Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

OZEMPIC (SEMAGLUTIDE) Injectievloeistof, 1,34 mg/ml (milligram per mil

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OZEMPIC (SEMAGLUTIDE) Injectievloeistof, 1,34 mg/ml (milligram per mil behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10BJ06 OZEMPIC (SEMAGLUTIDE) Injectievloeistof
A10BJ06 RYBELSUS (SEMAGLUTIDE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


OZEMPIC (SEMAGLUTIDE) Injectievloeistof, 1,34 mg/ml (milligram per mil

Aantal meldingen 195
Ernstig 26
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
75
(38%)
119
(61%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 12
beklemming keel : 1
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
hik : 2
Idiopathic interstitial pneumonia : 1
kortademigheid : 4
longembolie : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedvaten : 8
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 3
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
schildklierontsteking : 1
struma : 1
Hart : 15
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 6
kransslagaderocclusie : 1
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 32
angio-oedeem : 1
blaar : 1
blaarruptuur : 1
brandend gevoel van de huid : 1
diabetische voet : 1
droge huid : 2
eczeem : 2
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 2
haaruitval : 5
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 1
nagelverkleuring : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
ontsteking beenmerg : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
urineweginfectie : 1
Lever en galwegen : 1
ontsteking van de galwegen : 1
Maag-darmstelsel : 159
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 2
bloederige ontlasting : 1
boeren : 8
braakneiging : 1
braken : 19
buikklachten : 8
buikpijn : 11
caries tanden : 2
colitis microscopisch : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 21
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
harde feces : 1
infrequente stoelgang : 1
ingewandenischemie : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 7
maagontsteking : 1
misselijkheid : 39
obstipatie, verstopping : 8
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 5
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 1
tanden bros : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 6
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 4
alveesklierkanker : 1
pancreascarcinoom metastase : 2
vergrote lymfklier : 1
Nier en urinewegen : 5
Acute kidney injury : 1
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 2
nierfalen : 2
Oog : 9
droog oog : 1
dubbelzien : 1
glasvochtloslating : 2
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogontsteking : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 13
angst : 1
depressieve stemming : 6
desoriëntatie : 1
gestoord denken : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
initiële insomnia : 1
onrust : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 20
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 5
Klachten skelet/spierstelsel : 1
niet-gedifferentieerde bindweefselziekte : 1
pijn in de zij : 2
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 22
antistollingsmiddelspiegel subtherapeutisch : 1
bloed creatine verhoogd : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie verhoogd : 4
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verlaagd : 4
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
lipase abnormaal : 1
lipase verhoogd : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 51
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 8
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 4
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
malaise : 6
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 3
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
Vaccination site recall reaction : 2
vermoeidheid : 6
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 18
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
uitdroging : 3
verminderde eetlust : 7
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
Heavy menstrual bleeding : 2
scrotaaloedeem : 1
Zenuwstelsel : 42
aandachtstoornis : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 11
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 13
koude-stimulus-hoofdpijn : 1
migraine : 2
Smaakstoornis : 3
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OZEMPIC (SEMAGLUTIDE) Injectievloeistof, 1,34 mg/ml (milligram per mil

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A10BJ01 BYDUREON (EXENATIDE) Poeder voor injectie
2 A10BJ01 BYETTA (EXENATIDE) Injectievloeistof
3 A10BJ01 EXENATIDE Overige toedieningsvormen
4 A10BJ02 SAXENDA (LIRAGLUTIDE) Injectievloeistof
5 A10BJ02 VICTOZA (LIRAGLUTIDE) Injectievloeistof
6 A10BJ03 LYXUMIA (LIXISENATIDE) Injectievloeistof
7 A10BJ05 TRULICITY (DULAGLUTIDE) Injectievloeistof