : 4
ziekte van Parkinson : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
bloeding in zwangerschap : 1
foetale groeibeperking : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OMEPRAZOL

Aantal meldingen 119.802
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
57.966
(48%)
40.556
(34%)
21.280
(18%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
677
(1%)
69.076
(58%)
21.572
(18%)
25.194
(21%)
3.283
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.879
Bloed- en lymfestelsel : 5.262
Bloedvaten : 3.642
Chirurgische en medische verrichtingen : 878
Congenitale en genetische afwijkingen : 304
Endocrien syteem : 1.390
Hart : 4.720
Huid- en onderhuid : 18.342
Immuunsysteem : 3.557
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.406
Intoxicaties en letsels : 10.009
Lever en galwegen : 2.317
Maag-darmstelsel : 30.612
Neoplasmata : 2.382
Nier en urinewegen : 37.604
Oog : 2.909
Oor en evenwichtsorgaan : 1.192
Product aanlegenheden : 2.323
Psychisch : 8.047
Sociale omstandigheden : 389
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7.175
Testuitslagen en onderzoeken : 7.086
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29.021
Voeding en stofwisseling : 5.149
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.490
Zenuwstelsel : 14.552
Zwangerschap en perinatale periode : 179
Vergelijkbare geneesmiddelen