Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

GLIMEPIRIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GLIMEPIRIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10BB12 AMARYL (GLIMEPIRIDE) Tablet
A10BB12 GLIMEPIRIDE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Groot de M.C.H. Alcoholflushes bij sulfonylureumderivaten GeBu 2005 39(3):
2 Fischer-Steenvoorden M.G.J., Heeringa M. Alcoholflushes bij sulfonylureumderivaten PW 1999 134(2):70-2
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


GLIMEPIRIDE

Aantal meldingen 215
Ernstig 22
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
94
(44%)
119
(55%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
beklemming keel : 1
bloedneus : 3
hoesten : 3
orofaryngeale pijn : 1
snelle ademhaling : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
Normocytic anaemia : 1
Bloedvaten : 8
aderontsteking : 1
Bloeduitstorting : 4
Koude vingertoppen en tenen : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
Hart : 7
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 6
Huid- en onderhuid : 58
abnormale verhoorning van de huid : 2
allergische huidontsteking : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 9
haaruitval : 7
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 9
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 8
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
roodheid : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
infectie : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
Lever en galwegen : 4
geelzucht : 2
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 39
boeren : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 10
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 3
opgezette buik : 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 2
tongontsteking : 2
vergroting speekselklier : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
winderigheid : 3
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 5
bloed in de urine : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
pijnklachten urethra : 1
urinegeur abnormaal : 2
Oog : 9
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorpruritus : 1
oorsuizen : 1
ziekte van Ménière : 2
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 22
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
achtervolgingswaan : 1
angst : 1
Apathisch : 1
bedplassen : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 2
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 1
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
botpijn : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 8
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 14
afwijkingen aan zaadcellen : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloed in urine : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
INR verhoogd : 2
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 40
aangezichtspijn : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 3
onverwacht effect : 12
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
verlengde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 2
Voeding en stofwisseling : 39
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 22
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 4
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
impotentie : 4
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
seksuele stoornis : 1
toegenomen erectie : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 38
aandachtstoornis : 1
coma : 1
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 3
dyskinesie : 1
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 11
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
smaakverlies : 3
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GLIMEPIRIDE

Aantal meldingen 12.264
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.145
(50%)
5.622
(46%)
497
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
444
(4%)
2.740
(22%)
5.813
(47%)
3.185
(26%)
82
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 376
Bloed- en lymfestelsel : 316
Bloedvaten : 323
Chirurgische en medische verrichtingen : 102
Congenitale en genetische afwijkingen : 21
Endocrien syteem : 34
Hart : 453
Huid- en onderhuid : 1.328
Immuunsysteem : 167
Infecties en parasitaire aandoeningen : 395
Intoxicaties en letsels : 666
Lever en galwegen : 364
Maag-darmstelsel : 1.829
Neoplasmata : 166
Nier en urinewegen : 559
Oog : 297
Oor en evenwichtsorgaan : 78
Product aanlegenheden : 115
Psychisch : 647
Sociale omstandigheden : 27
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 410
Testuitslagen en onderzoeken : 1.896
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.833
Voeding en stofwisseling : 4.598
Voortplantingsstelsel en borsten : 85
Zenuwstelsel : 2.362
Zwangerschap en perinatale periode : 15
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A10BB01 GLIBENCLAMIDE Tablet
2 A10BB03 TOLBUTAMIDE Tablet
3 A10BB09 DIAMICRON (GLICLAZIDE TABLET MGA) Tablet met gereguleerde afgifte
4 A10BB09 DIAMICRON (GLICLAZIDE) Tablet met gereguleerde afgifte
5 A10BB09 GLICLAZIDE Tablet met gereguleerde afgifte
6 A10BB09 GLICLAZIDE TABLET MGA Tablet met gereguleerde afgifte