Lareb Databank

Opnieuw zoeken

SITAGLIPTINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in SITAGLIPTINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10BH01 JANUVIA (SITAGLIPTINE) Tablet
A10BH01 RISTABEN (SITAGLIPTINE) Tablet
A10BH01 SITAGLIPTINE Tablet
A10BH01 TESAVEL (SITAGLIPTINE) Tablet
A10BH01 XELEVIA (SITAGLIPTINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Scholl J Sitagliptine en dyspneu Geneesmiddelenbulletin 2012 46(6):69-70 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on sitagliptin 2011 Signals document

2 Sitagliptin and dyspnoea 2011 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


SITAGLIPTINE

Aantal meldingen 140
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
63
(45%)
77
(55%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
bronchiale hyperreactiviteit : 1
bronchiale irritatie : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
gevoel te stikken : 1
hoesten : 3
kortademigheid : 7
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 1
Bloedvaten : 2
lymfoedeem : 1
vaatontsteking : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 30
angio-oedeem : 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 2
eczeem : 1
galbulten : 5
haaruitval : 3
huidgeur afwijkend : 2
huiduitslag : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 5
overmatig zweten : 4
reactie op zonlicht : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 2
Bovenste luchtweginfectie : 3
Candida-infectie : 1
genitale schimmelinfectie : 1
neus-keelontsteking : 2
Maag-darmstelsel : 77
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 2
alvleesklierontsteking : 4
anale hemorragie : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 6
colitis ulcerosa : 1
diarree : 12
droge mond : 3
gezwollen tong : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 6
misselijkheid : 13
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 6
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 4
tongverkleuring : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 2
alveesklierkanker : 1
meningioom : 1
Nier en urinewegen : 4
nierfunctie verminderd : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
urinewegaandoening : 1
Oog : 6
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogoedeem : 1
oogpijn : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 11
dagdromen : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 2
hallucinaties : 1
prikkelbaarheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 27
artrose : 1
botpijn : 1
gewrichtspijn : 6
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 3
rugpijn : 3
spieraandoening : 1
Spierpijn : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 8
bloed elastase verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23
geneesmiddelinteractie : 2
het koud hebben : 1
koorts : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 2
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 3
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 4
Voeding en stofwisseling : 13
Dairy intolerance : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 2
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 1
tepelaandoening : 1
Zenuwstelsel : 27
aandachtstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 11
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 9
slaperigheid : 1
tintelingen : 1
verminderd bewustzijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SITAGLIPTINE

Aantal meldingen 33.451
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.107
(48%)
13.903
(42%)
3.441
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
25
(0%)
22.208
(66%)
5.567
(17%)
5.431
(16%)
220
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.635
Bloed- en lymfestelsel : 848
Bloedvaten : 1.352
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.184
Congenitale en genetische afwijkingen : 63
Endocrien syteem : 264
Hart : 1.462
Huid- en onderhuid : 4.343
Immuunsysteem : 541
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.043
Intoxicaties en letsels : 4.072
Lever en galwegen : 1.118
Maag-darmstelsel : 9.217
Neoplasmata : 2.864
Nier en urinewegen : 2.092
Oog : 916
Oor en evenwichtsorgaan : 245
Product aanlegenheden : 398
Psychisch : 1.640
Sociale omstandigheden : 263
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.037
Testuitslagen en onderzoeken : 6.926
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.152
Voeding en stofwisseling : 3.512
Voortplantingsstelsel en borsten : 448
Zenuwstelsel : 4.380
Zwangerschap en perinatale periode : 31
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A10BH02 GALVUS (VILDAGLIPTINE) Tablet
2 A10BH02 JALRA (VILDAGLIPTINE) Tablet
3 A10BH02 VILDAGLIPTINE Tablet
4 A10BH03 ONGLYZA (SAXAGLIPTINE) Tablet
5 A10BH05 TRAJENTA (LINAGLIPTINE) Tablet