Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METOCLOPRAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METOCLOPRAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A03FA01 METOCLOPRAMIDE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet
A03FA01 PRIMPERAN (METOCLOPRAMIDE) Drank, Injectievloeistof, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hoogendam A., Hofmeijer J., Frijns C.J.M. Ernstig parkinsonisme ten gevolge van metoclopramide bij een patiënte met polyfarmacie. NTVG 2002 146(4):175-177
2 Boekel, A. van Parkinsonisme door gebruik geneesmiddelen onderschat Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(49):20-21
3 Moor de R.A., Diemont W.L., Visser M.O.J.M. Urineretentie bij 2 kinderen na gebruik van anti-emetica tijdens een acute gastro-enteritis NTVG 2005 149(26):1472-1474
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 A combination of metoclopramide and selective serotonin reuptake inhibitors: additional extrapyramidal effects? 2005
2 Angioedema and allergic reactions in metoclopramide containing products 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


METOCLOPRAMIDE

Aantal meldingen 1.013
Ernstig 407
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
299
(30%)
710
(70%)
4
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 80
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
apneuaanval : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
bronchospasme : 2
falen van de ademhaling : 3
Faryngeale zwelling : 1
hik : 3
hoesten : 1
hoorbare piepende ademhaling : 2
hyperventilatie : 2
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 29
longaandoening : 1
longbloeding : 1
longembolie : 1
longfibrose : 1
longinfiltraat : 1
longontsteking : 2
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 2
niezen : 1
onderdrukking ademhaling : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 2
ophoesten van bloed : 1
piepen : 1
pleurale effusie : 1
respiratoire alkalose : 1
snelle ademhaling : 1
sputum toegenomen : 1
stemstoornis : 3
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
vocht in de longen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 32
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 4
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
eosinofilie : 1
febriele neutropenie : 2
hemolytisch uremisch syndroom : 1
heparine-geïnduceerde trombocytopenie : 1
leukocytose : 1
Normocytic anaemia : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 5
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 37
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 1
Bloeding : 3
Bloeduitstorting : 7
bloedvatocclusie : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 8
lage bloeddruk bij opstaan : 1
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
Leriche-syndroom : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
perifere embolie : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 2
vaatspasme : 1
veno-occlusieve ziekte : 1
verhoogde bloeddruk : 3
wisselende bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
beenamputatie : 1
Endocrien syteem : 8
bijnierbloeding : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
schildklierontsteking : 1
stoornis functie bijnier : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 3
Hart : 67
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartfalen : 2
hartfalen acuut : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 13
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 4
hartspieraandoening : 2
hartspierziekte acuut : 1
hartstilstand : 5
harttoxiciteit : 1
linkerventrikeldisfunctie : 1
onregelmatige hartslag : 4
ontsteking hartzakje : 1
polsloze elektrische activiteit : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 7
spasme in de kransslagader : 4
trage hartslag : 6
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 168
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 14
blaar : 4
contact eczeem : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 12
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 8
hand-voet syndroom : 3
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 3
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidtoxiciteit : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverharding : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 19
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
nagelgroei abnormaal : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 10
papel : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 10
roodheid : 18
Stevens-Johnson-syndroom : 2
verandering haarkleur : 2
verandering haartextuur : 1
verlies van vingerafdrukken : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 24
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 1
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 6
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 11
Infecties en parasitaire aandoeningen : 28
abces : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
cellulitis : 1
diverticulitis : 1
herpes zoster verspreid : 1
infectie van het oor : 1
longabces : 1
longontsteking : 4
neutropenische sepsis : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
ontsteking nagelriem : 2
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ooginfectie : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 2
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 1
sepsis : 2
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 2
Varicella zoster virus infection : 1
Intoxicaties en letsels : 23
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
huidletsel t.g.v. bestraling : 1
