Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CLONIDINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLONIDINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C02AC01 CATAPRESAN (CLONIDINE) Injectievloeistof
C02AC01 CLONIDINE Drank, Drank (suspensie), Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Oplossing voor infuus, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Clonidine and weight gain 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


CLONIDINE

Aantal meldingen 32
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
13
(41%)
19
(59%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
bloedneus : 1
hik : 1
Bloedvaten : 3
bleekheid : 1
lage bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 6
hartkloppingen : 1
hartstilstand : 1
trage hartslag : 4
Huid- en onderhuid : 4
galbulten : 1
haaruitval : 1
Jeuk : 1
reactie op zonlicht : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Maag-darmstelsel : 6
droge mond : 3
maagklachten : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
Nier en urinewegen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
Oog : 2
droog oog : 1
jeuk aan oog : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 10
abnormale dromen : 1
emotionele armoede : 1
ijlen : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 2
somnabulisme : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
spier ongemak : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloeddruk verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
het koud hebben : 1
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
vermoeidheid : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
Zenuwstelsel : 11
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 2
flauwvallen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
hoofdpijn : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 2
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLONIDINE

Aantal meldingen 15.726
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.157
(52%)
5.911
(38%)
1.658
(11%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
28
(0%)
11.564
(74%)
652
(4%)
2.942
(19%)
540
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.092
Bloed- en lymfestelsel : 189
Bloedvaten : 2.576
Chirurgische en medische verrichtingen : 123
Congenitale en genetische afwijkingen : 53
Endocrien syteem : 58
Hart : 1.664
Huid- en onderhuid : 2.662
Immuunsysteem : 479
Infecties en parasitaire aandoeningen : 498
Intoxicaties en letsels : 2.502
Lever en galwegen : 134
Maag-darmstelsel : 1.918
Neoplasmata : 168
Nier en urinewegen : 451
Oog : 555
Oor en evenwichtsorgaan : 157
Product aanlegenheden : 923
Psychisch : 2.766
Sociale omstandigheden : 133
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 784
Testuitslagen en onderzoeken : 1.916
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.052
Voeding en stofwisseling : 541
Voortplantingsstelsel en borsten : 239
Zenuwstelsel : 4.040
Zwangerschap en perinatale periode : 61
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C02AC02 GUANFACINE Tablet met gereguleerde afgifte
2 C02AC02 INTUNIV (GUANFACINE) Tablet met gereguleerde afgifte
3 C02AC05 MOXONIDINE Tablet