Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FACTOR VIII

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FACTOR VIII behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


FACTOR VIII

Aantal meldingen 136
Ernstig 130
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
123
(90%)
3
(2%)
10
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
irritatie keel : 1
kortademigheid : 1
longembolie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
factor VIII-remming : 2
Immune trombocytopenie : 1
Bloedvaten : 4
Bloeduitstorting : 3
embolie : 1
Hart : 1
trombusvorming in hart : 1
Huid- en onderhuid : 8
angio-oedeem : 1
galbulten : 3
huiduitslag : 1
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 1
subcutane bloeding : 1
Immuunsysteem : 7
overgevoeligheid : 7
Intoxicaties en letsels : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
Maag-darmstelsel : 2
diarree : 1
misselijkheid : 1
Neoplasmata : 1
hepatocellulair carcinoom : 1
Psychisch : 1
rusteloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 4
spierbloeding : 3
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 121
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
remmende antistoffen : 117
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5
het heet hebben : 1
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
slijmvliesbloeding : 1
vermoeidheid : 1
Zenuwstelsel : 3
beroerte (CVA) : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FACTOR VIII

Aantal meldingen 3.054
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
192
(6%)
2.437
(80%)
425
(14%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
27
(1%)
1.927
(63%)
163
(5%)
914
(30%)
23
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 121
Bloed- en lymfestelsel : 185
Bloedvaten : 191
Chirurgische en medische verrichtingen : 12
Congenitale en genetische afwijkingen : 5
Hart : 58
Huid- en onderhuid : 201
Immuunsysteem : 72
Infecties en parasitaire aandoeningen : 388
Intoxicaties en letsels : 100
Lever en galwegen : 271
Maag-darmstelsel : 136
Neoplasmata : 9
Nier en urinewegen : 15
Oog : 14
Oor en evenwichtsorgaan : 7
Product aanlegenheden : 62
Psychisch : 31
Sociale omstandigheden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 148
Testuitslagen en onderzoeken : 1.441
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 824
Voeding en stofwisseling : 10
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
Zenuwstelsel : 168
Zwangerschap en perinatale periode : 2
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B02BD01 BERIPLEX P/N (PROTROMBINECOMP) Injectie
2 B02BD01 BERIPLEX P/N (PROTROMBINECOMPLEX) Poeder injectievloeistof
3 B02BD01 COFACT (PROTROMBINECOMP) Injectie
4 B02BD01 COFACT (PROTROMBINECOMPLEX) Poeder injectievloeistof
5 B02BD01 OCTAPLEX (PROTROMBINECOMP) Infuus, Injectie
6 B02BD01 OCTAPLEX (PROTROMBINECOMPLEX) Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus
7 B02BD01 PROTHROMPLEX (PROTROMBINECOMPLEX) Poeder injectievloeistof
8 B02BD01 PROTROMBINECOMP Infuus, Injectie
9 B02BD03 FEIBA (F.E.I.B.A.) Poeder injectievloeistof
10 B02BD04 ALPROLIX (EFTRENONACOG ALFA) Poeder injectievloeistof
11 B02BD04 BENEFIX (NONACOG ALFA) Poeder injectievloeistof
12 B02BD04 FACTOR IX Injectie
13 B02BD04 FACTOR X P BEHRING (FACTOR X/FACTOR IX) Poeder voor injectie/infuus
14 B02BD04 IDELVION (ALBUTREPENONACOG ALFA) Poeder injectievloeistof
15 B02BD04 IMMUNINE (FACTOR IX) Poeder injectievloeistof
16 B02BD04 IMMUNINE BAXTER (FACTOR IX) Injectie
17 B02BD04 MONONINE (FACTOR IX) Poeder injectievloeistof
18 B02BD04 NANOTIV (FACTOR IX) Injectie
19 B02BD04 NONACOG ALFA Injectie
20 B02BD04 NONAFACT (FACTOR IX) Poeder injectievloeistof
21 B02BD04 REFIXIA (NONACOG BETA PEGOL) Poeder injectievloeistof
22 B02BD04 RIXUBIS (NONACOG GAMMA) Poeder injectievloeistof
23 B02BD05 FACTOR VII Injectie
24 B02BD05 FACTOR VII (FACTOR VII) Poeder injectievloeistof
25 B02BD06 HAEMATE (FACTOR VIII/VON WILLEBRANDFACTOR) Poeder injectievloeistof
26 B02BD06 HAEMATE (VON WILLEBRANDFACTOR/FACTOR VIII) Poeder injectievloeistof
27 B02BD06 WILATE (FACTOR VIII/VON WILLEBRANDFACTOR) Poeder injectievloeistof
28 B02BD06 WILATE (FACTOR VIII/WILLEBRANDFACTOR) Injectie
29 B02BD06 WILATE (VON WILLEBRANDFACTOR/FACTOR VIII) Poeder injectievloeistof
30 B02BD07 CLUVOT (FACTOR XIII) Poeder voor injectie/infuus
31 B02BD07 FIBROGAMMIN P () Injectie
32 B02BD08 EPTACOG ALFA GEACTIVEERD Poeder injectievloeistof
33 B02BD08 NOVOSEVEN (EPTACOG ALFA GEACTIVEERD) Poeder injectievloeistof
34 B02BD10 VEYVONDI (VONICOG ALFA) Poeder injectievloeistof
35 B02BD10 WILFACTIN (VON WILLEBRANDFACTOR) Poeder injectievloeistof
36 B02BD14 OBIZUR (SUSOCTOCOG ALFA) Poeder injectievloeistof