loslaten operatielitteken : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
medicatiefout : 1
medicatiefout ten gevolge van op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en aandoening : 1
overdosis : 4
Producttoedieningsfout : 2
reactie gerelateerd aan infusie : 4
recall fenomeen : 2
retinaal letsel : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
wond : 1
wondsecretie : 1
Lever en galwegen : 27
afwijkende leverfunctie : 8
galblaasdilatatie : 1
galblaaskoliek : 1
galwegobstructie : 1
geelzucht toxisch : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 2
hepatische cirrose : 1
Hepatitis : 4
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 4
Maag-darmstelsel : 229
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 2
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 5
anorectaal ongemak : 1
boeren : 3
braakneiging : 1
braken : 31
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 7
colitis ulcerosa : 1
darmobstructie (ileus) : 3
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
darmontsteking (enterocolitis) : 2
diarree : 27
diverticulaire perforatie : 1
droge mond : 6
enteritis : 2
gastro-intestinale perforatie : 1
gastro-intestinale vaatmisvorming hemorragisch : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 13
ingewandenischemie : 1
jejunumperforatie : 1
kramp van de slokdarm : 1
lip droog : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 3
maag-darm pijn : 1
megacolon : 1
mesenterische arterietrombose : 1
misselijkheid : 42
mondaandoening : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 7
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 1
pancreatitisrecidivering : 1
perforatie van de dikke darm : 2
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
pneumatosis intestinalis : 1
protrusie tong : 2
regurgitatie : 1
tandaandoening : 2
tandverkleuring : 3
tintelingen mond : 3
tongaandoening : 1
tongoedeem : 2
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 2
vergrote huig : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 5
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zweer in slokdarm : 3
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 7
botmetastase : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
kwaadaardige longkanker : 1
leverkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 3
Nier en urinewegen : 43
aandoening urinelozing : 4
Acute kidney injury : 4
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 6
nierfunctie verminderd : 10
nierontsteking : 1
nierontsteking (glomerulonefritis) : 1
toxische nefropathie : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 3
uitblijven van urineproductie : 2
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verzuring van het bloed door functiestoornis de nierbuisjes (renal tubular acidosis) : 1
Oog : 62
accomodatiestoornis ooglens : 1
afsluiting netvliesader : 1
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) : 1
Afwijking oogbeweging : 1
afwijking oogbewegingen beide ogen : 1
blindheid unilateraal : 1
cornea-erosie : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 6
externe oogspierverlamming : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 12
glaucoom : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 2
oculogyrische crisis : 6
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 2
oogzenuw aandoening : 2
oogzwelling : 1
opticus ischaemie neuropathie : 1
ptosis van een ooglid : 1
pupil vernauwing : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductieaandoening : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 8
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 16
doofheid : 2
doofheid bilateraal : 1
draaiduizeligheid : 2
evenwichtsaandoening : 1
oorsuizen : 4
ototoxiciteit : 1
overgevoeligheid voor geluid : 3
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 2
productafzetting : 1
Psychisch : 156
aanpassingsstoornis : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 2
alcoholprobleem : 1
angst : 18
angst voor de dood : 1
angststoornis : 1
Apathisch : 4
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 12
depressieve stemming : 9
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 13
ijlen : 6
impulsbeheersingsstoornis : 1
libidoverlies : 1
manie : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 4
ontremming : 1
paniekaanval : 5
psychische stoornis : 1
psychotisch gedrag : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 14
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 10
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 1
tandenknarsen : 1
tic : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 10
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 8
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 112
asymmetrie van het gezicht : 1
botpijn : 1
dwangstand van het hoofd : 12
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 6
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 23
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 4
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 26
spierstijfheid : 4
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 51
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
amylase verhoogd : 1
bloed parathyroïdhormoon verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 3
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
elektrocardiogram QT-interval abnormaal : 1
elektrocardiogramverandering : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
INR verhoogd : 3
INR verlaagd : 2
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
lipase verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
