Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PANTOPRAZOL, AMOXICILLINE EN CLARITROMYCINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in PANTOPRAZOL, AMOXICILLINE EN CLARITROMYCINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van der Kooi D, van Es M Vitamine B12 en magnesium tekort bij maagzuurremmers Reuma Magazine 2023 2023 Download publicatie

2 van der Kooi D, van Es M Een tekort aan vitamine B12 en magnesium bij maagzuurremmers Lijfblad 2023 29 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


PANTOPRAZOL, AMOXICILLINE EN CLARITROMYCINE

Aantal meldingen 163
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
49
(30%)
113
(69%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 12
afwijkende ademhaling : 1
bloedneus : 1
bronchospasme : 1
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 4
orofaryngeale pijn : 1
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 8
hartkloppingen : 5
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
Huid- en onderhuid : 41
acne : 1
angio-oedeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 3
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 10
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 6
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 3
vervellen : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 3
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
Clostridium difficile-infectie : 1
genitale candidiasis : 1
liesabces : 1
orale candida infectie : 2
orale herpes : 1
vulvovaginale candidiasis : 3
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 2
blootstelling via moedermelk : 1
val : 1
Lever en galwegen : 3
geelzucht : 1
leverpijn : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 116
abnormale ontlasting : 1
aften : 3
anorectaal ongemak : 1
bloederige diarree : 1
braken : 8
buikklachten : 4
buikpijn : 4
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 26
droge mond : 7
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 3
misselijkheid : 22
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 2
slikken pijnlijk : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 2
tongblaren : 1
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 5
Trichoglossia : 2
verkleurde ontlasting : 4
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 3
Acute kidney injury : 1
vaak plassen : 2
Oog : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 4
kortdurend gezichtsverlies : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 3
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 33
abnormale dromen : 1
angst : 2
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 2
doorslaapstoornis : 1
emotionele droefheid : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinaties : 5
manie : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 4
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 14
gewrichtspijn : 5
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloeddruk verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 28
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 5
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 3
vermoeidheid : 8
Voeding en stofwisseling : 6
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
borstaandoening : 1
impotentie : 1
verlate menstruatie : 1
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 86
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 16
flauwvallen : 2
hersenstoornis : 1
hoofdpijn : 11
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
multipele sclerose : 1
niet kunnen ruiken : 1
presyncope : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 7
smaakverlies : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 27
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PANTOPRAZOL, AMOXICILLINE EN CLARITROMYCINE

Aantal meldingen 77.918
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
35.338
(45%)
26.051
(33%)
16.529
(21%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.047
(1%)
43.285
(56%)
16.236
(21%)
16.336
(21%)
1.014
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.907
Bloed- en lymfestelsel : 4.387
Bloedvaten : 2.326
Chirurgische en medische verrichtingen : 809
Congenitale en genetische afwijkingen : 164
Endocrien syteem : 998
Hart : 2.974
Huid- en onderhuid : 10.669
Immuunsysteem : 2.394
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.272
Intoxicaties en letsels : 3.371
Lever en galwegen : 1.697
Maag-darmstelsel : 17.436
Neoplasmata : 1.679
Nier en urinewegen : 31.641
Oog : 1.587
Oor en evenwichtsorgaan : 566
Product aanlegenheden : 991
Psychisch : 4.015
Sociale omstandigheden : 211
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.559
Testuitslagen en onderzoeken : 4.769
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.742
Voeding en stofwisseling : 2.987
Voortplantingsstelsel en borsten : 481
Zenuwstelsel : 7.640
Zwangerschap en perinatale periode : 144
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.