Lareb Databank

Opnieuw zoeken

INSULINE GLARGINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in INSULINE GLARGINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10AE04 ABASAGLAR (INSULINE GLARGINE) Injectievloeistof
A10AE04 LANTUS (INSULINE GLARGINE) Injectievloeistof
A10AE04 TOUJEO (INSULINE GLARGINE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Lantus and hypersensitivity reactions 2003 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-5-2023.


INSULINE GLARGINE

Aantal meldingen 247
Ernstig 22
Geslacht
Man
Vrouw
111
(45%)
136
(55%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
kortademigheid : 3
kortademigheid bij inspanning : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 11
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 4
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 7
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hart ongemak : 1
hartkloppingen : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 71
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
constitutioneel eczeem : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 2
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 5
huidreactie : 1
huiduitslag : 13
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
intertrigo : 1
Jeuk : 21
jeukende huiduitslag : 4
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 8
roodheid : 3
vervellen : 2
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
blaar geïnfecteerd : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 4
overdosering (niet opzettelijk) : 1
Producttoedieningsfout : 2
wond : 1
Lever en galwegen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 28
braken : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 3
droge mond : 3
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 8
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 1
slijmerige stoelgangen : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 1
Neoplasmata : 3
gastro-intestinaalcarcinoom : 2
melanocytische naevus : 1
Nier en urinewegen : 3
urineretentie : 1
vaker urineren : 2
Oog : 9
asthenopie : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
ongemak in het oog : 1
wazig zien : 4
Product aanlegenheden : 12
klacht over product : 5
product kwaliteitsaangelegenheid : 2
product substitutieaangelegenheid : 3
slecht functioneren van hulpmiddel : 2
Psychisch : 22
Apathisch : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 2
psychische stoornis : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 31
gewrichtspijn : 6
gewrichtszwelling : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 2
reumatische aandoening : 1
Spierpijn : 12
spierspasmen : 3
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 51
bloed glucose abnormaal : 3
bloeddruk verhoogd : 2
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 8
glucosespiegel bloed verhoogd : 22
glucosespiegel bloed verlaagd : 8
wisselende glucosespiegel : 6
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 167
bloeding op de injectieplaats : 2
Complication associated with device : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 33
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
honger : 2
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsirritatie : 1
injectieplaatsparesthesie : 1
injectieplaatsverharding : 2
jeuk op de injectieplaats : 5
koorts : 2
koude rillingen : 1
malaise : 4
oedeem : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 63
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 1
pijn : 2
pijn op de injectieplaats : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
reactie op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 2
verminderd gebruik ingeente arm of been : 1
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 2
wond op de aanbrengingsplaats : 1
zwelling : 2
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 70
diabetes mellitus : 2
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 8
hunkering naar voedsel : 1
hypoglykemie onbewustheid : 1
insulinebehoefte verhoogd : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 40
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 5
toegenomen eetlust : 1
verlaagde insulinebehoefte : 1
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 1
toegenomen erectie : 1
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 42
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 1
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
duizeligheid : 7
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 9
hypersomnie : 1
hypoglykemische bewusteloosheid : 1
minder smaak : 1
perifere zenuwpijn : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 2
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INSULINE GLARGINE

Aantal meldingen 130.301
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
67.123
(52%)
54.283
(42%)
8.895
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
6.654
(5%)
84.757
(65%)
19.248
(15%)
18.882
(14%)
760
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.691
Bloed- en lymfestelsel : 561
Bloedvaten : 2.738
Chirurgische en medische verrichtingen : 4.567
Congenitale en genetische afwijkingen : 179
Endocrien syteem : 305
Hart : 5.101
Huid- en onderhuid : 7.702
Immuunsysteem : 1.420
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6.948
Intoxicaties en letsels : 42.039
Lever en galwegen : 887
Maag-darmstelsel : 7.591
Neoplasmata : 2.645
Nier en urinewegen : 3.372
Oog : 11.402
Oor en evenwichtsorgaan : 1.886
Product aanlegenheden : 10.171
Psychisch : 6.051
Sociale omstandigheden : 1.334
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.253
Testuitslagen en onderzoeken : 39.713
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32.573
Voeding en stofwisseling : 28.931
Voortplantingsstelsel en borsten : 464
Zenuwstelsel : 17.613
Zwangerschap en perinatale periode : 366
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A10AE05 LEVEMIR (INSULINE DETEMIR) Injectievloeistof
2 A10AE06 TRESIBA (INSULINE DEGLUDEC) Injectievloeistof
3 A10AE54 SULIQUA (INSULINE GLARGINE/LIXISENATIDE) Injectievloeistof
4 A10AE56 XULTOPHY (INSULINE DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE) Injectievloeistof