Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MACROGOL, COMBINATIEPREPARATEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in MACROGOL, COMBINATIEPREPARATEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Lint J, Davidson L Cardiale decompensatie na gebruik Pleinvue® en andere macrogol/ elektrolyten preparaten voor colonlavage bij patiënten met hartfalen MAGMA 2023 29 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


MACROGOL, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 582
Ernstig 65
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
168
(29%)
410
(70%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 53
beklemming keel : 1
droge keel : 1
Dyspneu in rust : 1
Faryngeale zwelling : 5
hik : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 24
loopneus : 4
neusverstopping : 2
niezen : 4
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 2
prikkeling voorhoofdsholten : 1
slaap apneu syndroom : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloedvaten : 14
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 3
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 6
Hart : 33
hartaandoening : 2
hartfalen : 2
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 13
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 5
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 5
snel hartritme : 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
Huid- en onderhuid : 146
allergische huidontsteking : 3
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 10
eczeem : 2
galbulten : 23
haaruitval : 3
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 28
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 25
jeukende huiduitslag : 17
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 6
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 13
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 30
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 9
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 14
Reaction to excipient : 1
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking tandvlees : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 5
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Product use complaint : 3
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 413
aambeien : 1
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandoening van anus en endeldarm : 1
abnormale ontlasting : 5
aften : 2
Anal fissure haemorrhage : 1
anorectaal ongemak : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 11
braakneiging : 2
braken : 64
buikklachten : 9
buikpijn : 49
caries tanden : 1
darmobstructie (ileus) : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 28
droge mond : 11
dyschezie : 1
frequente darmbewegingen : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 5
Hyperesthesie tanden : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 5
Infantile diarrhoea : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 6
maag-darm pijn : 5
maagdarmgeluiden abnormaal : 2
maagdarmstelselhypomotiliteit : 1
maagklachten : 6
misselijkheid : 62
obstipatie, verstopping : 12
ontsteking mondholte : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 29
oraal ongemak : 1
perforatie van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 13
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 10
pijn in de onderbuik : 4
slokdarm ongemak : 1
slokdarmruptuur : 1
tandaandoening : 1
tandaanslag/plaque : 1
tandafzetting : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 3
tong beslagen : 1
tong pruritus : 1
tongaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 1
verminderde maaglediging : 1
volvolus : 1
winderigheid : 22
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 16
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 3
Oog : 20
allergische oogontsteking : 1
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogzwelling : 3
periorbitale zwelling : 1
rood oog : 1
traanproductie afgenomen : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 6
zwelling van ooglid : 1
Product aanlegenheden : 6
abnormale smaak van product : 1
klacht over product : 3
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 25
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
angst : 1
Apathisch : 1
depressieve stemming : 4
desoriëntatie : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 3
paniekaanval : 2
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 51
botpijn : 2
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 2
nekpijn : 2
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 1
rugpijn : 5
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 17
spierspasmen : 11
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 41
antipsychoticaspiegel supratherapeutisch : 1
bloed urine : 1
bloeddruk verhoogd : 8
bloeddruk verlaagd : 4
gewicht verhoogd : 7
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 5
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Muscle strength abnormal : 1
natrium bloed verlaagd : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
verminderd hoeveelheid urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 198
dorst : 9
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 6
geneesmiddelinteractie : 12
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 7
het koud hebben : 12
huilen : 2
Illness : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 3
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 3
koude rillingen : 20
lichaamszwakte : 5
malaise : 8
oedeem : 9
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 30
perifeer oedeem : 13
perifere zwelling : 2
pijn : 2
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
Therapeutisch product effect vertraagd : 3
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 17
verslechtering van de aandoening : 3
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 25
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 4
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 8
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 13
aandoening van vulva : 1
bloed in het sperma : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
Intermenstrual bleeding : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
vergrote schaamlippen : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 1
vulvovaginale zwelling : 1
Zenuwstelsel : 146
duizeligheid : 29
epilepsie : 6
flauwvallen : 5
geheugenverlies : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 55
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
ischemisch cerebraal infarct : 2
migraine : 4
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 1
presyncope : 5
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 6
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 6
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 5
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
gewicht afgenomen neonataal : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MACROGOL, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 1.225
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
731
(60%)
428
(35%)
66
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
8
(1%)
417
(34%)
98
(8%)
683
(56%)
19
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 105
Bloed- en lymfestelsel : 42
Bloedvaten : 83
Chirurgische en medische verrichtingen : 13
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Endocrien syteem : 12
Hart : 59
Huid- en onderhuid : 256
Immuunsysteem : 127
Infecties en parasitaire aandoeningen : 57
Intoxicaties en letsels : 178
Lever en galwegen : 20
Maag-darmstelsel : 479
Neoplasmata : 14
Nier en urinewegen : 54
Oog : 47
Oor en evenwichtsorgaan : 8
Product aanlegenheden : 67
Psychisch : 110
Sociale omstandigheden : 10
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 68
Testuitslagen en onderzoeken : 112
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 344
Voeding en stofwisseling : 123
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
Zenuwstelsel : 207
Zwangerschap en perinatale periode : 12
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A06AD04 MAGNESIUMSULFAAT Zakje (poeder)
2 A06AD10 EZICLEN (NATRIUM-/MAGNESIUM-/KALIUMSULFAAT) Oplossing voor drank
3 A06AD11 BOOTS PHARMACEUTICALS (LACTULOSE) Stroop
4 A06AD11 DUPHALAC (LACTULOSE) Stroop
5 A06AD11 LACTULOSE Stroop
6 A06AD11 LAXEERDRANK APOTEX STROOP (LACTULOSE) Stroop
7 A06AD11 LAXEERDRANK HTP (LACTULOSE) Stroop
8 A06AD11 LAXEERSIROOP 'SAN' (LACTULOSE) Stroop
9 A06AD11 LAXEERSTROOP TEVA (LACTULOSE) Stroop
10 A06AD11 LEGENDAL (LACTULOSE) Zakje (granulaat)
11 A06AD11 LIVSANE (LACTULOSE) Stroop
12 A06AD12 IMPORTAL (LACTITOL) Drank, Zakje (poeder)
13 A06AD13 NATRIUMSULFAAT Poeder voor drank
14 A06AD15 FORLAX (MACROGOL) Poeder voor drank
15 A06AD15 MACROGOL Poeder voor drank
16 A06AD17 PHOSPHORAL (NATRIUMFOSFATEN) Drank
17 A06AD19 MAGNESIUMCITRAAT Overige toedieningsvormen