Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

HYDROXOCOBALAMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in HYDROXOCOBALAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B03BA03 HYDROCOBAMINE (HYDROXOCOBALAMINE) Injectievloeistof
B03BA03 HYDROXOCOBALAMINE Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Vitamin B12 induced acneiform dermatitis 2005 Signals document

2 Short note: benzyl alcohol containing hydroxocobalamin 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


HYDROXOCOBALAMINE

Aantal meldingen 476
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
51
(11%)
423
(89%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 22
astma : 1
beklemming keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 16
orofaryngeale pijn : 1
piepen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 10
bleekheid : 2
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
Shock symptom : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatpijn : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
schildklierontsteking : 1
Hart : 12
hartkloppingen : 10
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 370
acne : 138
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 3
blaar : 1
brachoradiale pruritus : 1
brandend gevoel van de huid : 5
droge huid : 7
eczeem : 9
erytrose : 1
galbulten : 6
haaraandoening : 1
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 2
huidhypopigmentatie : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 2
huiduitslag : 33
huiduitslag (rash papulair) : 6
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 35
jeukende huiduitslag : 15
keratosis pilaris : 1
op acne lijkende huidontsteking : 60
overmatig zweten : 9
papel : 1
pijn aan de huid : 2
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 12
rosacea : 2
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
Immuunsysteem : 11
allergie voor chemische stoffen : 1
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 3
overgevoeligheid : 3
Reaction to excipient : 1
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
acne met pustels : 3
gordelroos : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking nagelriem : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 7
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
Product use complaint : 2
val : 2
wervelkolomfractuur : 1
Lever en galwegen : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 68
aften : 2
braken : 6
buikklachten : 4
buikpijn : 4
diarree : 8
droge mond : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 30
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
zwelling in mond : 2
Nier en urinewegen : 4
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
Oog : 14
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
periorbitale zwelling : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 8
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 4
Product aanlegenheden : 31
product substitutieaangelegenheid : 31
Psychisch : 20
angst : 2
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 1
gestoord denken : 1
Mental fatigue : 1
onrust : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 4
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 66
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 6
Klachten skelet/spierstelsel : 2
pijn in arm of been : 8
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 3
spieraandoening : 1
Spierpijn : 25
spierspasmen : 8
spiertrekkingen : 1
spiervermoeidheid : 1
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 19
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 5
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
pols afwezig : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 196
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 7
geneesmiddelenbijwerking : 1
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 5
het heet hebben : 3
het koud hebben : 5
injectieplaatshematoom : 6
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsparesthesie : 2
injectieplaatsrash : 1
injectieplaatsverharding : 2
injectieplaatswarmte : 4
jeuk op de injectieplaats : 5
koorts : 4
koude rillingen : 6
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 4
malaise : 11
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 34
papel op injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 8
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 15
pijn op de toedieningsplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 4
Therapeutic response shortened : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 3
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 30
verslechtering van de aandoening : 5
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 4
hunkering naar voedsel : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verhoogd zuurgehalte in het bloed : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
Intermenstrual bleeding : 1
polymenorroe : 1
Zenuwstelsel : 157
aandachtstoornis : 6
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 2
Brain fog : 1
branderig gevoel : 2
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 21
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 7
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 51
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 1
presyncope : 5
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 13
trilling/beving (tremor) : 5
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 6
zenuwstelselaandoening : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 3
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROXOCOBALAMINE

Aantal meldingen 1.956
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.422
(73%)
468
(24%)
66
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
26
(1%)
231
(12%)
110
(6%)
1.410
(72%)
179
(9%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 116
Bloed- en lymfestelsel : 21
Bloedvaten : 110
Chirurgische en medische verrichtingen : 36
Congenitale en genetische afwijkingen : 6
Endocrien syteem : 1
Hart : 80
Huid- en onderhuid : 805
Immuunsysteem : 144
Infecties en parasitaire aandoeningen : 63
Intoxicaties en letsels : 118
Lever en galwegen : 9
Maag-darmstelsel : 262
Neoplasmata : 2
Nier en urinewegen : 67
Oog : 51
Oor en evenwichtsorgaan : 20
Product aanlegenheden : 68
Psychisch : 76
Sociale omstandigheden : 5
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 145
Testuitslagen en onderzoeken : 79
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 617
Voeding en stofwisseling : 27
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
Zenuwstelsel : 366
Zwangerschap en perinatale periode : 8
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B03BA01 CYANOCOBALAMINE Injectievloeistof, Tablet