Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PANTOPRAZOL, AMOXICILLINE EN CLARITROMYCINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PANTOPRAZOL, AMOXICILLINE EN CLARITROMYCINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A02BD04 PANCLAMOX (AMOXICILLINE/CLARITROMYCINE/PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet(ten)
A02BD04 PANTOPAC (AMOXICILLINE/CLARITROMYCINE/PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-5-2022.


PANTOPRAZOL, AMOXICILLINE EN CLARITROMYCINE

Aantal meldingen 142
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
44
(31%)
97
(68%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
afwijkende ademhaling : 1
bloedneus : 1
bronchospasme : 1
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 3
orofaryngeale pijn : 1
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 8
hartkloppingen : 5
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
Huid- en onderhuid : 35
angio-oedeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 3
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 9
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 5
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
vervellen : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 3
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
Clostridium difficile-infectie : 1
liesabces : 1
orale candida infectie : 2
orale herpes : 1
vulvovaginale candidiasis : 3
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 1
val : 1
Lever en galwegen : 2
leverpijn : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 97
abnormale ontlasting : 1
aften : 3
anorectaal ongemak : 1
bloederige diarree : 1
braken : 7
buikklachten : 3
buikpijn : 3
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 22
droge mond : 5
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 19
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 2
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 2
tongblaren : 1
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 4
Trichoglossia : 1
verkleurde ontlasting : 4
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 3
Acute kidney injury : 1
vaak plassen : 2
Oog : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 4
kortdurend gezichtsverlies : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
doofheid : 1
oorsuizen : 3
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 28
abnormale dromen : 1
angst : 2
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 2
doorslaapstoornis : 1
emotionele droefheid : 1
hallucinaties : 5
manie : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
gewrichtspijn : 5
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 3
bloeddruk verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 26
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 5
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 2
vermoeidheid : 7
Voeding en stofwisseling : 5
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
borstaandoening : 1
impotentie : 1
verlate menstruatie : 1
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 76
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 14
flauwvallen : 2
hersenstoornis : 1
hoofdpijn : 8
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
multipele sclerose : 1
niet kunnen ruiken : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 26
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PANTOPRAZOL, AMOXICILLINE EN CLARITROMYCINE

Aantal meldingen 67.135
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
29.686
(44%)
21.670
(32%)
15.779
(24%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
734
(1%)
38.584
(57%)
13.244
(20%)
13.653
(20%)
920
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.181
Bloed- en lymfestelsel : 3.477
Bloedvaten : 1.841
Chirurgische en medische verrichtingen : 544
Congenitale en genetische afwijkingen : 129
Endocrien syteem : 720
Hart : 2.367
Huid- en onderhuid : 8.583
Immuunsysteem : 2.028
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.764
Intoxicaties en letsels : 2.529
Lever en galwegen : 1.449
Maag-darmstelsel : 14.061
Neoplasmata : 1.409
Nier en urinewegen : 28.448
Oog : 1.298
Oor en evenwichtsorgaan : 471
Product aanlegenheden : 846
Psychisch : 3.293
Sociale omstandigheden : 164
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.893
Testuitslagen en onderzoeken : 3.983
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.421
Voeding en stofwisseling : 2.269
Voortplantingsstelsel en borsten : 417
Zenuwstelsel : 6.425
Zwangerschap en perinatale periode : 119
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.