Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

LIRAGLUTIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LIRAGLUTIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10BJ02 SAXENDA (LIRAGLUTIDE) Injectievloeistof
A10BJ02 VICTOZA (LIRAGLUTIDE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-6-2022.


LIRAGLUTIDE

Aantal meldingen 134
Ernstig 47
Geslacht
Man
Vrouw
51
(38%)
83
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
hik : 1
hoesten : 1
longaandoening : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
eosinofilie : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 1
trombose : 1
Endocrien syteem : 1
struma : 1
Hart : 9
hartfalen : 2
hartkloppingen : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 29
abnormale verhoorning van de huid : 1
chronische cutane lupus erythematosus : 1
dunne huid : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 2
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 6
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig haargroei : 1
panniculitis : 1
papel : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
bronchitis : 2
buikgriep : 1
diverticulitis : 1
gordelroos : 1
neus-keelontsteking : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
posttraumatische pijn : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 2
galstenen : 2
Maag-darmstelsel : 66
aandoening maag-darmstelsel : 1
alvleesklierontsteking : 6
boeren : 2
braakneiging : 2
braken : 9
buikklachten : 3
buikpijn : 3
chronische ontsteking alvleesklier : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 7
droge mond : 1
gezwollen tong : 1
maagaandoening : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 14
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 2
tandaandoening : 1
tandpijn : 2
verandering in de stoelgang : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 10
alveesklierkanker : 5
metastase : 1
neuro-endocriene tumor : 1
pancreascarcinoom metastase : 1
pancreasneoplasma benigne : 1
tongkanker : 1
Nier en urinewegen : 7
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 2
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
Oog : 5
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
staar : 1
wazig zien : 2
Product aanlegenheden : 1
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Psychisch : 9
abnormaal gedrag : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 2
manie : 1
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 1
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
ontsteking gewrichtskapsel : 1
rugpijn : 1
sclerodactylie : 1
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 8
BSE verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32
geneesmiddelinteractie : 1
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 3
koorts : 2
lichaamszwakte : 2
malaise : 2
ontsteking op de injectieplaats : 4
pijn op de injectieplaats : 3
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 4
temperatuurintolerantie : 1
vermoeidheid : 4
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 14
herverdeling van vet : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 2
toegenomen eetlust : 2
uitdroging : 3
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 1
seksuele stoornis : 1
Zenuwstelsel : 10
beroerte (CVA) : 1
duizeligheid : 2
gedeeltelijke verlamming : 1
hoofdpijn : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LIRAGLUTIDE

Aantal meldingen 36.127
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
22.323
(62%)
11.879
(33%)
1.925
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
139
(0%)
27.827
(77%)
1.987
(6%)
5.889
(16%)
285
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.191
Bloed- en lymfestelsel : 208
Bloedvaten : 597
Chirurgische en medische verrichtingen : 511
Congenitale en genetische afwijkingen : 44
Endocrien syteem : 271
Hart : 879
Huid- en onderhuid : 2.499
Immuunsysteem : 400
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.268
Intoxicaties en letsels : 3.060
Lever en galwegen : 764
Maag-darmstelsel : 16.632
Neoplasmata : 1.926
Nier en urinewegen : 1.124
Oog : 687
Oor en evenwichtsorgaan : 188
Product aanlegenheden : 834
Psychisch : 1.346
Sociale omstandigheden : 88
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.541
Testuitslagen en onderzoeken : 7.624
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.345
Voeding en stofwisseling : 4.071
Voortplantingsstelsel en borsten : 338
Zenuwstelsel : 4.542
Zwangerschap en perinatale periode : 88
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A10BJ01 BYDUREON (EXENATIDE) Poeder voor injectie
2 A10BJ01 BYETTA (EXENATIDE) Injectievloeistof
3 A10BJ01 EXENATIDE Overige toedieningsvormen
4 A10BJ03 LYXUMIA (LIXISENATIDE) Injectievloeistof
5 A10BJ05 TRULICITY (DULAGLUTIDE) Injectievloeistof
6 A10BJ06 OZEMPIC (SEMAGLUTIDE) Injectievloeistof
7 A10BJ06 RYBELSUS (SEMAGLUTIDE) Tablet