Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PANTOPRAZOL, AMOXICILLINE EN CLARITROMYCINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PANTOPRAZOL, AMOXICILLINE EN CLARITROMYCINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A02BD04 PANCLAMOX (AMOXICILLINE/CLARITROMYCINE/PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet(ten)
A02BD04 PANTOPAC (AMOXICILLINE/CLARITROMYCINE/PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 15-9-2020.


PANTOPRAZOL, AMOXICILLINE EN CLARITROMYCINE

Aantal meldingen 122
Ernstig 16
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
37
(30%)
84
(69%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
afwijkende ademhaling : 1
bronchospasme : 1
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 3
orofaryngeale pijn : 1
Bloedvaten : 4
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 3
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 31
angio-oedeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 3
haaruitval : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 8
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 4
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
vervellen : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 3
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
Clostridium difficile-infectie : 1
liesabces : 1
orale candida infectie : 2
vulvovaginale candidiasis : 3
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
val : 1
Lever en galwegen : 2
leverpijn : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 77
abnormale ontlasting : 1
aften : 3
bloederige diarree : 1
braken : 6
buikklachten : 2
buikpijn : 3
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 16
droge mond : 4
frequente darmbewegingen : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 15
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 2
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 1
tongblaren : 1
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 4
Trichoglossia : 1
verkleurde ontlasting : 4
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 3
Acute kidney injury : 1
vaak plassen : 2
Oog : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 4
kortdurend gezichtsverlies : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
doofheid : 1
oorsuizen : 2
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 20
abnormale dromen : 1
angst : 2
desoriëntatie : 1
doorslaapstoornis : 1
hallucinaties : 4
manie : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
gewrichtspijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 3
bloeddruk verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gezichtszwelling : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 3
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 2
vermoeidheid : 2
Voeding en stofwisseling : 4
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
uitdroging : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
borstaandoening : 1
impotentie : 1
verlate menstruatie : 1
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 60
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 11
flauwvallen : 2
hoofdpijn : 6
multipele sclerose : 1
niet kunnen ruiken : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 20
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PANTOPRAZOL, AMOXICILLINE EN CLARITROMYCINE

Aantal meldingen 63.051
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
27.452
(44%)
19.966
(32%)
15.633
(25%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
692
(1%)
37.290
(59%)
11.251
(18%)
12.928
(21%)
890
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.834
Bloed- en lymfestelsel : 3.216
Bloedvaten : 1.612
Chirurgische en medische verrichtingen : 486
Congenitale en genetische afwijkingen : 127
Endocrien syteem : 655
Hart : 2.128
Huid- en onderhuid : 7.837
Immuunsysteem : 1.831
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.678
Intoxicaties en letsels : 2.337
Lever en galwegen : 1.305
Maag-darmstelsel : 13.110
Neoplasmata : 1.351
Nier en urinewegen : 27.454
Oog : 1.206
Oor en evenwichtsorgaan : 435
Product aanlegenheden : 804
Psychisch : 3.042
Sociale omstandigheden : 148
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.679
Testuitslagen en onderzoeken : 3.734
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.416
Voeding en stofwisseling : 2.112
Voortplantingsstelsel en borsten : 395
Zenuwstelsel : 5.838
Zwangerschap en perinatale periode : 114
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.