Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ACENOCOUMAROL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ACENOCOUMAROL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AA07 ACENOCOUMAROL Tablet
B01AA07 SINTROM (ACENOCOUMAROL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Puijenbroek E.P, Egberts A.C.G, Trooster J.F.G, Zomerdijk J Reduction of migrainous headaches during the use of acenocoumarol. Headache 1996 36:48 DOI
2 Jessurun N, Lokhorst B INR-waarde stijgt na inname noscapine Pharmaceutisch Weekblad 2015 150(22):14-16 Download publicatie

3 Weits G Bittere pil: Acenocoumarol en fenprocoumon Gezondgids 2015 april 2015 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Decreased international normalised ratio (INR) associated with substitution of acenocoumarol from the manufacturer Sandoz to acenocoumarol from the manufacturer Centrafarm 2017 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


ACENOCOUMAROL

Aantal meldingen 964
Ernstig 167
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
461
(48%)
500
(52%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 56
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
bloedneus : 28
droge keel : 1
hoesten : 3
hoorbare piepende ademhaling : 1
kortademigheid : 9
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 1
loopneus : 2
neusverstopping : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
ophoesten van bloed : 2
sputum toegenomen : 1
stemstoornis : 3
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 23
Bloedarmoede : 3
bloedstollingsstoornis : 12
factor V inhibitie : 1
heparine-geïnduceerde trombocytopenie : 1
Myelosuppression : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verworven hemofilie : 1
Bloedvaten : 53
arteria iliaca-occlusie : 1
arteriële trombose : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeding : 9
Bloeduitstorting : 17
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
embolie : 1
embolie arterieel : 1
extremiteit necrose : 1
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 1
hypovolemische shock : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
opvlieger : 2
overmatig blozen : 3
slechte perifere circulatie : 1
trombose : 1
trombose ader : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 5
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
chirurgische ingreep : 1
Endocrien syteem : 1
struma : 1
Hart : 24
aandoening hartklep : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 10
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
Huid- en onderhuid : 276
afsterven huid : 2
angio-oedeem : 2
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 3
butterfly rash : 1
dermatitis psoriasiformis : 2
droge huid : 4
dunne huid : 1
eczeem : 7
Enkelvoudige blauwe plek : 3
galbulten : 11
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 80
huidbloeding : 1
huidontsteking : 3
huidreactie : 3
huidtoxiciteit : 1
huiduitslag : 29
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 58
jeukende huiduitslag : 9
koude urticaria : 1
Meerdere blauwe plekken : 8
nagelafwijking : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 5
pigmentatieaandoening : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 3
puntbloedingen : 3
puntvormige bloedingen (vasculair) : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 5
roodheid : 6
rosacea : 1
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 2
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
gordelroos : 1
maagdarminfectie : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
steenpuist op aangezicht : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 17
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 5
extraduraal hematoom : 2
huidwond : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
onderhuidse bloeding : 2
ontsteking van wond : 1
overdosis : 2
postprocedurebloeding : 1
val : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 2
galstuwing : 1
Hepatitis : 2
leveraandoening : 1
leverweefselversterf : 1
Maag-darmstelsel : 124
aandoening van anus en endeldarm : 1
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 4
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braken : 7
branderige tong : 2
buikbloeding : 2
buikklachten : 2
buikpijn : 3
colitis ulcerosa : 1
diarree : 15
droge mond : 5
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gingiva-pijn : 1
groei van het tandvlees : 1
intestinale bloeding : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 10
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 3
maagontsteking : 1
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 22
mondaandoening : 1
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 2
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontsteking mondholte : 2
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 1
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 1
verkleurde ontlasting : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 5
Nier en urinewegen : 12
bloed in de urine : 4
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierbloeding : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
vaak plassen : 2
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 28
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 4
macula-oedeem : 1
oogbloeding : 2
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
tijdelijke blindheid : 1
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 4
ziekte van het netvlies : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 12
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 7
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
hulpmiddelenlekkage : 1
klacht over product : 2
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Psychisch : 24
angst : 2
autismespectrumstoornis : 2
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 2
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 3
seksueel ongepast gedrag : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
stress : 1
verwarde toestand : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 65
artrose : 2
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 8
kaakklem : 1
nekpijn : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 7
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
spierbloeding : 6
Spierpijn : 23
spierspasmen : 6
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 332
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
antistollingsmiddelspiegel subtherapeutisch : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloedingstijd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 2
INR verhoogd : 147
INR verlaagd : 69
internationale genormaliseerde ratio : 2
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 15
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
protrombinespiegel verlaagd : 1
protrombinetijd abnormaal : 1
protrombinetijd verkort : 1
protrombinetijd verlengd : 21
schommeling in International Normalized Ratio : 31
thyroxine (T4) verhoogd : 1
trijoodthyronine verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderd hoeveelheid urine : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
versnelde boedstolling : 2
vertraagde bloedstolling : 16
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 434
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
bloeding op de injectieplaats : 1
calcinose : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 155
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 6
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 10
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsoedeem : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 4
koude rillingen : 7
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 1
malaise : 14
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 4
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 79
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 6
potentiërend geneesmiddel interactie : 69
roodheid op de injectieplaats : 2
slijmvliesdroogheid : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 6
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 25
verslechtering van de aandoening : 3
vertraagde genezing : 2
voedselinteractie : 2
wisselwerking met alcohol : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 10
calciphylaxis : 1
diabetes mellitus : 1
histamine intolerantie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 4
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
borstvoeding verminderd : 1
gevoelige borsten : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 1
Zenuwstelsel : 193
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 2
beroerte (CVA) : 2
bewustzijnsverlies : 2
bloeding in of rondom de hersenen : 3
branderig gevoel : 1
cerebraal hematoom : 1
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 36
dysstasie : 1
evenwichtsstoornis : 5
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 1
Hemianaesthesia : 1
hersenbloeding : 23
herseninfarct : 4
hersenstamhemorragie : 1
hoofdpijn : 37
hypersomnie : 1
Intellectual disability : 2
ischemisch cerebraal infarct : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 4
minder smaak : 1
multipele sclerose : 1
neonatale intraventriculaire bloeding : 1
niet kunnen ruiken : 1
perifere zenuwpijn : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 6
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 9
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 3
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verlamming : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 8
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ACENOCOUMAROL

Aantal meldingen 14.017
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.802
(49%)
6.965
(50%)
250
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
254
(2%)
226
(2%)
625
(4%)
12.908
(92%)
4
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.312
Bloed- en lymfestelsel : 2.239
Bloedvaten : 1.617
Chirurgische en medische verrichtingen : 26
Congenitale en genetische afwijkingen : 23
Endocrien syteem : 21
Hart : 335
Huid- en onderhuid : 1.139
Immuunsysteem : 27
Infecties en parasitaire aandoeningen : 145
Intoxicaties en letsels : 1.472
Lever en galwegen : 161
Maag-darmstelsel : 3.737
Neoplasmata : 29
Nier en urinewegen : 996
Oog : 186
Oor en evenwichtsorgaan : 54
Product aanlegenheden : 26
Psychisch : 128
Sociale omstandigheden : 11
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 503
Testuitslagen en onderzoeken : 3.294
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.368
Voeding en stofwisseling : 190
Voortplantingsstelsel en borsten : 134
Zenuwstelsel : 1.929
Zwangerschap en perinatale periode : 33
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AA03 WARFARIN (WARFARINE) Tablet
2 B01AA03 WARFARINE Injectievloeistof
3 B01AA04 FENPROCOUMON Drank (suspensie), Tablet
4 B01AA04 MARCOUMAR (FENPROCOUMON) Tablet