Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

METFORMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in METFORMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10BA02 GLUCIENT (METFORMINE) Tablet met gereguleerde afgifte
A10BA02 GLUCOPHAGE (METFORMINE) Tablet
A10BA02 METFORMINE Drank, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Passier J.L.M, van Puijenbroek E.P Lactaatacidose door metformine; Zeldzaam en gevaarlijk Pharmaceutisch Weekblad 2007 142(36):45-46 Download publicatie

2 Weits G Metformine Uitsluitend Apotheek (UA) 2017 7 Download publicatie

3 de Vries S.T, Denig P, Ekhart C, Mol P.G.M, van Puijenbroek E.P Sex differences in adverse drug reactions of metformin: a longitudinal survey study Drug Safety 2020 2020 DOI
4 Schreuder N, Klarenbeek H, Vendel B.N, Jager P.L, Kosterink J.G.W, van Puijenbroek E.P Discontinuation of metformin to prevent metformin-induced high colonic FDG uptake: is 48 h sufficient? Annals of Nuclear Medicine 2020 34 DOI
5 van Es M, van der Kooi D Veel gastro-intestinale klachten bij metformine FarmaMagazine 2023 18 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Increased use of metformin and lactic acidosis 2003 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


METFORMINE

Aantal meldingen 1.242
Ernstig 143
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
575
(46%)
662
(53%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 52
beklemming keel : 1
bloedneus : 4
hik : 3
hoesten : 4
hyperventilatie : 2
irritatie keel : 2
kortademigheid : 29
kortademigheid bij inspanning : 1
niezen : 2
Overgevoeligheidspneumonitis : 2
snelle ademhaling : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
Bloedarmoede : 3
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedingsneiging : 2
Normocytic anaemia : 1
pernicieuze anemie : 1
Bloedvaten : 37
aderaandoening handen en voeten : 1
Bloeduitstorting : 3
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 9
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 4
overmatig blozen : 6
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 7
Endocrien syteem : 2
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 35
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
asthma cardiale : 1
hart ongemak : 1
hartkloppingen : 18
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 6
ontsteking van de hartspier : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 2
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 211
angio-oedeem : 2
blaar : 1
droge huid : 3
eczeem : 5
galbulten : 4
gele huid : 1
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 27
huid warm : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidgeur afwijkend : 5
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 18
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
intertrigo : 1
Jeuk : 54
jeukende huiduitslag : 16
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 24
overmatige verhoorning van de huid : 2
psoriasis : 3
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 7
roodheid : 8
rosacea : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 7
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
genitale candidiasis : 1
neus-keelontsteking : 1
onderste luchtweginfectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
onychomycose : 1
steenpuist op aangezicht : 2
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 10
branderig gevoel slokdarm : 2
geneesmiddel afgegeven aan verkeerde patiënt : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
medicatiefout : 1
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 1
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 16
afwijkende leverfunctie : 3
galstuwing : 1
geelzucht : 3
Hepatitis : 2
icterus van het oog : 1
leveraandoening : 1
leverfalen : 2
leverfibrose : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 565
aandoening maag-darmstelsel : 9
abnormale ontlasting : 3
acuut abdomen : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 2
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 4
bloederige ontlasting : 1
boeren : 3
braakneiging : 2
braken : 26
buikbloeding : 1
buikklachten : 30
buikklachten : 2
buikpijn : 40
diarree : 218
droge mond : 15
dyschezie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
Gingival discomfort : 1
hemorroïdale hemorragie : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 6
kramp van de slokdarm : 1
landkaarttong : 2
lip pijn : 1
lipzwelling : 3
maag verwijding : 1
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 2
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 7
maagzweer : 1
misselijkheid : 80
obstipatie, verstopping : 17
oesofaguspijn : 1
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 11
pijn in de bovenbuik : 14
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 2
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 25
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 2
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 46
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 7
albumine in de urine : 1
azotemie : 1
blaasklachten : 1
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 8
nierfunctie verminderd : 5
nierpijn : 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 5
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 2
vaak plassen : 4
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
Oog : 63
accomodatiestoornis ooglens : 3
bloeding in het oogwit : 1
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 9
glasvochtloslating : 1
oogaandoening : 4
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 3
refractieaandoening : 1
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 2
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 23
Oor en evenwichtsorgaan : 14
draaiduizeligheid : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 12
Product aanlegenheden : 15
abnormale smaak van product : 1