myocardnecrosemarker verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
troponine verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
vertraagde bloedstolling : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 156
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 22
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 3
gezichtszwelling : 3
het heet hebben : 1
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatskoudheid : 1
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 10
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 6
loopstoornis : 4
malaise : 15
multi-orgaanfalen : 1
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 2
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 3
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 11
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 2
pijn : 6
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 3
slijmvliesonsteking : 5
temperatuurintolerantie : 3
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 2
xerose : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 4
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 61
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
laag albumine (hypoalbuminemie) : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 6
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 6
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 13
metabole acidose : 4
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 3
uitdroging : 4
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 5
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 2
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 19
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
impotentie : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
verlate menstruatie : 1
verworven phimosis : 1
Vulvovaginal inflammation : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 417
aandachtstoornis : 3
afsluiting van de arteria basilaris : 1
afwijkend coördinatievermogen : 4
amnestische stoornis : 1
anesthesie : 1
arteria carotis dissecans : 1
ataxie : 2
beroerte (CVA) : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 5
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 1
cerebrale trombose : 1
cholinerg syndroom : 1
clonus : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 28
dyskinesie : 34
een verlaagde spierspanning : 2
epilepsie : 4
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 3
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 36
flauwvallen : 11
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 2
gelaatsparese : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 3
herseninfarct : 1
hersenoedeem : 1
hoofdpijn : 25
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 1
IIIde zenuwparese : 1
infarct in kleine hersenen : 1
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 1
maligne neuroleptica syndroom : 1
migraine : 4
myasthenia gravis : 1
neurologisch symptoom : 2
neurotoxiciteit : 1
niet kunnen ruiken : 1
onrust bij pasgeborene : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
oromandibulaire dystonie : 4
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 2
overmatige gevoeligheid : 3
perifere sensimotorische neuropathie : 2
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 7
presyncope : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 12
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 33
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 7
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 5
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 7
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 19
toegenomen spierspanning (dystonie) : 36
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 2
toeval (convulsie) : 7
tongverlamming : 1
Toxic leukoencephalopathy : 1
trilling/beving (tremor) : 20
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 3
verlamming : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 2
verminderd bewustzijn : 7
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 5
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 4
foetale dood : 2
foetale hypokinesie : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METOCLOPRAMIDE

Aantal meldingen 60.327
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
38.106
(63%)
18.105
(30%)
4.116
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
612
(1%)
25.859
(43%)
20.808
(34%)
10.427
(17%)
2.621
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.886
Bloed- en lymfestelsel : 658
Bloedvaten : 1.583
Chirurgische en medische verrichtingen : 128
Congenitale en genetische afwijkingen : 165
Endocrien syteem : 160
Hart : 2.307
Huid- en onderhuid : 6.363
Immuunsysteem : 1.470
Infecties en parasitaire aandoeningen : 572
Intoxicaties en letsels : 6.792
Lever en galwegen : 471
Maag-darmstelsel : 6.580
Neoplasmata : 152
Nier en urinewegen : 628
Oog : 4.717
Oor en evenwichtsorgaan : 384
Product aanlegenheden : 97
Psychisch : 10.192
Sociale omstandigheden : 4.563
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.157
Testuitslagen en onderzoeken : 3.193
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.552
Voeding en stofwisseling : 971
Voortplantingsstelsel en borsten : 512
Zenuwstelsel : 36.589
Zwangerschap en perinatale periode : 148
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A03FA02 CISAPRIDE Overige toedieningsvormen
2 A03FA03 DOMPERIDON Smelttablet, Zetpil
3 A03FA03 MAAGKLACHTEN EN MISSELIJKHEID (DOMPERIDON) Tablet
4 A03FA03 MOTILIUM (DOMPERIDON) Drank (suspensie)
5 A03FA03 PERIDON (DOMPERIDON) Zetpil
6 A03FA05 LITICAN () Injectie, Tablet