Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

NADROPARINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NADROPARINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AB06 FRAXIPARINE (NADROPARINE) Injectievloeistof
B01AB06 FRAXIPARINE FORTE (NADROPARINE) Injectievloeistof
B01AB06 FRAXODI (NADROPARINE) Injectie
B01AB06 NADROPARINE Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Nadroparine and headache 2015
2 Nadroparin-induced calcinosis cutis in renal transplant recipients 2002
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-7-2021.


NADROPARINE

Aantal meldingen 370
Ernstig 52
Geslacht
Man
Vrouw
107
(29%)
263
(71%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
beklemming keel : 2
bloedneus : 3
Faryngeale zwelling : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 10
longembolie : 3
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 13
bloedingsneiging : 1
heparine-geïnduceerde trombocytopenie : 6
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
verworven hemofilie : 1
Bloedvaten : 35
Bloeding : 7
Bloeduitstorting : 18
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
perifere arterie trombose : 1
trombose : 1
trombose ader : 3
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 8
hartkloppingen : 4
harttamponade : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 160
afsterven huid : 2
angio-oedeem : 3
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 18
haaruitval : 16
hand-voet syndroom : 1
huid warm : 1
huidgezwel : 1
huidreactie : 3
huidstriae : 1
huiduitslag : 18
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverharding : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 38
jeukende huiduitslag : 11
kippenvel : 1
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 2
papel : 1
pigmentatieaandoening : 1
rode huiduitslag : 4
roodheid : 15
vervellen : 6
vlekkerige huiduitslag : 2
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 15
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 10
type I hypersensitiviteit : 1
Intoxicaties en letsels : 4
blootstelling via moedermelk : 1
kneuzing : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
onderhuidse bloeding : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 63
braken : 5
buikklachten : 2
buikpijn : 12
diarree : 5
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
intestinale bloeding : 1
maag-darm bloeding : 3
misselijkheid : 22
mondbloeding : 1
opgezette buik : 4
orale mucosa eruptie : 1
retroperitoneale hemorragie : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 4
bloed in de urine : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
Oog : 12
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
metamorfopsie : 1
ongemak in het oog : 1
oogpijn : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 3
Device operational issue : 1
naaldaangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 7
abnormale dromen : 1
emotionele stoornis : 1
extreme slaperigheid : 1
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 22
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in de zij : 3
skeletspierstijfheid : 2
spierbloeding : 4
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
spierzwelling : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
histamine abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
virale hepatitistest : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 190
bloeding op de injectieplaats : 1
calcinose : 4
Complication associated with device : 1
droogheid op injectieplaats : 1
exfoliatie van injectieplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 7
gezichtszwelling : 1
gezwel op de injectieplaats : 5
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 3
het koud hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
injectieplaatshematoom : 13
injectieplaatskneuzing : 2
injectieplaatsoedeem : 1
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
injectieplaatsrash : 3
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverharding : 7
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 3
Injection site deformation : 1
jeuk op de injectieplaats : 17
koorts : 1
koude rillingen : 3
malaise : 4
nodule op injectieplaats : 3
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ongemak op injectieplaats : 3
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 7
onverwacht effect : 3
papel op injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 4
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 7
pruritus op toedieningsplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 25
reactie op de plaats van toediening : 2
roodheid op de injectieplaats : 13
secretie uitscheiding : 1
vermoeidheid : 5
verslechtering van de aandoening : 1
vlek op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling op de toedieningsplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 8
Voeding en stofwisseling : 7
calciphylaxis : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) : 1
Intermenstrual bleeding : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
stoornis borstvoeding : 1
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 85
branderig gevoel : 5
diffuse hoofdpijn : 1
diplegie : 1
duizeligheid : 12
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
hemiplegische migraine : 1
hersenbloeding : 3
hoofdpijn : 31
ischemische beroerte : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 3
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
smaakverlies : 1
spanningshoofdpijn : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 6
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
voorbijgaande globale amnesie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
aandoening bij pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NADROPARINE

Aantal meldingen 4.837
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.864
(59%)
1.877
(39%)
96
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
38
(1%)
53
(1%)
164
(3%)
4.571
(95%)
11
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 366
Bloed- en lymfestelsel : 1.351
Bloedvaten : 758
Chirurgische en medische verrichtingen : 18
Congenitale en genetische afwijkingen : 21
Endocrien syteem : 12
Hart : 98
Huid- en onderhuid : 1.150
Immuunsysteem : 133
Infecties en parasitaire aandoeningen : 76
Intoxicaties en letsels : 366
Lever en galwegen : 90
Maag-darmstelsel : 576
Neoplasmata : 18
Nier en urinewegen : 155
Oog : 54
Oor en evenwichtsorgaan : 21
Product aanlegenheden : 65
Psychisch : 41
Sociale omstandigheden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 151
Testuitslagen en onderzoeken : 384
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 926
Voeding en stofwisseling : 72
Voortplantingsstelsel en borsten : 47
Zenuwstelsel : 352
Zwangerschap en perinatale periode : 82
Vergelijkbare geneesmiddelen