klacht over product : 8
product kleuraangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 4
productgeur abnormaal : 1
Psychisch : 81
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
angst : 4
bedplassen : 1
depressie : 7
depressieve stemming : 10
desoriëntatie : 1
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 2
emotionele droefheid : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
ijlen : 1
knorrig : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 1
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 11
stemming veranderd : 2
stress : 1
verminderd libido : 6
verwarde toestand : 4
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 149
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 2
botpijn : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 25
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 3
osteitis : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 10
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 3
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 7
spier ongemak : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 54
spierspasmen : 21
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 94
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
bloed glucose abnormaal : 6
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed kalium abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloedingstijd verlengd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 7
gewicht verlaagd : 8
glucosespiegel bloed verhoogd : 29
glucosespiegel bloed verlaagd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
INR verlaagd : 12
laboratoriumtest abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
Liver function test increased : 1
melkzuurspiegel bloed verhoogd : 2
occult bloed positief : 1
vitamine B12 verlaagd : 3
wisselende glucosespiegel : 4
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 348
bijwerking : 1
calcinose : 1
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 33
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gezichtszwelling : 1
gezwel : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 6
honger : 2
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 11
injectieplaatswarmte : 4
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 8
koude rillingen : 6
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 10
loopstoornis : 2
malaise : 38
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 3
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 4
onverwacht effect : 94
perifeer oedeem : 8
perifere zwelling : 2
pijn : 9
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 7
potentiërend geneesmiddel interactie : 4
roodheid op de injectieplaats : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
traagheid : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 50
verslechtering van de aandoening : 4
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 182
afkeer van voedsel : 1
Dairy intolerance : 1
diabetes mellitus : 8
gebrek aan vitamine-B12 : 8
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 21
jicht : 5
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 23
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
metabole acidose : 4
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 3
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 64
stofwisselingsstoornis : 1
stoornis ijzermetabolisme : 1
toegenomen eetlust : 7
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 3
verhoogd zuurgehalte in het bloed : 2
verminderde eetlust : 22
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
vocht vasthouden : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 23
aandoening testikels : 1
borstpijn : 1
genitale zwelling : 1
impotentie : 16
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 266
aandachtstoornis : 6
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 6
cognitieve aandoening : 1
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 47
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 8
hoofdpijn : 58
hypersomnie : 1
migraine : 4
minder smaak : 2
niet kunnen ruiken : 4
ontsteking oogzenuw : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 2
perifere zenuwpijn : 1
pijn in de grote been zenuw : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 14
Smaakstoornis : 6
smaakverlies : 8
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 18
trilling/beving (tremor) : 8
verandering reukvermogen : 4
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 33
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 3
zenuwstelselaandoening : 2
ziekte van Parkinson : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
placentaire insufficiëntie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METFORMINE

Aantal meldingen 116.183
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
64.442
(55%)
45.577
(39%)
6.164
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.897
(2%)
47.706
(41%)
36.635
(32%)
28.588
(25%)
1.357
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.921
Bloed- en lymfestelsel : 1.783
Bloedvaten : 3.886
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.139
Congenitale en genetische afwijkingen : 317
Endocrien syteem : 237
Hart : 4.496
Huid- en onderhuid : 10.505
Immuunsysteem : 2.045
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.389
Intoxicaties en letsels : 9.604
Lever en galwegen : 2.164
Maag-darmstelsel : 46.836
Neoplasmata : 1.056
Nier en urinewegen : 8.798
Oog : 2.195
Oor en evenwichtsorgaan : 684
Product aanlegenheden : 3.181
Psychisch : 6.729
Sociale omstandigheden : 371
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.804
Testuitslagen en onderzoeken : 15.623
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19.764
Voeding en stofwisseling : 26.355
Voortplantingsstelsel en borsten : 738
Zenuwstelsel : 15.148
Zwangerschap en perinatale periode : 552
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.