Lareb Databank

Opnieuw zoeken

INSULINE LISPRO

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in INSULINE LISPRO behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10AB04 HUMALOG (INSULINE LISPRO) Injectievloeistof
A10AB04 HUMALOG JUNIOR (INSULINE LISPRO) Injectievloeistof
A10AB04 HUMALOG PEN (INSULINE LISPRO) Injectie
A10AB04 INSULINE LISPRO Injectievloeistof
A10AB04 LYUMJEV (INSULINE LISPRO) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


INSULINE LISPRO

Aantal meldingen 55
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
24
(44%)
31
(56%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
kortademigheid : 1
Huid- en onderhuid : 9
eczeem : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 4
overmatig zweten : 1
Immuunsysteem : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 3
misselijkheid : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandaanslag/plaque : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
gewrichtspijn : 1
Spierpijn : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 10
glucosespiegel bloed verhoogd : 6
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
wisselende glucosespiegel : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 39
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 1
geneesmiddelinteractie : 14
injectieplaatsverharding : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
onverwacht effect : 9
perifeer oedeem : 1
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op infuusplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect vertraagd : 1
vermoeidheid : 4
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 28
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 12
insulinebehoefte verhoogd : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 12
verlaagde insulinebehoefte : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
genitale uitslag : 1
Zenuwstelsel : 11
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 1
hoofdpijn : 4
slaperigheid : 1
spierspasmen : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 1
veranderd bewustzijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
aandoening aan de placenta : 1
doodgeboorte : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INSULINE LISPRO

Aantal meldingen 76.001
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
41.687
(55%)
32.154
(42%)
2.160
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
519
(1%)
63.336
(83%)
5.239
(7%)
6.598
(9%)
309
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.723
Bloed- en lymfestelsel : 401
Bloedvaten : 2.195
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.928
Congenitale en genetische afwijkingen : 194
Endocrien syteem : 304
Hart : 3.291
Huid- en onderhuid : 3.880
Immuunsysteem : 1.249
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.437
Intoxicaties en letsels : 27.961
Lever en galwegen : 485
Maag-darmstelsel : 4.778
Neoplasmata : 1.670
Nier en urinewegen : 2.244
Oog : 9.154
Oor en evenwichtsorgaan : 1.294
Product aanlegenheden : 1.678
Psychisch : 4.694
Sociale omstandigheden : 220
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.693
Testuitslagen en onderzoeken : 38.040
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20.549
Voeding en stofwisseling : 11.530
Voortplantingsstelsel en borsten : 326
Zenuwstelsel : 12.046
Zwangerschap en perinatale periode : 507
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A10AB01 ACTRAPID (INSULINE GEWOON) Injectievloeistof
2 A10AB01 HUMULINE REGULAR LILLY (INSULINE GEWOON) Injectievloeistof
3 A10AB01 INSULINE GEWOON Injectievloeistof
4 A10AB01 INSULINE, GEWOON Injectie/infuus
5 A10AB01 INSUMAN IMPLANTABLE (INSULINE GEWOON) Infusievloeistof
6 A10AB01 INSUMAN INFUSAT (INSULINE GEWOON) Infusievloeistof
7 A10AB01 INSUMAN RAPID (INSULINE GEWOON) Injectievloeistof
8 A10AB05 FIASP (INSULINE ASPART) Injectievloeistof
9 A10AB05 INSULINE ASPART Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof
10 A10AB05 NOVORAPID (INSULINE ASPART) Injectievloeistof
11 A10AB06 APIDRA (INSULINE GLULISINE) Injectievloeistof