Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ALFACALCIDOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ALFACALCIDOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A11CC03 ALFACALCIDOL Capsule
A11CC03 EINSALPHA (ALFACALCIDOL) Injectievloeistof
A11CC03 ETALPHA (ALFACALCIDOL) Capsule, Druppels, Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hogere dosis vitamine D bij zwangerschap en borstvoeding omwille van de vergoeding 2019 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


ALFACALCIDOL

Aantal meldingen 37
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
17
(46%)
20
(54%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
irritatie keel : 1
orofaryngeale pijn : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloedvaten : 1
opvlieger : 1
Huid- en onderhuid : 22
angio-oedeem : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 2
huid warm : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
overmatig haargroei : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 1
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
pustuleuze rash : 1
Maag-darmstelsel : 4
droge mond : 1
gezwollen tong : 1
obstipatie, verstopping : 1
winderigheid : 1
Oog : 2
droog oog : 1
wazig zien : 1
Product aanlegenheden : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 2
hypomanie : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 2
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
INR verhoogd : 1
vitamine D verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
loopstoornis : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoging fosfaat (hyperfosfatemie) : 1
Zenuwstelsel : 3
duizeligheid : 1
hoofdpijn : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ALFACALCIDOL

Aantal meldingen 1.929
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.265
(66%)
603
(31%)
61
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
32
(2%)
47
(2%)
1.209
(63%)
641
(33%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 80
Bloed- en lymfestelsel : 54
Bloedvaten : 60
Chirurgische en medische verrichtingen : 10
Congenitale en genetische afwijkingen : 6
Endocrien syteem : 7
Hart : 73
Huid- en onderhuid : 366
Immuunsysteem : 15
Infecties en parasitaire aandoeningen : 54
Intoxicaties en letsels : 114
Lever en galwegen : 66
Maag-darmstelsel : 408
Neoplasmata : 18
Nier en urinewegen : 247
Oog : 24
Oor en evenwichtsorgaan : 19
Product aanlegenheden : 18
Psychisch : 70
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 88
Testuitslagen en onderzoeken : 128
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 235
Voeding en stofwisseling : 535
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
Zenuwstelsel : 270
Zwangerschap en perinatale periode : 15
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A11CC02 DIHYDRAL (DIHYDROTACHYSTEROL) Tablet
2 A11CC04 CALCITRIOL Capsule
3 A11CC04 ROCALTROL (CALCITRIOL) Capsule
4 A11CC05 COLECALCIFEROL Capsule, Drank, Druppels, Tablet
5 A11CC05 DAVITAMON (COLECALCIFEROL) Druppels
6 A11CC05 D-CURA (COLECALCIFEROL) Capsule, Drank, Druppels
7 A11CC05 DEVARON (COLECALCIFEROL) Tablet
8 A11CC05 DIVISUN (COLECALCIFEROL) Tablet
9 A11CC05 DYNAVIT (COLECALCIFEROL) Capsule
10 A11CC05 OSFEROL-D3 (COLECALCIFEROL) Tablet
11 A11CC05 THORENS (COLECALCIFEROL) Capsule, Drank
12 A11CC06 HIDROFEROL (CALCIFEDIOL) Capsule