Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

COLECALCIFEROL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in COLECALCIFEROL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A11CC05 COLECALCIFEROL Capsule, Drank, Druppels, Tablet
A11CC05 DAVITAMON (COLECALCIFEROL) Druppels
A11CC05 D-CURA (COLECALCIFEROL) Capsule, Drank, Druppels
A11CC05 DEVARON (COLECALCIFEROL) Tablet
A11CC05 DIVISUN (COLECALCIFEROL) Tablet
A11CC05 DYNAVIT (COLECALCIFEROL) Capsule
A11CC05 OSFEROL-D3 (COLECALCIFEROL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hogere dosis vitamine D bij zwangerschap en borstvoeding omwille van de vergoeding 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 23-2-2021.


COLECALCIFEROL

Aantal meldingen 319
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
71
(22%)
247
(77%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 48
afwijkende ademhaling : 1
amandelaandoening : 1
beklemming keel : 3
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 4
geeuwen : 2
hoesten : 4
hyperventilatie : 3
irritatie keel : 1
kortademigheid : 16
kortademigheid bij inspanning : 1
oedeem van het strottenhoofd : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 4
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloedvaten : 9
Bloeduitstorting : 2
fenomeen van Raynaud : 1
opvlieger : 4
Spataderen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 29
hartkloppingen : 23
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 91
angio-oedeem : 5
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 4
droge huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 9
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 4
huidaandoening : 2
huidgezwel : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 8
huiduitslag (morbilliform) : 1
Jeuk : 23
jeukende huiduitslag : 7
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 4
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 1
poikilodermie : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 6
vlekkerige huiduitslag : 1
zweer : 1
Immuunsysteem : 2
Reaction to excipient : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
erysipelas : 1
ontsteking tandvlees : 1
Intoxicaties en letsels : 3
overdosering (niet opzettelijk) : 2
productafleveringsfout : 1
Maag-darmstelsel : 154
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 2
braken : 8
branderige tong : 1
buikklachten : 7
buikpijn : 18
diarree : 8
droge mond : 12
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 6
intestinale bloeding : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
Lip erythema : 1
lip pijn : 1
lipzwelling : 4
maagaandoening : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 30
obstipatie, verstopping : 8
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de mond : 1
regurgitatie : 1
slikken pijnlijk : 2
speekselkliersteen : 1
tandpijn : 1
tandverlies : 1
tintelingen mond : 1
tongbewegingsafwijking : 1
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 1
uitbraken van medicatie : 2
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 19
aandoening urinelozing : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaak plassen : 6
vaker urineren : 4
Oog : 12
gezichtsvermogen afgenomen : 2
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 2
rood oog : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 7
oorsuizen : 6
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 40
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 6
depressie : 1
depressieve stemming : 4
desoriëntatie : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 3
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 10
spanning : 1
verwarde toestand : 5
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 72
bindweefselaandoening : 1
botpijn : 6
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 7
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 3
spieraandoening : 1
Spierpijn : 20
spierspasmen : 4
spierstijfheid : 2
spierzwakte : 9
Testuitslagen en onderzoeken : 18
algemene lichamelijke conditie : 1
bloed parathyroïdhormoon verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
calciumspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
verhoogde hoeveelheid urine : 1
verhoogde oogboldruk : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 106
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 6
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 5
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
huilen : 2
koorts : 1
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 2
malaise : 6
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 5
onverwacht effect : 18
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 26
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 5
Voeding en stofwisseling : 17
hypervitaminose D : 1
jicht : 1
overgewicht : 1
uitdroging : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 4
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 7
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
stoornis borstvoeding : 1
symptomen overgang : 1
Zenuwstelsel : 91
aandachtstoornis : 2
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 25
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 24
migraine : 1
overactiviteit : 3
presyncope : 1
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
tintelingen : 7
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 2
zenuwcompressie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

COLECALCIFEROL

Aantal meldingen 5.313
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.601
(68%)
1.493
(28%)
219
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
61
(1%)
671
(13%)
614
(12%)
3.818
(72%)
149
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 415
Bloed- en lymfestelsel : 106
Bloedvaten : 210
Chirurgische en medische verrichtingen : 44
Congenitale en genetische afwijkingen : 29
Endocrien syteem : 36
Hart : 263
Huid- en onderhuid : 1.053
Immuunsysteem : 181
Infecties en parasitaire aandoeningen : 200
Intoxicaties en letsels : 1.044
Lever en galwegen : 67
Maag-darmstelsel : 1.785
Neoplasmata : 45
Nier en urinewegen : 336
Oog : 174
Oor en evenwichtsorgaan : 79
Product aanlegenheden : 141
Psychisch : 501
Sociale omstandigheden : 23
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 518
Testuitslagen en onderzoeken : 482
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.302
Voeding en stofwisseling : 500
Voortplantingsstelsel en borsten : 45
Zenuwstelsel : 860
Zwangerschap en perinatale periode : 59
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A11CC02 DIHYDRAL (DIHYDROTACHYSTEROL) Tablet
2 A11CC03 ALFACALCIDOL Capsule
3 A11CC03 EINSALPHA (ALFACALCIDOL) Injectievloeistof
4 A11CC03 ETALPHA (ALFACALCIDOL) Capsule, Druppels, Injectievloeistof
5 A11CC04 CALCITRIOL Capsule
6 A11CC04 ROCALTROL (CALCITRIOL) Capsule