Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ONDANSETRON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ONDANSETRON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A04AA01 ONDANSETRON Infusievloeistof, Injectievloeistof, Stroop, Tablet, Zetpil
A04AA01 ZOFRAN (ONDANSETRON) Stroop
A04AA01 ZOFRAN ZYDIS (ONDANSETRON) Smelttablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van der Mijle A.E, Woestenberg P.J The use of ondansetron in the first trimester: Any differences after the EMA PRAC recommendation to not use it? Neurotoxicology and Teratology 2023 98 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


ONDANSETRON

Aantal meldingen 82
Ernstig 18
Geslacht
Man
Vrouw
28
(34%)
54
(66%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
bloedneus : 1
hik : 2
kortademigheid : 2
longembolie : 1
Bloedvaten : 3
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
perifere arterie trombose : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 1
onregelmatige hartslag : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 16
angio-oedeem : 1
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
galbulten : 4
huiduitslag : 3
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 3
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 4
Intoxicaties en letsels : 6
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 5
Maag-darmstelsel : 26
buikklachten : 1
buikpijn : 4
diarree : 6
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 1
obstipatie, verstopping : 10
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 2
aandoening urinelozing : 1
vaak plassen : 1
Oog : 7
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 2
oogaandoening : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 5
afgestompt affect : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
katatonie : 1
psychische stoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
dwangstand van het hoofd : 1
kaakklem : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 1
spierspasmen : 3
spierstijfheid : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 5
afwijkend ECG (QT verlengd) : 4
bloeddruk verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
huilen : 1
koorts : 2
loopstoornis : 1
reactie op de injectieplaats : 2
vermoeidheid : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
borstvoeding toegenomen, puerperaal : 1
Zenuwstelsel : 30
coma : 1
duizeligheid : 4
dyskinesie : 3
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 4
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 3
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 1
migraine : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 2
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale dood : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ONDANSETRON

Aantal meldingen 25.790
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
15.943
(62%)
7.589
(29%)
2.258
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
280
(1%)
12.885
(50%)
5.818
(23%)
5.892
(23%)
915
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.737
Bloed- en lymfestelsel : 935
Bloedvaten : 1.973
Chirurgische en medische verrichtingen : 202
Congenitale en genetische afwijkingen : 1.166
Endocrien syteem : 91
Hart : 2.400
Huid- en onderhuid : 6.278
Immuunsysteem : 1.617
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.416
Intoxicaties en letsels : 4.568
Lever en galwegen : 588
Maag-darmstelsel : 6.051
Neoplasmata : 367
Nier en urinewegen : 723
Oog : 1.298
Oor en evenwichtsorgaan : 451
Product aanlegenheden : 320
Psychisch : 2.565
Sociale omstandigheden : 74
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.351
Testuitslagen en onderzoeken : 2.436
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.106
Voeding en stofwisseling : 1.289
Voortplantingsstelsel en borsten : 314
Zenuwstelsel : 5.708
Zwangerschap en perinatale periode : 930
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A04AA02 GRANISETRON Injectievloeistof, Oplossing voor infuus, Tablet
2 A04AA02 KYTRIL (GRANISETRON) Tablet
3 A04AA02 SANCUSO (GRANISETRON) Pleister
4 A04AA03 NOVABAN () Capsule, Injectie
5 A04AA05 ALOXI (PALONOSETRON) Injectievloeistof
6 A04AA55 AKYNZEO (NETUPITANT/PALONOSETRON) Capsule