Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MACROGOL, COMBINATIEPREPARATEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MACROGOL, COMBINATIEPREPARATEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.


MACROGOL, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 390
Ernstig 52
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
116
(30%)
271
(69%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 35
beklemming keel : 1
droge keel : 1
Dyspneu in rust : 1
Faryngeale zwelling : 4
hik : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 17
loopneus : 2
neusverstopping : 1
niezen : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
Bloedvaten : 10
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 5
Hart : 17
hartfalen : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 3
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 110
allergische huidontsteking : 3
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 8
eczeem : 2
galbulten : 21
haaruitval : 1
huid warm : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 22
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 16
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 4
pijn aan de huid : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 7
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 28
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 9
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 12
Reaction to excipient : 1
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking tandvlees : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
blootstelling via moedermelk : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 226
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 5
aften : 1
Anal fissure haemorrhage : 1
anorectaal ongemak : 2
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 5
braken : 21
buikklachten : 7
buikpijn : 33
caries tanden : 1
darmobstructie (ileus) : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 20
diarree bij pasgeborene : 1
droge mond : 8
dyschezie : 1
frequente darmbewegingen : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 4
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
lipaandoening : 1
lipzwelling : 4
maag-darm pijn : 1
maagdarmstelselhypomotiliteit : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 23
obstipatie, verstopping : 10
ontsteking mondholte : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 12
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 9
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 5
pijn in de onderbuik : 4
tandaandoening : 1
tandafzetting : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 3
tong pruritus : 1
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 1
verminderde maaglediging : 1
winderigheid : 14
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 13
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
Oog : 11
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogzwelling : 2
traanproductie afgenomen : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 4
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 14
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 2
paniekaanval : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 32
botpijn : 1
gewrichtszwelling : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 9
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 27
antipsychoticaspiegel supratherapeutisch : 1
bloed urine : 1
bloeddruk verhoogd : 5
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverenzym abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Muscle strength abnormal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 119
dorst : 6
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 6
geneesmiddelinteractie : 11
gezichtszwelling : 3
het heet hebben : 1
het koud hebben : 7
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 3
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 4
oedeem : 8
onverwacht effect : 24
perifeer oedeem : 11
perifere zwelling : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 4
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
Therapeutisch product effect vertraagd : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 19
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 3
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 5
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
bloed in het sperma : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 91
duizeligheid : 15
epilepsie : 5
flauwvallen : 2
geheugenverlies : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 28
ischemisch cerebraal infarct : 2
migraine : 2
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 1
presyncope : 3
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 6
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 4
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
gewicht afgenomen neonataal : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MACROGOL, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 734
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
435
(59%)
257
(35%)
42
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2
(0%)
290
(40%)
66
(9%)
366
(50%)
10
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 69
Bloed- en lymfestelsel : 29
Bloedvaten : 57
Chirurgische en medische verrichtingen : 7
Congenitale en genetische afwijkingen : 3
Endocrien syteem : 10
Hart : 37
Huid- en onderhuid : 155
Immuunsysteem : 51
Infecties en parasitaire aandoeningen : 35
Intoxicaties en letsels : 102
Lever en galwegen : 14
Maag-darmstelsel : 285
Neoplasmata : 7
Nier en urinewegen : 31
Oog : 37
Oor en evenwichtsorgaan : 4
Product aanlegenheden : 47
Psychisch : 66
Sociale omstandigheden : 6
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 42
Testuitslagen en onderzoeken : 61
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 212
Voeding en stofwisseling : 75
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
Zenuwstelsel : 136
Zwangerschap en perinatale periode : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A06AD04 MAGNESIUMSULFAAT Zakje (poeder)
2 A06AD10 EZICLEN (NATRIUM-/MAGNESIUM-/KALIUMSULFAAT) Oplossing voor drank
3 A06AD11 BOOTS PHARMACEUTICALS (LACTULOSE) Stroop
4 A06AD11 DUPHALAC (LACTULOSE) Stroop
5 A06AD11 LACTULOSE Stroop, Zakje (poeder)
6 A06AD11 LAXEERDRANK APOTEX STROOP (LACTULOSE) Stroop
7 A06AD11 LAXEERDRANK HTP (LACTULOSE) Stroop
8 A06AD11 LAXEERSIROOP 'SAN' (LACTULOSE) Stroop
9 A06AD11 LAXEERSTROOP TEVA (LACTULOSE) Stroop
10 A06AD11 LEGENDAL (LACTULOSE) Zakje (granulaat)
11 A06AD11 LIVSANE (LACTULOSE) Stroop
12 A06AD12 IMPORTAL (LACTITOL) Drank, Zakje (poeder)
13 A06AD13 NATRIUMSULFAAT Drank, Poeder voor drank
14 A06AD15 FORLAX (MACROGOL) Poeder voor drank
15 A06AD15 MACROGOL Poeder voor drank
16 A06AD17 PHOSPHORAL (NATRIUMFOSFATEN) Drank
17 A06AD19 MAGNESIUMCITRAAT Overige toedieningsvormen